2017-07-01

Herman Zetterbergs födelsedag

Som traditionen bjuder har den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen idag varit och satt en blomma på den Zetterbergska graven på Norra kyrkogården. Herman Zetterberg föddes den 1 juli 1904. Han skapade Herman Zetterbergs stiftelse i sitt testamente 1963.

Stiftelsens styrelse skall sammanträda på Zetterbergs födelsedag på Gustafsberg varje år. I styrelsen sitter "landshövdingen eller den han utser", landsantikvarien (chefen för Bohusläns museum) samt den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen (för närvarande undertecknad).

I år bryts traditionen med möte på Gustafsberg. I stället kommer det att äga rum i Göteborg den 6 juli. Och inte heller f.d. landshövdingen Lars Bäckström sitter kvar i styrelsen vilket jag djupt beklagar. I stället blir länsöverdirektör Lisbeth Schultze ny ordförande. Hon är också t.f. landshövding.

I den Zetterbergska graven ligger förutom Herman Zetterberg hans båda fruar. Han blev änkling två gånger. Sedan 2014 ligger även sonen Erland i graven vars gravrätt innehas av Herman Zetterbergs stiftelse.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar