2016-01-18

Detta skrev tidningarna om för 100 år sedanUnder brinnande världskrig 1916 går livet vidare i Uddevalla. Lokaltidningarna som var Bohus-Posten och Bohusläningen innehåller inte så värst mycket om kriget. Mera då om krigets verkningar i form av dåliga tider. Särskilt dåligt var det för stenindustrin och det var på många håll verklig nöd.

Nedanstående tabeller är registrerade tidningsartiklar i databasen Tidningsarkivet från B-P = Bohus-Posten och B-n = Bohusläningen. Datumen anger alltså vilket datum artikeln i fråga var publicerad. Vill du läsa hela artiklarna får du ta kontakt med Bohusläns Föreningsarkiv för där finns allt på rullfilm.

Bohusläningen lever ju vidare om än i förändringens tidevarv. Idag kan vi läsa att Bohusläningens chefredaktör Ingalill Sundhage blir ny chefredaktör också för TTELA i Trollhättan, Trollhättan 7 dagar och Vänersborgaren. Sedan tidigare är hon som vi vet chefredaktör för Bohusläningen, Strömstads Tidning och Uddevalla 7 dagar. Chefredaktör således för sex tidningar och dessutom blir hon platsansvarig för bl a försäljning och annonsproduktion. Jaja, det vill till att hon omger sig med duktiga medarbetare för att hinna med allt detta.

Bohus-Posten gavs ut som papperstidning i Uddevalla 1910 - 1952. Och du kanske inte vet att den finns som nättidning fortfarande. Chefredaktör och utgivare är Karl-Eric Magnusson. Adressen hittar du här http://bohusposten.blogspot.se/


Tidning Datum Innehåll
B-P 1916-01-03 Odd Fellowlogen Pontus Wikner i Uddevalla, barn och familjefest. Föreningar.
B-P 1916-01-03 Fullständig fotogénbrist öfver bohuslänska skärgården. Petroleum.
B-P 1916-01-03 Uddevalla Orkesterförening 14:de folkkonsert i afton. Föreningar.
B-n 1916-01-04 Kyrkoherden i Bokenäs-Dragsmarks Erik Andersson bördig från Kinna död. 75 år.
B-n 1916-01-04 Brännvinsbolagets utskänkningsställe värdshuset nummer 2, stänges efter ett 50-tal år.
B-P 1916-01-07 Vänersborgs vandrareförening besökte i torsdags Uddevalla. Föreningar.
B-P 1916-01-07 Stort ras vid L. Edet. Natur. Olycka.
B-P 1916-01-10 Nytt ras vid Lilla Edet. Natur. Olycka.
B-n 1916-01-11 80 år fyller grosshandlaren J.N. Sanne.
B-P 1916-01-12 Munkedals föreläsningsförening börjar vårterminen. Föreningar.
B-P 1916-01-12 Flera minfynd meddelas från Kärringön. Krig.
B-P 1916-01-12 Fotogénbristen afhjälpt. Petroleum.
B-P 1916-01-12 Nykterhetsföreningarnas centralkomité i Uddevalla.  Årsmöte. Föreningar.
B-P 1916-01-12 80 år fyller J.N. Sanne, Uddevalla.
B-P 1916-01-14 Snöhinder och tågförseningar. Väder. Järnväg.
B-P 1916-01-14 Fotogénbristen tillför elektricitetsverket nya abonnenter. Energi.
B-P 1916-01-14 Bref från Lysekil. En riktig vinter. Väder.
B-P 1916-01-14 J.N. Sannes 80-årsdag. Värdefulls donationer å tillsammans 50 000 kr. Gåva.
B-P 1916-01-17 "Omkomna bohuslänningar, efter den saknade Göteborgsångaren. ""Uddeholm"".
B-P 1916-01-17 Snöstormen i skärgården. En af de svåraste. - Flera fartygsförlisningar. Väder.
B-P 1916-01-17 Uddevalla landstormsförening, första sammanträde för året. Föreningar.
B-P 1916-01-19 Bohuslänska Curlingklubben anordnar utfärd till Ljungskile. Annons.
B-P 1916-01-19 Uddevalla frisinnade förening. Föreningar.
B-P 1916-01-24 50 år fyller kapten Werner Zetterberg. Bild.
B-P 1916-01-24 Fiskehamnen i Grundsund. Arbetena redan till hälften utförda. Hamn.
B-P 1916-01-24 Uddevallatraktens fruktodlareförening har anställt tvenne trädskötare. Föreningar.
B-P 1916-01-28 Uddevalla gymnastikförening återupptager sina öfningar på Onsdag i Realskolans gymnastiksal. Föreningar.
B-P 1916-01-31 Uddevallaflottan ökas med ångaren. Bergholma. Båtar.
B-P 1916-01-31 Fylleriförseelsernas nedgång. Med 50 proc. i Uddevalla. Alkohol.
B-n 1916-02-01 Karl Blomqvist öppnar bagerirörelse vid Södergatan. Annons. Affär.
B-n 1916-02-01 Förre förmannen hos Fred. Cöster, Gustaf Andersson död. 72 år.
B-P 1916-02-02 Konsul Gustaf Richter död, 49 år. Lysekil.
B-P 1916-02-02 Födelsedagsgåfvan, en ny välgörenhetsförening. Föreningar.
B-P 1916-02-02 Ingeniör Gustaf Adolf Rydholm död, 60 år. Uddevalla.
B-P 1916-02-02 50 år fyller folkskolläraren och organisten Reinhold Ljungner, Ljungskile. Bild.
B-P 1916-02-02 Konsul August Lysell död, 69 år. Lysekil.
B-P 1916-02-02 50 år fyller väflagaren vid Kampenhofs fabriker Alb. B. Andersson.
B-P 1916-02-02 65 år fyller skräddarmästare J. Zackrisson, Uddevalla.
B-P 1916-02-04 Melinsk stenografiförening i Uddevalla bildad. Föreningar.
B-P 1916-02-07 Stenindustrins betryck. Regeringen ingriper.
B-P 1916-02-07 Fartygsköp till Uddevalla. Båtar.
B-n 1916-02-09 Postbygget vid Trädgårdsgatan-Lagerbergsgatan. Byggnad.
B-P 1916-02-09 Nödläget bland stenhuggarna. En konferens i Strömstad.
B-P 1916-02-11 Idrottsbasaren i Ridhuset. Uppträdande af Operasångaren Aug. Svensson.
B-P 1916-02-11 Stenindustrins nödläge. Ytterligare inskränkningar inom driften.
B-P 1916-02-11 De nödlidande stenhuggarna. Insamling i full gång.
B-P 1916-02-11 Röda korsets Uddevallakrets. Medlemskap erhålles genom att anteckna sig på utlagda listor. Föreningar.
B-P 1916-02-16 Skottdagen Torsdagen 24 februari 1916 anordnas å Grand Hotell. Dansante - Soiré. Annons.
B-P 1916-02-16 Stadens moderata valmansförenings årsmöte. Föreningar.
B-P 1916-02-18 Nöden bland stenhuggarna. Hela samhällen vid svältgränsen.
B-P 1916-02-18 75 år fyller Sveriges första kvinnliga organist fröken Elfrida Andréé. Bild.
B-P 1916-02-18 Kvinnliga rösträttsföreningen i Uddevalla anordnar föredrag å Frideborg. Föreningar.
B-P 1916-02-18 Hantverksföreningen i Uddevalla, sammanträde. Föreningar.
B-P 1916-02-21 Stort inköp af sten. För 175 000 kr af Uddevalla stad.
B-P 1916-02-21 F.d. folkskollärare P. Larsson, död. Uddevalla.
B-n 1916-02-22 Förre folkskolläraren P. Larsson död. 69 år. Gravsatt på Östra kyrkogården.
B-n 1916-02-23 55 år fyller häradsskrivaren C.O. Granlund.
B-n 1916-02-23 Det föreslagna stora steninköpet till Uddevalla. Affär.
B-n 1916-02-23 Arkitekten och byggmästaren Aug. Z. Swenson död. 70 år.
B-P 1916-02-28 Idrottsföreningen Kamraterna, årsmöte i Frideborg. Föreningar.
B-P 1916-02-28 Uddevalla tillsynsförening, sammanträde. Föreningar.
B-P 1916-02-28 Ett konserthus i Uddevalla. Skall vara färdigt redan i höst. Byggnad.
B-P 1916-03-01 Uddevalla musei vänner och gynnare, årsmöte. Föreningar.
B-P 1916-03-01 Rydholmska donationen. Gåva.
B-P 1916-03-01 Storartad gåfva till Uddevalla kyrkliga soldathem. Gåva.
B-n 1916-03-02 50 år fyller detektivkonstapeln C. A. Widell.
B-P 1916-03-03 Födelsedagsgåfvan i Uddevalla. En vällyckad start. Föreningar.
B-n 1916-03-08 100 år fyller stadens äldsta innevånare fröken Anna Öhrling bördig från Ed i Dalsland.
B-P 1916-03-08 100 år fyller fröken Anna Fredrika Öhrling. Uddevalla.
B-P 1916-03-08 Öfver 2 mill. kr till gatstensinköp. Arbetsmarknad. Industri.
B-P 1916-03-08 70 år fyller f. Gustafsbergskamrern O.E. Amundsson. Familjenytt.
B-P 1916-03-13 Stenarbetare på skogsarbete. Arbetsmarknad.
B-P 1916-03-15 Uddevalla tändsticksfabrik. Dyrtidstillägg och gratifikationer till personalen. Pengar.
B-P 1916-03-17 Brödraföreningen i Uddevalla, årsmöte. Föreningar.
B-P 1916-03-17 Uddevalla skollofskolonier. Historik.
B-n 1916-03-18 Förre stationsinspektören Carl Emil Flodin död. 70 år.
B-P 1916-03-20 Uddevalla charkuteri-och slakteriförening bildades vid sammanträde på söndagen. Föreningar.
B-P 1916-03-22 Uddevalla hundramannaförening. Föreningar.
B-P 1916-03-22 Ett eldsvådetillbud uppstod i huset n:r 12 Kungsgatan. Brand.
B-P 1916-03-22 Vintervädret. Väder.
B-P 1916-03-24 Bokenäs äldsta invånare, änkan Maria Lind död, 96 år.
B-P 1916-03-27 Uddevalla stads folkmängd. Befolkningsstatestik.
B-P 1916-03-30 Uddevalla Skyttegilles årsmöte. Föreningar.
B-P 1916-03-30 65 år fyller Dir. Albert Carlander vid Munkedals bruk.
B-P 1916-03-31 Redaktören för Trädgårdsbladet Theodor Stalheim, har till sin tidsskrift beviljats ett statsbidrag på 500 kr. Gåva.
B-P 1916-04-03 Konserthuset i Uddevalla. Förslag af teckningslärare T. Thelander. Bild.
B-P 1916-04-03 Ny färja vid Sundsandvik. Båtar.
B-P 1916-04-05 Regementets elektricitetsfråga. Energi.
B-P 1916-04-05 Kajraset vid Södra Hamngatan. Natur. Olycka.
B-P 1916-04-05 Grafkapell vid Uddevalla kyrka. Kyrka. Gåva.
B-P 1916-04-05 Djurskyddsföreningen i Uddevalla anordnade föredrag i Frideborg. Föreningar.
B-P 1916-04-07 Inbrottsstölder å Gustafsberg. Polis.
B-P 1916-04-10 Metodistkyrkans predikolokal vid Kilbäcksgatan invigdes på söndagen. Invigning.
B-P 1916-04-10 S.S. Vikens utlottningsbåt 1916. Tävling. Båt. Bild.
B-P 1916-04-10 "Kooperativa konsumtionsföreningen ""Framtiden"" i Uddevalla hade på söndagen årsmöte i Folkets hus. Föreningar."
B-P 1916-04-12 Uddevalla elektricitetsfråga. Energi.
B-P 1916-04-14 Koloniträdgårdar å Valkesborg. Trädgård.
B-P 1916-04-17 Kajraset, förslag till reparation. Natur. Olycka.
B-P 1916-04-28 Byggnadsverksamheten i Uddevalla är i dessa kristider betydligt minskad. Byggnad.
B-P 1916-05-01 Konserthuset i Uddevalla kommer att uppföras af byggmästare Berglund & Widén. Byggnad.
B-P 1916-05-08 Knapes byggnadsförening i Uddevalla sammanträde. Föreningar.
B-P 1916-05-08 Löjtnant Axel Wall Ljungskile död, 80 år.
B-P 1916-05-08 Den lifliga sjöfarten i Uddevalla hamn. Båtar. Bild.
B-P 1916-05-12 Elektriskt ljus till försörjningshemmet. Energi.
B-P 1916-05-12 Första Majblommans tioårsjubileum. En redogörelse af Uddevallakomiténs ordf. Jubileum.
St-D 1916-05-14 När Carl Xll balsamerades. En akt i hjältens likfärd.
B-P 1916-05-15 När 11 blev 12. Sommartiden.
B-P 1916-05-15 "Hafvets offer. Fyra unga sjömän från Uddevalla som omkommit vid barkskeppen ""Dagmars"" och ""Marechal"" samt ång. ""Orgen"" förlisnning"
B-P 1916-05-24 Föll ned från Löfåsberget. Olycka.
B-P 1916-05-24 Uddevalla landstormsförening. Flera viktiga beslut fattade vid tisdagens möte. Föreningar.
B-P 1916-05-24 Koloniträdgårdarna söder om  Bäfveån belägna ängen Äckrorna äro samtliga upptagna. Trädgård.
B-P 1916-05-24 Elektrisk ström till Bohusläns regemente. Energi.
B-P 1916-05-26 Uddevalla folkskolestyrelse. Folkskolan å Margretegärde skall tillbyggas. Skola.
B-P 1916-05-26 En flygmaskin, svensk föll på grund af maskinskada ned å Kurödsgärde öster om Uddevalla. Flyg. Olycka.
B-n 1916-05-30 Före detta kamreren vid Bohusläns enskilda bank Karl Pettersson död. Gravsatt på Norra kyrkogården.
B-P 1916-06-05 En ny donation till Uddevalla allm. läroverk. Gåva.
B-P 1916-06-05 "65 år fyller ""Bohusläningens"" ägare och utgifvare, boktryckare Ture Malmgren."
B-P 1916-06-07 Svenska flaggans dag i Uddevalla. Högtid.
B-P 1916-06-07 Ett nytt barnhem i Bohuslän. I söndags invigdes ett nytt barnhem på Restenäs i Ljungskile. Barnhem.
B-P 1916-06-07 40 år fyller folkskoleinspektör, pastor C. Agner, Uddevalla.
B-n 1916-06-08 65 år fyller redaktören och grundaren till tidningen Bohusläningen Ture Malmgren.
B-P 1916-06-14 Barnkrubban skall fortsätta. Barnhem. Föreningar.
B-P 1916-06-14 Resteröds församlings kyrka skall restaureras och tillbyggas. Kyrka.
B-P 1916-06-14 Handlanden C.A. Jönsson Uddevalla död, 51 år.
B-P 1916-06-14 Svenska flaggans dag i Uddevalla. Festligheter å Kungstorget. Bild.
B-n 1916-06-15 Handlaren C. A. Jönssson död.
B-P 1916-06-16 50 år fyller hotellägaren och handl. Johan Svensson, innehafvare af Uddevalla Pianomagasin.
B-P 1916-06-19 Sommarsäsongen å Gustafsberg skall fr.o.m. 20 d:s börja på fullt allvar.
B-P 1916-06-23 Kooperativa handelsföreningen köper hus. Föreningar. Fastighetsaffär.
B-P 1916-06-26 Midsommarhelgen gynnades af sol och värme. Väder.
B-P 1916-06-26 Charkuteristerna i Uddevalla ha nu stängt sina butiker. Affär.
B-n 1916-06-27 Förre mästerlotsen M.W. Edström död. 74 år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
B-n 1916-07-01 Statens telegraf o posthus står till det yttre färdigt.
B-n 1916-07-01 Konserthus är uppfört vid Kungsgatan.
B-n 1916-07-01 Längdspåret i norra hamnen fullbordat. Järnväg.
B-n 1916-07-01 Norra Bohusgatan utlagd från norrtull till Bävebäck. Gatuarbete.
B-n 1916-07-01 "Uddevalla fartyget ""Niord"" torpederat och sänkt i Nordsjön. Båtar."
B-n 1916-07-01 Andelssvinslakteriet är tillbyggt för 130.000 kr.
B-n 1916-07-01 Uddevalla stad övertog elverket vid Strömberget.
B-P 1916-07-03 Charkuterikonflikten i Uddevalla löst. Butikerna öppnades åter på måndags morgon. Affär.
B-P 1916-07-03 Järnvägsolycka med dödlig utgång vid Gåsebergs station å Lysekilsbanan. Olycka.
B-P 1916-07-03 60 år fyller handl. A.L. Olsson i firma K.S. Olsson, Uddevalla. Familjenytt.
B-P 1916-07-03 60 år fyller kamrer Harald Sandegren, Uddevalla sparbank. Familjenytt.
B-n 1916-07-04 60 år fyller sparbankskamreren Harald Sandegren.
B-P 1916-07-05 Uddevalla museum. Gåfvor jan - juni 1916. Gåva.
B-P 1916-07-10 Svenska spelen öppnade i Stockholm å Stadion. Idrott.
B-P 1916-07-10 Bohusfiskarna har i år gjort en utomordentligt rik junifångst i Skagerack och Kattegatt. Fisk.
B-P 1916-07-12 "Segelsällskapet ""Viken"" i Uddevalla anordnar öppen Kappsegling vid Gustafsberg. Tävling. Annons."
B-P 1916-07-14 50 år fyller f. Kaptenen vid Bohusläns regemente J.I. Dahl. Familjenytt.
B-P 1916-07-17 Gustafsbergs barnhus 140 år. Barnhem. Jubileum.
B-n 1916-07-18 Före detta fattigfogden Sven Napoleon Qvist död. 66 år.
B-P 1916-07-19 Biografbiljetter för 7 milj. kr. Bio.
B-P 1916-07-21 Kvistrums nya tingshus. Bild.
B-P 1916-07-24 47 år fyller major, frih. C. Åkerhielm, Uddevalla. Familjenytt.
B-P 1916-07-24 Gustafsbergsföreningens 5 års möte. Föreningar.
B-n 1916-08-02 Förre länslasarettssyssolmannen Bernhard Andersson död. 77½ år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
B-P 1916-08-04 "Sorgligt slut på fisketuren. Två bohuslänska fiskare å fiskekuttern ""Nordstjärnan"" omkomna vid Shetland. Olycka."
B-P 1916-08-09 Biografsäsongen börjar. Uddevalla-Bio vid Drottninggatan med förändrat namn: Röda Kvarn. Bio.
B-P 1916-08-11 Uddevalla kyrkas gamla tornur, hvilket skänktes till kyrkan af konung Karl XIV Johan 1834 har öfverlåtits till Uddevalla museum. Gåva.
B-P 1916-08-11 Läget inom stenindustrin ljusare. Industri.
B-P 1916-08-14 Ur Uddevallas krönika. Stadens äldsta läge. Af Ernst Hörman. Historia.
B-P 1916-08-14 Uddevallakrönika anteckningar ur gamla papper.
B-P 1916-08-14 Om stadens äldsta läge vid Kasnabben.
B-n 1916-08-19 85 år fyller förre telegrafkommissarien Henrik Åberg.
B-P 1916-08-21 85 år fyller f. telegrafkommissarien Henr. Åberg, Uddevalla. Familjenytt.
B-n 1916-08-22 75 år fyller direktören E.G. Lange.
B-P 1916-08-23 75 år fyller direktören och grosshandl. E.G. Lange i Uddevalla. Familjenytt.
B-P 1916-08-25 Två jubilarer. Telegrafkommissarie H. Åberg, Uddevalla. Direktör E.G. Lange, Uddevalla. Bild.
B-P 1916-08-30 En bilolycka inträffade i måndags norr om Uddevalla. Olycka.
B-P 1916-08-30 70 år fyller kapten Andrew Macfie, Uddevalla. Familjenytt.
B-P 1916-09-01 Elektricitetsverket i Uddevalla. Energi.
B-P 1916-09-01 Värdefull gåfva till Uddevalla museum. Gåva.
B-P 1916-09-01 Uddevalla - Kamraternas folkfest i söndags å Idrottsplatsen. Nöjen.
B-P 1916-09-04 Skördeutsikterna i Bohuslän. Jordbruk.
B-P 1916-09-04 Elektricitetsverket i Uddevalla. Energi.
B-P 1916-09-04 Tillbyggandet af svinslakteriet i Uddevalla. Byggnad.
B-n 1916-09-06 Förvaltaren vid tändsticksfabriken Carl Ludvig Langborg död. 55 år.
B-n 1916-09-06 Morlanda kyrkas restaurering nära slutförd.
B-P 1916-09-06 Aftal vid Lysekilsbanan. Arbetsmarknad.
B-P 1916-09-06 Förvaltaren vid Uddevalla tändsticksfabrik Carl Langborg död, 55 år.
B-P 1916-09-06 Bokenäs gamla kyrkas öfverlämnande till länets fornminnesförening. Kyrka.
B-P 1916-09-08 Den svenska Jättecirkus Adolfi. Stor Gala-Premiär. Nöjen.
B-P 1916-09-08 Konserthusinvigningen. En vällyckad musikfest. Invigning. Bild.
B-P 1916-09-08 Bokenäs ödekyrka. Fornminnesföreningen vägrar öfvertaga den. Åtgärder likväl träffade för dess räddande. Kyrka.
B-P 1916-09-08 Epidemisjukhusvården i Göteborgs och Bohus län. Komitén föreslår Landstinget öfvertaga den. Sjukvård.
B-P 1916-09-08 50 år fyller fabrikör Elis Luckey, Lysekil. Familjenytt.
B-P 1916-09-11 En af de äldsta i Uddevalla, änkefru Hedera Agrell född Kullgren död, 96 år.
B-P 1916-09-13 "Omkommen i Amerika. Axel Bernhard Sigurdsson, son till den kände ""Sigurd i Sunningen"" har omkommit vid Astoria, Oregon 6 aug."
B-P 1916-09-13 Bokenäs gamla kyrka. Kyrka.
B-P 1916-09-15 Ur Uddevallas krönika. Attentat mot den flyttade staden. Af Ernst Hörman. Historia.
B-P 1916-09-15 Centraluppvärmning i stationshuset i Uddevalla. Energi.
B-P 1916-09-15 Viktoriateatern, den nya biografen i konserthuset invigs på fredag. Invigning. Bio.
B-P 1916-09-15 80 år fyller fröken Eva Rodhe. Familjenytt.
B-P 1916-09-15 Om stadens äldsta läge vid Kasen - Kasnabben.
B-n 1916-09-15 Uddevallakrönika.
B-P 1916-09-18 Tanums härads biskötareförening, årsmöte.
B-P 1916-09-18 "Uddevallayngling drunknad i Nordsjön. Sjöförklaring på måndagen af befälhafvaren på ""Nordbon"". Olycka."
B-n 1916-09-20 65 år fyller järnhandlaren Axel Lundqvist.
B-P 1916-09-20 65 år fyller järnhandl. Axel Lundqvist, Uddevalla.
B-P 1916-09-20 En gammal trotjänare i telegrafverket, vaktmästaren Otto Qvist död, 80 år.
B-P 1916-09-22 Ur Uddevallas krönika. Den nya stadsfjorden. Af Ernst Hörman. Historia.
B-P 1916-09-22 60 år fyller provinsialläkaren i Uddevalla distrikt d:r Herman Johansson. Familenytt.
B-n 1916-09-22 Uddevallakrönika.
B-P 1916-09-25 Sunnervikens domsagas kansli flyttas till nya tingshuset i Kvistrum. Juridik.
B-P 1916-09-25 Uddevallanejdens biodlareförening, höstmöte. Föreningar.
B-P 1916-09-27 Rått öfverfall på Kungsgatan på grosshandl. Herman Radyn och fru. Polis.
B-P 1916-09-27 Bokenäs gamla kyrka. Konserveringen af kyrkan är nu säkerställd genom insamlade medel. Gåva. Kyrka.
B-P 1916-09-29 Resö kyrka invigd. Invigning. Kyrka.
B-P 1916-09-29 Ur Uddevallas krönika. En stadsskildring från slutet af 1500-talet. Af Ernst Hörman. Historia.
B-P 1916-09-29 Uddevalla husägareförenings sammanträde. Föreningar.
B-P 1916-09-29 Karl X Gustafsstatyn i Uddevalla. Rydholmska donationsmedlen får ej röras. Staty.
B-P 1916-09-29 Bokenäshalföns första stadssamhälle. Staen i Herrestad. Historia.
B-P 1916-09-29 Grundsundsgaleas på äfventyr. Blir segelsliten på resa Lybeck-Uddevalla. Båtar. Olycka.
B-n 1916-09-29 Uddevallakrönika.
B-P 1916-10-02 Sommartiden. En undersökning af dess verkningar.
B-P 1916-10-04 Stenhuggeridriften kommer nu att upptagas. Industri.
B-P 1916-10-06 Sommartidens verkningar i Uddevalla.
B-P 1916-10-06 Ur Uddevallas krönika. Stadens privilegier från Norska tiden. Af Ernst Hörman. Historia.
B-P 1916-10-06 Telefonkatalog för 1916-17 öfver Uddevalla med omnejd har nu  utkommit. Telefon.
B-n 1916-10-06 Uddevallakrönika.
B-P 1916-10-09 Morlanda nyrestaurerade kyrka. Invigd till sitt ändamål. Invigning. Kyrka.
B-P 1916-10-10 Ur Uddevallas krönika. Staen eller Kasnabben? Af Ernst Hörman. Historia.
B-P 1916-10-10 50 år fyller den bohuslänske konstnären Carl Wilhelmsson.
B-P 1916-10-11 Lysekils nya begrafningsplats. Invigd af biskop Rodhe. Invigning.
B-P 1916-10-13 Hamburgsunds kapell invigdt. En högtidlig akt som förättades af biskop Rodhe. Kyrka. Invigning.
B-P 1916-10-13 Flickläroverkets tillbyggnad. Invigd på måndagen. Skola. Invigning.
B-P 1916-10-13 Föreningen för skidlöpningens befrämjande har inköpt kasserade militärskidor. Föreningar.
B-P 1916-10-13 Turisttrafikföreningen, årsmöte. Föreningar.
B-P 1916-10-13 Ur Uddevallas krönika. Skatter och pålagor. Af Ernst Hörman. Historia.
B-P 1916-10-13 Carl Wilhelmssons utställning å museet. Utställning.
B-P 1916-10-13 Eldsvåda i Vennergrenska huset vid Kungsgatan. Brand.
B-n 1916-10-13 Uddevallakrönika.
B-P 1916-10-17 Ur Uddevallas krönika. Kyrkliga förhållanden. Af Ernst Hörman. Historia.
B-P 1916-10-18 Strejk vid Munkedals pappersbruk. Strejk.
B-P 1916-10-18 Syföreningen, sammanträde. Föreningar.
B-P 1916-10-20 Ur Uddevallas krönika. Krigsår och brandskattningar. Af Ernst Hörman. Historia.
B-P 1916-10-20 Sockerregleringen. Länsstyrelserna och sockerregleringen.
B-n 1916-10-20 Uddevallakrönika.
B-P 1916-10-24 98 år fyller fröken Aurora Westberg, Uddevalla. Familljenytt.
B-P 1916-10-24 Konditoriet i konserthuset öppnades på torsdagen. Kafé.
B-P 1916-10-24 Ur Uddevallas krönika. Skolförhållanden. Historia.
B-P 1916-10-25 Nytt löneaftal vid Uddevalla snickerifabrik. Pengar.
B-n 1916-10-26 Magnus Lundqvist överlåter sin järnhandel i Uddevalla, startad 1892, till Axel Wigforss. Affär. Annons.
B-P 1916-10-27 Nya Trollhättekanalens invigning. Invigning.
B-P 1916-10-27 Kooperativa föreningen Framtiden firade i lördags sin tioårsfest i Folkets hus i Uddevalla. Jubileum. Föreningar.
B-n 1916-10-31 85 år fyller förre kyrkoväktaren C. Pettersson.
B-P 1916-11-01 50 år fyller folkskoleläraren och organisten J.A. Arvidsson, Herrestad.
B-P 1916-11-01 Tysk ångare förlist vid Grundsund. Besättningen 14 man och 2 kvinnor införd till Grundsund. Olycka.
B-P 1916-11-03 Ur Uddevallas krönika. Handel och Industri. Af Ernst Hörman. Historia.
B-P 1916-11-03 55 år fyller kaptenen S.H. Natt och Dag, Uddevalla. Familjenytt.
B-P 1916-11-03 75 år fyller änkefru Paulina Koch, Uddevalla. Familjenytt.
B-n 1916-11-03 Uddevallakrönika.
B-n 1916-11-10 Uddevallakrönika.
B-n 1916-11-17 Uddevallakrönika.
B-n 1916-11-24 Uddevallakrönika.
B-P 1916-12-01 Fabrikör A.H. Andersson död, 66 år.
B-P 1916-12-01 "Damföreningen ""Orkesterföreningens vänner"" bildad. Föreningar."
B-P 1916-12-01 94 år fyller stadens äldsta manliga invånare f. urfabrikören och handl. Jonas Radhe.
B-P 1916-12-04 Tio minor ha på kort tid drifvit i land. Krig.
B-P 1916-12-04 En svår difteriepidemi har utbrutit. Sjukdom.
B-P 1916-12-04 Dödlig olycka å Badö. Olycka.
B-n 1916-12-06 Göteborgs Handelsbank öppnar kontor i Ljungskile, posthuset.
B-P 1916-12-08 Inga statsmedel till farledens förbättrande mellan Ellös och Koljefjodarna i Bohusläns skärgård. Farleder.
B-P 1916-12-08 Ur Uddevallas krönika. Folkmängdsförhållanden. Historia.
B-n 1916-12-09 65 år fyller grosshandlaren Efraim Jacobowsky.
B-n 1916-12-09 På 60 årsdagen. Ett öppet brev till Vicke Andrén.
B-P 1916-12-11 65 år fyller grosshandl. Efraim Jacobowsky, verkställande direktör i Handelsbolaget Jacobowsky Uddevalla.
B-n 1916-12-12 Elektriska ledningar till epidemisjukhuset och fastigheter söder om järnvägen mm.
B-n 1916-12-12 Förre chefen för Bohusläns regemente Axel Rudenschöld död.
B-n 1916-12-12 Framlidne fabrikören A. H. Andersson har testementerat villan å Dyrehaven. Gåva. Industri.
B-n 1916-12-12 Försäljning av vin. Tillstånd av länstyrelsen till 1 oktober 1917. E.J. Svensson.
B-P 1916-12-13 Donation till Uddevalla af framlidne fabrikören A.H. Andersson. Gåva.
B-P 1916-12-13 Ett gammalt original, bekant i Uddevalla under benämningen Kalle Värme, hans namn var Karl Olsson, död 82 år.
B-n 1916-12-13 """Kalle Värme"" död. 82½ år."
B-P 1916-12-18 Idag öppnas Julexposition af för Julen passande presenter. Annons.
B-P 1916-12-18 Uddevalla handtverks och industriförening, sammanträde å Stadshotellet. Föreningar.
B-P 1916-12-18 Fabrikör A.H. Anderssons testamente till Uddevalla stad. Gåva.
B-n 1916-12-19 Om A H Anderssons donation, L:a Hellevigsgatan 1.
B-n 1916-12-19 Stadsfullmäktige, ägobyte av jord inom Stora Sältan.
B-P 1916-12-20 "Torpederad Uddevallaskonert ""Niord"". Olycka. Krig."
B-n 1916-12-20 Andelssvinslakteriet, tillbyggnad fullbordad. Industri.
B-n 1916-12-21 Svenneby nya kyrka invigd.
B-n 1916-12-21 Ur Uddevalla Krönikan, stadens historia under 1800-talet.
B-P 1916-12-22 Försäljning af mässbyggnaden å Backamo. Regemente.
B-P 1916-12-22 Ur Uddevallas krönika. Ur biskop Jens Nilssons dagbok. Historia.
B-P 1916-12-22 Uddevalla landstormsförenings sammankomst. Föreningar.
B-n 1916-12-23 Automobiltrafiken i Uddevalla nedlägges delvis till 1 maj 1917 på grund av kristiden.
B-P 1916-12-27 Julhelgen i Uddevalla. Högtid.
B-n 1916-12-27 Överkonstapel S. T. Torén har fått medalj för 28 år vid polisen.
B-n 1916-12-27 Brödkort kommer att införas i landet från 15 januari 1917. Ransonering.
B-n 1916-12-28 Ur Uddevalla Krönikan, stadens historia under 1800-talet. Stadens handel.
B-P 1916-12-30 Folkmängden i Uddevalla. Befolkningsstatistik.
B-P 1916-12-30 "Besättningslistan å barkskeppet ""Antelope"" af Uddevalla, hvilket sannolikt gått under. Olycka."

8 kommentarer:

 1. "1916-12-21 Svenneby nya kyrka invigd."
  Tror att den fortfarande kallas "nya". =)

  SvaraRadera
 2. Hej

  Visst är det trevligare att läsa vad som hände för 100 - eller 50 år sedan än det som hände för 10 år sedan = Bohusläningens senaste påhitt. Kan det beror på att 10 år gamla tidningar finns digitalt så att det är lättare att leta.

  50 år var ett lagom perspektiv - jag hoppas man återgår så fort som möjligt.

  MVH

  Per N

  SvaraRadera
 3. Det borde finnas ett minnesmärke över alla sjömän från Uddevalla som drunknat.

  SvaraRadera
 4. Håller helt och hållet med Per N. Lättvindigt men dåligt.

  Gunnar O.

  SvaraRadera
 5. Hej! Det nämns om byggnation och senare invigning av ett Konserthus i Uddevalla år 1916. Var låg det? Även Biograf och Konditori invigdes under samma år i Konserthuset. Är det samma hus som sedan blev Uddevalla Teater, som brann ner 1958, eller är det en annan byggnad? Undrar en nyfiken tidigare uddevallabo. //Gunilla

  SvaraRadera
  Svar
  1. Konserthuset som invigdes 1917 är det hus som du antagligen bäst känner som Röda Kvarn. Där låg också Dahlstrands ur. Senare har församlingen Fristaden hållit till i huset och numera står det tomt.

   Radera
  2. Tack Gunnar, det hade jag ingen aning om. Biografen har jag varit i då jag växte upp. Kanske dags att restaurera till ett Konserthus igen, nu när det är tomt?

   Radera
 6. Bland besättningen på "Antelope" af Uddevalla som gick under med man och allt 16 nov. 1916, fanns konstapeln Johan Karlsson,Stätte, Flatön.
  Hans änka Alexandra lämnades med 8 barn i Stättebackens krök . Hon är mormor i Taubes Visa om Huldas Karin !
  Alexandra var min mormors äldsta syster.
  Mvh
  Bo Jogheden

  SvaraRadera