2017-07-31

Unneröd - "Ögårn"

 Unneröd eller Ögårn (Ödegården) som det kallades långt in på 1900-talet är ett av de allra äldsta husen i Uddevalla. Byggt ca 1750 och i långa tider i släkten Bagges ägor. Endast Margretelund på Lagerbergsgatan 25 är äldre, från 1724.
Idag är Unneröd Bäve kyrkas församlingsexpedition och alldeles nymålat. Det ser ut som om huset är tillbyggt då det är bredare i norra änden än i den södra.

Unneröd var en 200-årig släktgård när Uddevalla stad kastade sina ögon på gårdens marker för bostadsbyggande. Uddevallavarvets våldsamma expansion hade ju bl a inneburit att det näraliggande Skogslyckan börjat bebyggas av Gustaf Thordén som ägde marken.

1952 beslutade sig staden att planera för 2 700 boende i ett nytt bostadsområde på Unneröd. Det var bara det att Unneröds ägare Osborn Bagge ville inte sälja och framför allt inte till det priset som Uddevalla erbjöd. Det blev en lång och utdragen expropriation där Bagge till sist tvingade sälja sin egendom. Han byggde sedan en villa på Övre Unneröd, Diamantvägen 6, där han bodde fram till sin död 1982.

Förutom hyreshus skulle även 100 villor uppföras på Övre Unneröd.

1963 beslutades att den gamla manbyggnaden på Unneröd skulle bli församlingsexpedition till Bäve kyrka som invigdes i augusti 1973.

Gatunamnet Ögårdsvägen minner om platsens historia.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar