2016-01-09

Arne Fridolfsson död

Överstelöjtnant Arne Fridolfsson har avlidit.

Arne Fridolfsson föddes i Uddevalla den 11 maj 1933. Under studietiden var han "Gustafsbergspojk", dvs han var inackorderad på Gustafsbergs skolhem. Han blev sedermera Gustafsbergsföreningens ordförande. Medlemmarna i Gustafsbergsföreningen har alla varit inackorderade på Gustafsbergs skolhem under åren 1949-1976.

Arne Fridolfsson blev officersaspirant vid Bohusläns regemente 1953. Studentexamen vid Försvarets läroverk 1956. Officersexamen 1957.

Fänrik vid regementet 1957. Löjtnant 1959. Kapten 1967, vid Fo 32/31 1968. Major vid Bohusläns regemente 1972. Överstelöjtnant 1977, vid Försvarsstaben 1977, vid Bohusläns regemente 1981, vid Älvsborgs regemente 1992 (efter Bohusläns regementes nedläggning samma år). Avsked 1993.

Han var även i FN-tjänst i missionerna UNEFM, ONUCM, FN 29.

Under tiden vid Bohusläns regemente var han bl a bataljonschef och chef för Mobiliseringsenheten.

Närmast sörjande är hustrun Kerstin och dottern Anne.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar