2014-01-29

Samneröd

En av bilderna vid kvällens berättarafton var den här, manbyggnaden på Samneröds gård. Vid tiden för den här bilden bodde som framgår häradshövding Rosenqvist på Samneröd. Han flyttade till staden 1893 så bilden är antagligen tagen dessförinnan.

Om Samneröd kan man säga mycket. Mest känt är att när Kungl. Bohusläns regemente etablerades i Uddevalla så blev Samneröds marker regementets övningsplats. Bakom manbyggnaden på bilden byggdes den stora skjutbanan med som längst 300 meters skjutavstånd. De vita vägarna på bilden är med all säkerhet snäckskal som det fanns gott om på Samneröds mark. Bakom staketet skymtar man Herrljungabanan.
Av manbyggnaden kan man i dag inte hitta några spår på platsen. Men här på kartan har jag markerat var huset låg.

Jag har även gjort en sökning i Tidningsarkivet på Samneröd med intressant resultat:
Datum Innehåll
1828-11-13 Mord i Samnerödsskogen. Nils Torbjörnsson från Torp dödad. Polis.
1864-08-19 Intressanta fynd vid järnvägsbyggandet på Marieberg och Samneröd. Museum.
1866-11-30 Järnvägen expropierar delar av Samneröd. Ägare Rosenqvist.
1887-03-29 Soldat Sandberg från Samneröd dömd för misshandel. Polis.
1891-09-03 Samnerödskällans vatten har nyligen blivit satt i förening med vattenledningens källor. Ledningar.
1891-09-05 Samnerödskällans vatten är satt i förening med stadens vattenledning. Ledningar.
1891-09-05 Samnerödskällans vatten har nyligen blifvit satt i förening med vattenledningens källor. Reservoaren å Klocktornsberget öfverflödar.
1893-10-07 Häradshöfvdingen A. Rosenqvist, som bor å Samneröd i Bäfve, har nu flyttat till Uddevalla.
1896-11-10 Fråga om annordnande av fattiggård på egendomen Samneröd. Social.
1903-09-24 Stadspromenader, 37. Samneröd. Regemente.
1903-10-08 Stadspromenader, 39. Samneröd. Regemente.
1903-10-17 Stadspromenader, 40. Samneröd, Elfkullen, Tureborg, Kampetegen, Kämpegatan. Regemente.
1903-10-24 Stadspromenader, 41. Samneröd. Regemente.
1903-11-03 Stadspromenader, 42. Samneröd. Regemente.
1905-06-17 Samneröds vattenförsörjning. Ledningar.
1908-06-17 Grässkörden och betet på Samneröd och Baggeby åkerfält (icke torpjord) för innevarande.
1912-11-06 Tillfölje flyttning låter trädgårdsmästare J. Eriksson på Samneröd försälja sin egendom på auktion.
1914-04-22 Samneröds corp de logis byggnader rivna. Regemente.
1918-07-11 Inbrott i torp under Samneröd, hos Jakob Roll, Råhagen. Regemente. Polis.
1921-10-13 Flygningar på Samneröd, vid regementet, passageraruppstigningar- och fallskärmshopp.
1922-08-12 Uddevalla förr och nu. Berättelse om Samneröd Torget sjukhuset mm. Bild på Samneröd.
1922-08-17 Med järnvägen genom Bäve. Om gårdarna Samneröd, Nedre Bräcke, Schillers, Wassens.
1922-11-30 Auktion å skog på rot å egendomen Samneröd, Bohusläns regemente.
1923-02-17 Friköp av markområde från Samneröd, åkaren J Olsson arrende på 49 år från 1898.
1928-05-05 Skogsbrand å Samneröd ett par hektar av regementets marker härjade mellan Råhagen.
1932-12-01 Det dyrbara Samneröd av F.E.K. Regemente.
1932-12-13 Auktion vid Bohusläns regementes kansli på rotstående skog å Samneröds ägor.
1934-05-28 Stor dag på Samnerödsfältet sjukvårdstrupper från Göteborg gjorde succses. Sjukvård.
1934-09-28 Krigiskt i Samnerödsterrängen. Regementets hela styrka i livliga stridsövningar.
1934-12-04 Landstormskrig i Samnerödsskogarna. Regemente.
1935-08-27 I 17 samövar med flyget. Flyganfall på Samnerödsfältet. Regemente. Bild.
1935-11-22 Förre skräddaremästaren Frans Oscar Dahl, Samneröd, Uddevalla, död. 74 år.
1936-07-15 En värnpliktig vid signalkompaniet råkade bryta lårbenet vid regementets övningar på Samneröd. Olycka.
1937-01-23 Vinterslag i Samnerödsskogarna, 2-dagarsövning. Regemente.
1937-02-10 Provborrning på Samneröd efter vatten för 4.000 kronor. Ledningar.
1937-05-04 Borrbrunn även vid Samneröd. Ledningar.
1937-05-05 Vattenborrning vid Samneröd. Ledningar.
1938-06-01 Snickaren C. J. Pettersson, Samnerödsvägen 12, Uddevalla, död. 89 år.
1938-08-10 Spårljusammunition tände på i markerna å Samneröd.Tre kompanier till storms mot elden. Brand. Regemente.
1942-06-03 Dramatisk stridsövning, samnerödsbunker stormad. Regemente.
1942-09-23 Svår olycka vid Samneröd, bil mot tåg, en dödad.
1942-10-06 Överste Öberg tar emot regementet på Samneröd. Det ska vara frisk anda i utbildningen.
1943-03-27 Dödsolyckan på Samneröd då löjtnant Maurlig omkom behandlas på nytt.
1946-01-22 Överste Öberg leder tvådagarskamp i samnerödsskogen. Regemente.
1947-03-24 Skyttegillet får skjutbana på Samneröd? Regemente.
1947-11-15 50 år fyller sadelmakaren Olof Samuelsson, Samnerödsvägen 2, anställd vid regementet.
1953-02-21 Väst-Expo, den 8-10 maj, på Samnerödsfältet. Nöjen.
1953-05-07 Väst Expo-utställning på Samneröd. Utställning
1953-05-10 Totalvy över Samnerödsfältet. Bild.
1953-07-11 Fallskärmshopp i 50 000 volts ledning vid Väst-Expo på Samneröd. Utställning.
1954-11-15 Axel Viktor Johansson dödad av tåget vid Samneröd. Olycka.
1955-10-13 Västgötavägen omlägges 1956. Samnerödsprojektet omarbetas. Vägarbeten.
1956-03-20 Uddevalla skyttegille flyttar från Kasen till Samneröd. Idrott. Bild.
1965-12-23 Samnerödstorparen Andreas Fagerberg startade borstbinderiet i Uddevalla. Yrke. Bild.
1968-07-11 """Det Uddevalla som gått"" från Samneröds gård vid Uddevalla vid 1860-talet. Berättelse. Bild."
1968-07-11 Artikel om Samneröds gård.
1972-05-20 Bergras vid sprängningarna på Ekbacken vid Samneröd. Vägarbeten. Olycka.
1972-08-12 Demonstration av trafikolycka på Samneröd för regementets soldater.
1982-07-01 Byggnadsförbud vid Samneröd stoppar ishallen. Idrott.
1992-02-26 Skjutbanorna kan läggas ned. Skyttar vädjar för Samneröd. Regemente.
1995-02-15 Östrabogymnasiet bygger ut för 50 miljoner på Samnerödsfältet. Skola.
2000-12-02 """Fråga Bengt"". Bengt redogör för benämningen ""Svarte vägen"" i Uddevalla. Gick från Lilla torget-Samnerödsvägen. Hembygd."
2002-07-06 Varning för pumpen! Alarmerande halter av kolibakterier i Samnerödsvattnet. Miljö. Bild.
2003-06-03 Pumpen på Samneröd snart ett minne blott. Miljö. Bild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar