2017-07-23

Söndagspromenad med kameran

 
Idag på förmiddagen omkom en polisman i tjänsteutövning under en rånarjakt i anslutning till riksväg 40 i Göteborg. Rånarna hade lämnat sitt fordon och sprang över motorvägen med polisen i hälarna. En privatperson, som kom körande på motorvägen, kunde inte undvika att köra på polismannen. Över hela Sverige sänktes flaggorna på halv stång vid polisstationerna.
 Rondellbygget i korsningen Kungsgatan - Östergatan pågår enligt plan och skall vara klart inom en månad.
 Östergatan norrut.
 En gång i tiden kallades denna plats för Rydholms park efter stordonatorn A.W. Rydholm.
Bäveån och Träbron
På Gustafsberg har en stor gren blåst ner i närheten av badrestaurangen. I sammanhanget kan nämnas att två arborister nyligen har varit på plats för att inventera trädbeståndet på Gustafsberg. Vi inväntar spänt deras rapport som kommer att ligga till grund för fortsatta åtgärder som exempelvis nedtagning/beskärning av riskabla gamla träd och plantering av nya.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar