2016-01-12

Jättefartyg med 37 500 ton malm till Uddevalla för lossning

Det händer mycket i Uddevalla hamn för tillfället. Fartyget CY THUNDER, 185,7 m långt och 30,43 m brett, anländer till Uddevalla preliminärt på torsdag den 14 januari med ca 37 500 ton krommalm.

Det är en av de största lasterna som lossats i Uddevalla hamn från ett och samma fartyg. Krommalmen har lastats i den turkiska hamnen Iskenderun. I skrivande stund har hon passerat engelska kanalen.

Mottagare av lasten är Vargön Alloys och malmen transporteras efter lossningen, som beräknas ta 8-9 dagar, med lastbil från Uddevalla hamn till Vargön.

Fartygsanlöpet skapar inte bara sysselsättning för personalen hos Uddevalla Hamnterminal utan också för regionens åkerier som kommer att utföra ungefär 1000 transporter från Uddevalla till Vargön Alloys.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar