2017-07-03

Flygfoto med vattenreservoaren på Klocktornsberget

Titta noga på denna bilden. I förgrunden har vi en räcka hus vid gamla Strömbergsgatan som inte längre finns kvar. Kvarteret Garvaren är förstås det gamla kvarteret innan Uddevallahem byggde nytt.

Men framförallt ta en till på Klocktornsberget! Detta är en av få bilder där man kan se den gamla vattenreservoaren med sitt tak. 1874 beslutade stadsfullmäktige att lägga ner vattenledningar från Samneröd till de nya reservoaren på Klocktornsberget. Ledningarna utgjordes av gjutjärnsrör och var av väsentligt högre hållbarhet än den gamla trärörsledningen från Sörkällan.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar