2016-01-10

Byfjorden - ett riksintresse som ankringsplats för fartyg som tagits ur drift

Uddevallabloggens senaste inlägg om bilbåten TOMAR har väckt diskussioner, inte minst på Facebook, om uppläggning av båtar i det inre av Byfjorden (innanför Uddevallabron).

Uddevalla hamn och den inre delen av Byfjorden är ett riksintresse som ankringsplats för fartyg som tagits ur drift. Det är därför som vi genom åren sett syner som den på flygbilden ovan.
Foto Gösta Krantz

Mitt första minne av upplagda båtar är från 1950-talet, närmare bestämt då SUEZ-krisen 1956 gjorde det omöjligt att segla genom SUEZ-kanalen och arbetslösa båtar lades därför upp i Byfjorden. Jag minns att vi åkte skridskor mellan båtarna vilket var väldigt spännande.
1958
1964 skriver Bohusläningen att nu skall Byfjorden åter bli vilohamn för upplagda fartyg.
Under oljekriserna i början och i slutet på 1970-talet var det framförallt tankfartyg som blev arbetslösa och som hänvisades ankringsplats i Byfjorden. De här två tankfartygen Lappland och Atland lades upp 1974 och blev liggande länge. Och nu började också miljöfrågorna komma på agendan. Bohusläningen skriver i februari 1975 att det bör resas krav på att upplagda båtars avlopp skall plomberas.

Avloppsfrågan följdes av bullerproblemen. De upplagda båtarna hade en liten besättning ombord och måste köra reservmotorerna för att hålla igång systemen ombord. Det ledde till stundtals hätska inlägg i debatten och besättningen ombord på fartygen kände sig angripna.

Uddevalla kommun vände sig till Länsstyrelsen och ville ha bort båtarna, men Länsstyrelsen beslutade 1976 att de skulle ligga kvar.

Som mest skall 32 båtar samtidigt ha legat upplagda. En del av dem var förankrade ganska nära bostäder. På flygbilden ovan kan jag räkna till 18 båtar men då täcker inte bilden Byfjordens närmast hamnen.

Båtarnas bottenfärger var också föremål för debatt. Men så länge Uddevallavarvet målade sina nybyggda båtar med giftig bottenfärg så var kraven mot de upplagda fartygen inte så högljudda.

Kommunen har flera gånger lyft frågan om riksintresset som man menar lägger hinder i vägen för bl a bostadsbyggandet. Så sent som i januari 2014 skrev Bohusläningen:

"Idag räknas hela inre Byfjorden från Uddevallabron in i Bäveån som riksintresse. Det har bland annat inneburit att länsstyrelsen sa nej till att bygga hus på Oljeberget. Även planer på verksamhet och byggande i inre hamnen måste prövas mot riksintresset för hamnen. Kommunen vill nu att gränsen för riksintresset dras i en linje från Skeppsholmspiren till Skeppsviken. Främsta skälet är att hamnen på sikt ska flyttas till Sörvik och Fröland. Husbygget på Oljeberget har också överklagats till regeringen och om Trafikverket ändrar gränsen för riksintresset väntas regeringen säga ja till bostäder på Oljeberget". 

Kommunen vann inget gehör för sitt överklagande.
2009 - 2010 fick SNOW LAND och SNOW DRIFT inte plats vid kaj utan fick akterförtöjas vid Stora Kärra holme.

I skrivande stund ligger förutom TOMAR som ligger för ankar på redden inte mindre än sex båtar upplagda. Det är fyra offshoresupply-fartyg, alla med efternamnet VIKING, samt TRANSPINE och tågfärjan TRELLEBORG. Alla dessa sex ligger vid kaj bl a inne i den gamla Sörviksdockan.
Rolf Sköld håller järnkoll på fartygstrafiken i Uddevalla. Han skriver nu på Facebook att TRANSPINE (som här ses vid ankomsten till hamnen)  skall vara såld till till Turkiet och beräknas avgå på tisdag under namnet KPS IBRAHIM BEY.  //

2 kommentarer:

  1. tack Gunnar för dessa intressanta bilder från Byfjorden på 50-talet och alla dessa "skrov", som även var fotoobjekt inte bara för mig och A.A-son, vars Contax jag "ärvde". Nu har Hans Lundberg bevarat på sin hemsida något av de resultat Arne inspirerade och jag förverkligade under min uddevallatid.Hälsningar Bertil Jansson

    SvaraRadera
  2. Mycket rolig läsning Gunnar! Mer inlägg om detta tycker jag, det är en stor del av Uddevallas historia om du frågar mig.

    SvaraRadera