2014-01-02

Det hände för sjuttiofem år sedan

1939 var ett händelserikt år, både lokalt och globalt. Ur Tidningsarkivet  hämtar vi det som tidningarna skrev om:

Datum Innehåll
1939-01-01 Om Elseberg och Boston. CB Hallbergs dotter berättar.
1939-01-02 Slalompremiär i den nya Kapellebacken. Idrott.
1939-01-02 Hunnebostrands idrottsförening firar 30-årsjubileum.
1939-01-02 Många rika dödsbon i Vedbo och Tösse härader. Beviljade lagfarter. Fastighetsaffär.
1939-01-02 Folkmängdsstatistik 1938 för vissa församlingar i Bohuslän och Dalsland. Befolkningsstatistik.
1939-01-02 Bohusläns folkmängd har återigen blivit avsevärd minskad. Uddevalla enda plats med nämnvärd ökning. Befolkningsstatestik.
1939-01-02 Kraftig minskning av Bohusläns folkmängd. Befolkningsstatestik.
1939-01-02 Antalet arbetslösa i Uddevalla var vid årsskiftet 193. Arbetsmarknad.
1939-01-02 Glad nyårsvaka i Uddevalla. Nöjen.
1939-01-03 """Från det gamla Uddevalla"" av Sten Kristiansson. Del 3. Rannsakningen efter den stora branden 1806. Hembygd."
1939-01-03 Folkmängdsstatistik 1938 för vissa församlingar i Bohuslän och Dalsland. Befolkningsstatistik.
1939-01-03 Unik brevförsändelse till uddevallabo i går brevet avsänt 8 aug i Kapstaden. Genom Sydafrika i oxvagn. Post.
1939-01-03 Borgmästaren i Uddevalla blir åtalad. Hade använt 10 000 kr ur omhänderhavda kassor. Polis.
1939-01-03 Hjärtumsbo påkördes av Ljungskilebil. Har nu avlidit av skadorna. Olycka.
1939-01-03 Åtal emot borgmästaren i Uddevalla. Förskingring av tjänste- och enskilda medel. Polis.
1939-01-04 Två brandlarm på 40 sekunder. Uddevalla brandkår hade arbetsamt under fjolåret.
1939-01-04 90 år fyller fröken Johanna Amalia Kristiansson, Barkekälla, Hee Övre, Kville.
1939-01-04 70 år fyller hemmansägaren Johan Andersson, Gunnarsröd, Hede.
1939-01-04 Stadsträdgårdsmästare Hansen har planer på en lindplantering vid läroverket. Parker.
1939-01-04 Hushållningssällskapet har startat bokföringsbyrå för jordbrukare.
1939-01-04 Folkmängdsstatistik 1938 för vissa församlingar i Bohuslän och Dalsland. Befolkningsstatistik.
1939-01-04 Högtidligt när gravstenen över framlidne kyrkoherden Otto Ahlquist avtäcktes på Tegneby kyrkogård. Kultur.
1939-01-04 Uddevalla låter höra sig oftare i riksradion? Planer framlagda för programchefen. Radio.
1939-01-04 De första bidragen till Bohusläningens pristävling om bästa Bohushistorier. Hembygd.
1939-01-04 Arbetet med rivningen av fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan har nu påbörjats. Byggnad.
1939-01-04 Minnesvård avtäckt i Tegneby. Kyrkoherde Ahlqvists minne hedras.
1939-01-04 Veteran går efter 29 år i styrelse. Ordförandeskifte i arbetsförmedlingen. Avgår. Bild.
1939-01-04 8-åring drunknad vid Studseröd på nyårsdagen. Olycka.
1939-01-05 Förslag har gjorts  för omläggning av vägen Saltkällan-Munkedal. Vägarbeten.
1939-01-05 Lindar skola planteras vid läroverket utmed Kungsgatan.
1939-01-05 "Bohusläns största fiskebåt färdig. ""Dux"" av Smögen gör provtur i dag. Båtar."
1939-01-05 Stämsväng i ljuset av 500 watt. Uddevalla slalombana fullbordad. Idrott.
1939-01-07 Folkmängdsstatistik 1938 för vissa församlingar i Bohuslän och Dalsland. Befolkningsstatistik.
1939-01-07 50 år sedan Sverige övergick till metersystemet. Seder o bruk.
1939-01-07 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens historietävling. Hembygd.
1939-01-07 Hökeruds-Brita, ett livsöde från gamla tiders Dalsland. Hembygd. Berättelse.
1939-01-07 F. folkskolläraren och kommunale förtroendemannen Axel Salomonsson Rinseröd Naverstad död, 81 år. Familjenytt.
1939-01-07 Stigens Yllefabrik eldhärjad. Brand.
1939-01-07 Fyra gårdar i Bohuslän friskförklarade från mul- och klövsjuka. Djur. Sjukdom.
1939-01-09 Tunnfabriken har sålts av Göteborgs bank till disponent Gösta Malmqvist i Uddevalla.
1939-01-09 Sex personer söka tjänsten som stadsarkitekt i Uddevalla. Ansökan. Arbetsmarknad.
1939-01-09 Byggmästare O.W. Johansson vald till ordförande för Uddevalla byggnadsnämnd. Politik.
1939-01-09 Baptistförsamlingen i Uddevalla hade ett gott år 1938. Sedvanlig årshögtid har hållits med församlingen. Kyrka.
1939-01-09 Förre urmakaren Johan August Johansson, Gillanda, Rölanda, nära 91 år. Död.
1939-01-09 "Redan före ""Herr Arnes penningar"" har Selma Lagerlöf använt bohuslänska sägner i sin diktning. Böcker."
1939-01-09 Fanjunkaren och svärdsmannen vid Bohusläns regemente Axel Frithiof Liliestrand, Uddevalla, död, 62 år.
1939-01-09 30 grader kallt i Sörbygden. Kraftig köldknäpp i Bohuslän. Väder.
1939-01-09 Fanjunkaren och svärdsmannen Frithiof Liliestrand Uddevalla död, 61 år.
1939-01-09 50 år fyller stiftschefen i Skara, biskopen teol.dr. Gustaf Ljunggren. Bild.
1939-01-10 Uddevalla har fått ny stadsarkitekt. Svante Paulson, bördig från Fjällbacka. Utnämning.
1939-01-10 Dansen går åter. Nöjesförbud endast för skyddsområden. Djur. Sjukdom.
1939-01-10 Disp. Gösta Malmqvist har köpt Uddevalla tunnfabrik.
1939-01-11 Luftskyddet i Uddevalla blir dyrbart. Regemente.
1939-01-11 Uddevalla Konsum har öppnat ny affär på Ramneröd vid Lelångenvägporten. Byggnad. Bild.
1939-01-11 Från gångna tider. Åtta soteldar på en kväll uppstodo i Uddevalla den 10 januari 1878. Brand.
1939-01-11 Askum har drabbats värst av stenkrisen. Många fastigheter står öde sedan ägarna flyttat. Arbetsmarknad.
1939-01-11 Från gångna tider. Smittkopporna uppträdde i Bohuslän vintern 1869. Sjukdom.
1939-01-12 95 år fyller förre hemmansägaren Karl Edvard Hellberg, Kristevik, Högås.
1939-01-12 Stor brist upptäckt i statens stenlager vid Hunnebostrand. Anledning tro att obehörig utlastning skett. Polis.
1939-01-12 "Bohuslän i årets ""Nådiga lunta"". Politik."
1939-01-12 Kanoner av 1700-talsmodell gåva till I 17. Regemente.
1939-01-12 80 år fyller folkskolläraren Elof Edward Thorell, Uddevalla. Familjenytt.
1939-01-12 Tåg krossade bil. Två döda, en från Uddevalla. Olycka.
1939-01-12 Konsum öppnar ny butiksgrupp å Ramneröd. Affär. Bild.
1939-01-13 Bristen i statens stenlager vid Hunnebostrand är 563 kvm. Industri. Polis.
1939-01-13 Bohus-Dal får 250 000 kr av tipsmedel. Uddevalla får 67 000 till idrottshall och friluftsbad. Idrott. Gåva.
1939-01-13 Bullaren slår igenom som vintersportplats. Bohusläningens skidresor har uppmärksammat bygden. Social.
1939-01-13 Byggnader för rivning å tomten nummer 1 i kvarteret Teatern försäljes. Fastighetsaffär.
1939-01-13 Bilden för dagen: Arbetet med de nya broarna i Uddevalla och rivning av hörnhuset.
1939-01-14 50 år fyller innehavarinnan av Nordströms cigarraffär fru Valborg Nordström.
1939-01-14 Verner Olsson, Henån, har uppfört en ny modern affärsfastighet, där den gamla affären låg. Byggnad. Bild.
1939-01-14 Uddevallabo omkommen vid Mölndal. Körde omkull med lättviktsmotorcykel. Olycka.
1939-01-14 50 år fyller stationsföreståndaren G.E. Jacobsson, Grohed.
1939-01-14 Bilolyckan i Genevad där bl.a. en Uddevallabo omkom. Bild.
1939-01-14 Uddevallabo  omkommen i Mölndal. Dödsfärd på lättviktare. Olycka.
1939-01-16 37 flickor i åldern 6-12 år har deltagit i Singers 5-dagars sykurs i Uddevalla. Utbildning. Bild.
1939-01-16 Skidhoppbacken vid Sportstugan invigd. Idrott. Invigning.
1939-01-16 80 år fyller i dag fru Hilma Lindqvist, Håby, maka efter framlidne folkskolläraren Rickard Lindqvist.
1939-01-16 Backinvigningen: Idrottsfest inför 2000 åskådare. Idrott. Bild.
1939-01-17 55 år fyller grosshandlaren Arvid Högström.
1939-01-17 Hemmansägaren Niklas Alfred Berntsson, Varekil, död. 76 år.
1939-01-17 Fru Elisabeth Dahlberg i Uddevalla död, 64 år. Familjenytt.
1939-01-17 Gösta Olsson fick revansch på Martinsson. Petersen vann dock bantamklassen. Idrott.
1939-01-18 Efterskörd från invigningen av hoppbacken vid Sportstugan. Idrott.
1939-01-18 VSS tvekar att ge Lysekil ortsslakteri. Fabrik.
1939-01-18 F.d. handl. O.R. Madison Lyse död, 73 år. Familjenytt.
1939-01-18 Svår översvämning vid Vettelanda. De värsta vattuflödena sedan 1929. Väder.
1939-01-19 Översvämning i Grebbestad vållar skada. Skall fastighetsägarna få ersättning? Väder.
1939-01-19 Gamla garveriet på öster, Östergatan 1 håller nu på att rivas. (Berättelse hur garvningen går till). Rivning.
1939-01-19 Gasmaskfabriken i Brastad inviges den 4 februari. Invigning.
1939-01-19 Grundsund behöver få bättre Uddevallaväg. Bild.
1939-01-19 Uddevalla hantverksförening firar 40-årsjubileum. Föreningar.
1939-01-20 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-01-20 "Riksteatern i Uddevalla. Victor Sjöström kommer i Kaj Munks Pjäs ""Han sitter vid smältdegeln"". Teater."
1939-01-20 "Frälsningsarméns skärgårdsmission med  ""Fyra sjungande sjömän"" kommer till Uddevalla. Musik o sång."
1939-01-20 Kassören i Bullarens sparbank Anton Carlsson, Kvisseröd, Mo, död. 82 år.
1939-01-20 Majblommehemmet 10 år, 474 patienter ha under 10 år åtnjutit vård. Alltid fullbelagt. Sjukvård. Jubileum.
1939-01-20 Slutspurt i el-arbetet å Bohusbanan. Järnväg. Bild.
1939-01-20 Drunkning i Sörbygden? Johan Abrahamsson drunknade troligen när han skulle gå över en älv. Olycka.
1939-01-20 Gedigen vårsäsong på teatern. Riksteaterns program i Uddevalla. Bild.
1939-01-21 Festligheter vid Majblommehemmets 10-årsjubileum igår. Sjukvård.
1939-01-21 Hotande drunkningstillbud vid Sundsandvik. 5-åring räddad till livet efter långa upplivningsförsök. Olycka.
1939-01-21 Många nya ansikten i Lysekils stadsfullmäktige. Två kvinnor gör sin entré. Politik.
1939-01-21 Centrala verkstadsskolan bör förläggas till Uddevalla anser länsstyrelsen.
1939-01-21 Skall en varmkorvgubbes försäljningsvagn räknas till fordon? Tolkningstvist i Uddevalla. Mat. Miljö.
1939-01-21 Kommunalfullmäktigevalen i Tegneby och Bokenäs skall göras om. Politik.
1939-01-21 Elektrifieringen av Bohusbanan pågår för fullt, vid Gröngatan arbetas med transformatorstationen. Järnväg.
1939-01-21 En av de sista fartygen som byggdes vid Gustafsberg var en skonert. Varv.
1939-01-21 Frank Zachaus advokatbyrå, Kungsgatan 13 (Gamla sidenhuset). Annons.
1939-01-21 Uddevalla får läsrum för sjömän. Lokaler i huset Södra Drottninggatan 15.
1939-01-21 Husfabrikens byggnader påbörjas i nästa månad. 6 byggnader uppföres i 1:a etappen. Byggnad. Bild.
1939-01-21 Fåglarna i Hasselbacken behöver en vågbrytare. Skydd vid starkare vattenflöden. Bild.
1939-01-21 Den befarade drunkningsolyckan i Fisketorp har man ännu ej fått bekräftad. Olycka.
1939-01-21 Mejeriet i Tanum påbörjas. Byggnad.
1939-01-21 Majblommehemmet i Uddevalla 10 år. Jubileum.
1939-01-23 Permitteringar bör icke ske, säger man vid stenindustriarbetarnas konferens i Lysekil. Industri.
1939-01-23 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-01-23 Snäckskalsbankarna i Bräcke inlöses av staten. Motion i riksdagens båda kamrar. Natur.
1939-01-23 Tage Olsson segrade i Forshälla. Uddevalla skyttekrets seriefältskjutning. Tävling.
1939-01-23 Hedebon Johan Abrahamsson hade drunknat - återfunnen. Olycka.
1939-01-23 Farlig lek med slöjdverktyg vid Saltkällans skola. Olycka.
1939-01-23 Stenarbetarna energiskt mot en ny permittering. Vill behålla den nuvarande kåren. Arbetsmarknad.
1939-01-23 Staten bör expropriera vid Bräcke. Snäckskalsbankarna inför riksdagen. Natur.
1939-01-24 Orustleden bra för Fiskebäckskil. Vägarbeten.
1939-01-24 65 år fyller förre soldaten vid Bohusläns regemente Gustaf Andersson, Ås under Tveten i Hede socken.
1939-01-24 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson, del 3. Rannsakningen: Om 1806 års.
1939-01-25 """Från det gamla Uddevalla"" del 3 om rannsakningen efter den stora branden 1806 av Sten Kristiansson. Hembygd."
1939-01-25 Olycka i bageri i Grebbestad. Lågtryckspanna sprang sönder, två svårt brända.
1939-01-25 Patriotiska sällskapet medaljerar bohusläningar som länge och troget tjänat sina husbönder. Utnämning.
1939-01-25 Barvintern utan tjäle försvårar skogsbruket i Bohuslän och Dalsland.
1939-01-25 Ökat antal platser på Gräskärr? Hemmets första år som statlig institution. Skola.
1939-01-25 Två svårt brända i Grebbestad. Olyckshändelse på bageri. Brand.
1939-01-25 Uddevallahem för gamla hantverkare. Hantverksföreningens närmaste uppgift. Byggnad. Bild.
1939-01-25 Från gångna tider. Skee mejeri startade den 11 januari 1889, alltså för 50 år sedan. Jubileum.
1939-01-26 60 år fyller guldsmeden Gotthard M. Haerén, bördig från Örebro.
1939-01-26 Mejerist i Hällevadsholm åtalad för bedrägeri. Skummad mjölk blandades i den oskummade. Polis.
1939-01-26 Karlshamn-Uddevalla av F.E.K. Det bryggdes punsch i Uddevalla. Berättelse.
1939-01-26 Åstol och Dyrön behöva bättre kommunikationer. Dyrön får sin efterlängtade väg redan i år. Vägarbeten.
1939-01-26 Bohuslän mulsjukefritt. Djur. Sjukdom.
1939-01-27 Muséets tomtfråga. Drätselkammaren vidhåller förslag om Margretegärde. Museum.
1939-01-27 Fyra bilar i kollision i vägskäl vid Bratteröd. Halt väglag var orsaken. Olycka.
1939-01-27 Varmkorvvagn kan ej räknas som ett fordon, säger Medicinalstyrelsen med anledning av tolkningstvisten. Mat.
1939-01-27 Drätselkammaren har fått förfrågan om kostnaderna för överlåtande av snäckskalsbankarna till naturreservat.
1939-01-27 Domkapitlet vill pensionera läraren i Stala på Orust. Undervisningen är ej tillfredsställande. Skola.
1939-01-27 Dynamitkupp gav 1,000 kronor i byte. Djärvt inbrott i Boviks konservfabrik. Polis.
1939-01-27 80 år fyller förre rorgängaren Albert Andersson, Bovallstrand.
1939-01-27 Drätselkammaren i Uddevalla beslöt att utreda eventuell införlivning av Bäve socken med Uddevalla stad. Politik.
1939-01-27 Boxningssäsongen startar på söndag. Idrott.
1939-01-27 Inbrott med dynamit vid Lysekil. Boviks konservfabriker hemsökta. Polis.
1939-01-27 Tåg mot bil, dödsolycka i Frändefors. Fiskhandl. A.L. Holmberg, Trollhättan död. Olycka.
1939-01-27 Museiplatsen åter inför stadsfullm:e. Drätselkammaren vidhåller Margretegärde. Politik.
1939-01-27 60 år fyller guldsmeden Gotthard M. Harén, Uddevalla. Familjenytt.
1939-01-27 Polishuset i Munkedal avsynat i går. Byggnad.
1939-01-28 Hantverksföreningen i Uddevalla firar 40-årsjubileum. Föreningar.
1939-01-28 Bondeförbundet i Bohuslän är emot fritidsutredningens förslag om strandlag. Politik.
1939-01-28 Svår olycka vid rivningen av fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan. Två arbetare skadade.
1939-01-28 Tanums gamla tingshus har återinvigts.Tjänar sedan 1920 som kommunalhus. Invigning. Byggnad.
1939-01-28 Kapellbygget i Munkedal igång. Byggnaden får ett imponerande läge å Möe. Kyrka.
1939-01-28 Dynamit till inbrottet i Boviks konservfabrik har troligen stulits från bod vid Valbodalens stenhuggerier. Polis.
1939-01-28 75 år fyller lantbrukaren Gustav Olsson, Röstan i Hede socken.
1939-01-28 85 år fyller förre soldaten vid Bohusläns regemente C. M. Hedlund från Fågelkärr, Kville.
1939-01-28 50 år fyller lantbrukaren Edmund Wassenius, Kyrkobyn, Väne Ryr.
1939-01-28 Olycka vid husrivning i Uddevalla. 53-årig arbetare illa skadad. Olycka.
1939-01-29 "BEA:s konkurs medförde åtal för direktören, chefen var företagets ""buse"". Polis."
1939-01-30 75 år fyller före detta posttjänstemannen G. Jonsson.
1939-01-30 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-01-30 Hantverksföreningens 40-årsjubileum firades värdigt med förnämligt fest på stadshotellet. Föreningar.
1939-01-30 Olyckan vid rivningen av Sjöbommen 1 krävde dödsoffer, arbetaren Johan Jansson död. Byggnad.
1939-01-30 Vid brobygget har man spåntat in vissa områden där fästena skola gjutas. Hamn.
1939-01-30 Uddevalla Teater. Premiär: Uddevallarevyn 1939. Välkomna, här ska ni trivas! Annons.
1939-01-30 Festligt när hantverkarna jubilerade. Flera gåvor däribland ny föreningsfana. Jubileum.
1939-01-30 Olyckan vid husrivning i Uddevalla blev döden.
1939-01-30 65 år fyller fiskhandl. J.H. Norling, Ljungskile. Bild.
1939-01-30 Handl. Axel Linus Holmberg från Trollhättan död, 53 år.
1939-01-30 Hantverksförening bildad i Grebbestad. Föreningar.
1939-01-31 Lantbrukaren Hjalmar Niklasson, Varekil, Stala, död. 52 år.
1939-01-31 Järnvägsstyrelsen önskar att Lysekils järnväg förvärvas av staten.
1939-01-31 Högsäter-ett framåtgående dalslandssamhälle. Berättelse. Hembygd.
1939-01-31 Kulturbyggnader och deras skyddande. Funderingar över det nya lagförslaget ur bohuslänsk synpunkt.
1939-01-31 Lysekilsbanan till staten utan extra anslag. Järnvägsstyrelsen hemställer om riksdagsbehandling. Järnväg.
1939-01-31 Konungen får brev från Bohuslän. Gammal dam vill ha bort alm på kyrkogården i Grebbestad. Kyrka.
1939-01-31 Ny telefonstation i Munkedal. Telefon.
1939-01-31 Tingshusinvigningen i Tanum. Invigning.
1939-01-31 Ny konservfabrik i Gravarna kommer att startas i början av nästa månad. Industri.
1939-02-01 50 år fyller hemmansägaren Carl Johansson, Kisteröd, Tossene.
1939-02-01 Museet till Hasselbacken, Margretegärde förkastades. Museum.
1939-02-01 60 år fyller källaremästaren Sigfrid Mattsson, Hunnebostrand.
1939-02-01 Gammalt Tjörngods delas. Margaretha Hvitfeldts gods utarrenderas på nytt. Bild.
1939-02-01 Muséet skall ligga i Hasselbacken. Ny byggnadsordning för Uddevalla antagen. Politik.
1939-02-01 Schakt med glasvägg för Snäckskalsstudier. Turistintendenten ger nya uppslag för Uddevalla. Natur.
1939-02-01 Läroverket behöver få tillbyggnad. Framställning till stadsfullmäktige i Uddevalla. Skola.
1939-02-02 70 år fyller hemmansägaren Gustav Julius Karlsson, Ryr, Hede socken.
1939-02-02 Om Tjörns fastlandsförbindelser. Många besvär mot länsstyrelsens förslag. Farleder.
1939-02-02 Oroväckande stegring av arbetslösheten i Sotenäs. Arbetsmarknad.
1939-02-02 Fröken Charlotta Olsson skrivbiträde vid rådhusrätten, avtackad vid slutad tjänst. Avgår.
1939-02-02 Om det nya muséets placering i Hasselbacken. Ledare. Museum.
1939-02-02 50 år fyller elektrikern och hallåmannen Johan Lindqvist.
1939-02-02 Sjömän i Uddevalla har fått läsrum på Södra Drottninggatan 15.
1939-02-02 60 år fyller källarmästaren och kommunalmannen Sigfrid Mattsson, Hunnebostrand. Familjenytt.
1939-02-02 """Dalbonden i Öxna"" Johannes Andreasson i Foss död, 98 år. Familjenytt."
1939-02-03 Se Bohuslän från Uddevalla! Blir turistbyråparoll i sommar.
1939-02-03 90 år fyller förre hemmansägaren Alfred Eliasson, Åboland i Hede socken.
1939-02-03 70 år fyller skeppstimmermannen Karl Johan Johansson-Kihlman, Rågårdsvik, Skaftö.
1939-02-03 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-02-03 Tändsticksfabrikens bidrag på 40 000 kr skall utdelas till de arbetslösa före detta arbetarna.
1939-02-03 Mödra- och småbarnshem å Ramneröd. Uddevalla skänker fri tomt. Byggnad.
1939-02-03 "3 broschyrer om Uddevalla som turistort. ""Se Bohuslän från Uddevalla"". Turist."
1939-02-03 Ladugårdsbrand i Ödeborg. Brand.
1939-02-04 75 år fyller änkefru Julia Bernhardina Börjesson, Grebbestad.
1939-02-04 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Del 4 Hjälpåtgärder och återuppbyggnad.
1939-02-04 Sommarhotell vid Skeppsviken tillstyrkes av drätselkammaren.
1939-02-04 Hasselbacken av F.E.K. Klagomuren uppfördes 1938. Berättelse.
1939-02-04 Semesterhem i Skeppsviken uppföres för 150 gäster. Första utbyggnadsetappen klar till sommaren. Byggnad.
1939-02-04 Lysekil tror på en bättre framtid. Konservindustrien går framåt. Bild.
1939-02-06 Gasmaskfabriken i Brastad högtidligt invigd. Invigning.
1939-02-06 Boskapssjukdomar i Bohuslän under äldre tider. Anteckningar ur gamla papper. Djur.
1939-02-06 Succé för Einar Dahls nya uddevallarevy. Recension av Wilhelm Hansson. Nöjen. Teater.
1939-02-06 """Från det gamla Uddevalla"" av Sten Kristiansson. Del 4, återuppbyggande efter branden 1806. Hembygd."
1939-02-06 Museum flyttas till Hasselbacken?
1939-02-06 "Det bohuslänska ""stenriket"" går mot en ljusnande framtid. Nya industriella företag planeras. Industri."
1939-02-06 70 år fyller fru Beda Hallberg i Göteborg. Bild.
1939-02-07 50 år fyller komministern i Svenneby och Bottna  A. M. Martinsson.
1939-02-07 Bohusläns småbrukareförbund har haft årsmöte. Många brännande frågor har tagits upp. Jordbruk.
1939-02-07 Nybildade företagareföreningen i Bohuslän utreder många intressanta projekt. Föreningar.
1939-02-07 Hunnebostrand skall få vattenverk. Ingår i det stora vattenprojektet för Sotenässamhällena. Ledningar.
1939-02-07 Intressant Huskqvarna-utställning i Uddevalla av spisar, kökskärl med mera.
1939-02-07 Från det gamla Uddevalla. Av Sten Kristiansson. Del 3. Stadsplaner och bebyggelse.
1939-02-07 Borgmästarens sinnestillstånd blir undersökt, beslut av rådhusrätten. Polis.
1939-02-07 50 år fyller plåtslagaremästaren A.V. Johansson.
1939-02-08 Uddevalla museum vill köpa in en stor soppslev i silver från Anders Knapes begravning. Kultur.
1939-02-08 70 år fyller förre linjeförmannen Anders Jenssen, Uddevalla. 50 år i televerkets tjänst. Berättelse.
1939-02-08 Matkulturen i bohushem förbättras år från år. Dispensärstyrelsens kampanj ger resultat. Miljö.
1939-02-08 50 år fyller sjökapten Fritiof Hjelmvik, Lysekil.
1939-02-08 Ett omfattande kärleksarbete av Röda Korset i Uddevalla. Hemsystern gjorde under fjolåret 294 besök.
1939-02-08 Förslag från Lysekil att Domsagan för Sunnerviken bör uppdelas. Myndighet.
1939-02-08 70 år fyller förre linjeförmannen vid telegrafverket Anders Jensen. 50 års anställning.
1939-02-08 Museum, Gustafsberg. Knape-minne till Uddevalla? av Sten Kristiansson. Begravning.
1939-02-08 Från gångna tider. Islägg till sjöss hade man utanför Bohuskusten i febr. 1879. Väder.
1939-02-08 90 år fyller änkefru Cecilia Jansson, Ellenö. Bild.
1939-02-08 50 år fyller plåtslagaremästare A.V. Johansson, Uddevalla. Familjenytt.
1939-02-08 Försämrat arbetsläge i Bohuslän. Arbetsmarknad.
1939-02-09 Råtta orsakade elavbrott. Stora delar av södra Uddevalla mörklagt. Energi.
1939-02-09 LO har haft trevare ute rörande köp av Lysekils Havsbad. Fastighetsaffär.
1939-02-09 Uddevalla går i borgen för det nya turisthotellet som skall uppföras i Skeppsviken.
1939-02-09 Museum i Margretegärde till fördel för parken? Stadsträdgårdsmästaren visar ett förslag.
1939-02-09 Semesterhemsfrågan har bragts i hamn. Stadsfullmäktige i Uddevalla biföllo förslaget. Byggnad.
1939-02-10 Beslutet att bygga ett semesterhotell i Uddevalla välkomnas av turistorganisationer.
1939-02-10 Kolonialgrossören Johan Holm, Arendal, berättar minnen från hembygden i Kville. Berättelse.
1939-02-10 75 år fyller änkefru Maria Forslund, Höjdgatan 7, Uddevalla.
1939-02-11 70 år fyller fru Beda Hallberg, Göteborg. 1907 tog hon initiativ till majblomman. Social.
1939-02-11 60 år fyller ingenjören och författaren Harry Macfie, Lyckorna.
1939-02-11 Hamnförhållandena i Lysekil under kritisk granskning. Önskemål om modern fiskehamn vid Grötön.
1939-02-11 75 år fyller förvaltaren Adolf Olsson, Govik, Brastad.
1939-02-11 Handlanden Arvid Johansson död 64 år, bördig från Östergötland.
1939-02-11 60-årig Macfie älskar alltjämt äventyret. Jubileumsintervju om ett skiftande liv.
1939-02-11 Två större byggnadsföretag i Uddevalla börja om måndag. 4-våningshus bygges intill Frideborg. Bild.
1939-02-11 Änkefru Akulina Kunigunda Stjern, Lur död 77 år. Familjenytt.
1939-02-13 Studiekurs i Uddevalla om den sociala bostadsförbättringen.
1939-02-13 Hemmansägaren Anton Svensson i Torp, Herrestad, död. 79 år.
1939-02-13 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistorier. Seder o bruk.
1939-02-13 De bohuslänska småbåtsvarven har fullt upp att göra.
1939-02-13 Vigselring i komage i 11 år. Lantbrukaren Richard Larsson, Vernixhede återfann sin förlorade vigselring. Djur.
1939-02-14 Guldringen som hittades i en komage på slakteriet i Uddevalla har funnit sin rätte ägare. Djur.
1939-02-14 50 år fyller lantbrukaren Arvid Johansson, Ringseröd, Stala.
1939-02-14 Förnyad rödspotteinplantering i uddevallafjordarna föreslås av fiskarmöte.
1939-02-14 Storbygge vid Kungsgatan. Gunnar Perssons nybygge på den s.k. Spinnaretomten. Bild.
1939-02-15 Motorcyklist smet från påkörd sanslös kvinna vid Lyse. Olycka.
1939-02-15 Handlanden Arvid Johansson, Uddevalla, död. 64 år.
1939-02-15 Köpman Arvid L. Johansson Uddevalla död, 64 år. Bild.
1939-02-16 Göteborgs- och Bohus läns skytteförbund inbjuder till vinterfältskjutning i Uddevalla. Idrott.
1939-02-16 Violinisten Mitnitzky kommer till Uddevalla för konsert i Frideborg. Musik o sång.
1939-02-16 Röda Korset i Forshälla höll årsmöte och firade samtidigt Röda Korsets 75-årsjubileum. Föreningar.
1939-02-16 Rekordintresse i Uddevalla för penninglotteriet, 1.000 personer stog i kö för att få lotter.
1939-02-16 7-årige Bo Olsson, som saknades på Nyårsdagen har återfunnits död. Olycka.
1939-02-17 Nattlig ladugårdsbrand på Kärr vid Ljungskile. 16 djur innebrända.
1939-02-17 Nye kyrkoherden Knut Johnsson installerad i Tegneby Kyrka. Han assisterades av tre bröder.
1939-02-17 Bräckebankarnas inlösande  såsom naturminnesmärke tillstyrkes av länsstyrelsen. Museum.
1939-02-17 I Forshälla fortfar lånerörelsen som förr vid gamla sockenmagasinet.
1939-02-17 Uddevallas nya kajbygge för trähusfabriken påbörjas nästa vecka. 200 meter kaj. Hamn.
1939-02-17 Kyrkoherde K. Johnsson i Tegneby installerad. Bild.
1939-02-17 Skalbankarna: Expropriation om så behövs säger K.B. Tillstyrkande av fridlysning. Natur.
1939-02-17 Svår eldsolycka på Kärr vid Ljungskile. Brand.
1939-02-18 Lånerörelse med spannmål bedrivs som förr i Forshälla gamla sockenmagasin. Jordbruk.
1939-02-18 Protestmöte i Stenungsund mot fritidsutredningens strandlagsförslag. Politik.
1939-02-18 Ärtodlare får bättre betalning. Nytt avtal med konservfabrikerna. Pengar.
1939-02-18 70 år fyller hemmansägaren Theodor Hermansson, Nyborg, Uddevalla stadsfjäll.
1939-02-18 UAK (Uddevalla atletklubb) var suverän vid brottningarna i Karlskoga. Idrott.
1939-02-18 "Pjäsen ""Han sitter vid smältdegeln"" med Victor Sjöström och Karin Ekelund gick inför fullsatt teater."
1939-02-18 Majoren vid Bohusläns regemente Werner Zetterberg, död. 73 år.
1939-02-18 50 år fyller sågverksägaren och kommunalmannen Gunnar Carlsson Smeviken, Hällevadsholm. Familjenytt.
1939-02-18 Färgelanda skall få eget församlingshem: Stiftelse grundad för ändamålet, 5 500 kr. redan tillgängliga.
1939-02-20 Majoren R.S.O. Werner Zetterberg, död. 73 år.
1939-02-20 Bohusläns biodlareförbund höll årsmöte på Kafé Svea i Uddevalla. Föreningar.
1939-02-20 Uddevalla museum har fått många gåvor. Främst saker och ting från gamla Uddevalla.
1939-02-20 Strandlagsförslaget avser endast strandskydd, ej skapandet av friluftsallmänningar. Politik.
1939-02-20 200 riksdagsmän skall besöka bohuskusten den 14 juli. Politik.
1939-02-20 1:a ronden i schackstriden i Uddevalla. Bohusläns schackförbund bildat. Föreningar.
1939-02-20 Major Werner Zetterberg i Uddevalla död, 73 år. Bild.
1939-02-20 Knape Hanssons sked till muséet. Gåva.
1939-02-21 En ny Lelångenbro över SJ  norr om statens station kommer på plats om en vecka. Järnväg.
1939-02-21 Hemmansägaren Anders Jansson, Bräcke, Hälleviksstrand, död. 58 år.
1939-02-21 Bohuslänhistorier som inkommit till Bohusläningens tävling om bästa bohushistoria. Seder o bruk.
1939-02-21 Det pågår uppfyllnad av området nedanför Skansberget. Hamn.
1939-02-21 Gåvor till Uddevalla museum. Gåva.
1939-02-22 Insändare angående beslutet att bygga det nya muséet i Hasselbacken. Museum.
1939-02-22 Rekordbesökt vårpremiering med de finaste ardennerhingstar som någonsin visats i Uddevalla. Djur.
1939-02-22 Trähusfabrikens virkesmagasins träresning är nu klar, 70 m lång, 10 m bred. Byggnad. Industri.
1939-02-22 Väg- och vatten tillstyrker upprensning vid Sunningen, kostnad 20 400. Hamn. Farleder.
1939-02-22 En minnesgod man och ett minnesrikt hus. Jubileumsintervju med arkivforskare Axel P. Hj. Krook. Bild.
1939-02-23 80 år fyller arkivforskaren Axel P. Hj. Krook.
1939-02-23 Uddevalla Konsertförening med vår egen Arne Ohlsson bjuder om tisdag på konsert. Musik o sång.
1939-02-23 Bohusläns läkareförening vill ej taga emot landsflyktiga tyska läkare. Flykting.
1939-02-23 Gott hälsotillstånd vid I17 under 1938. Regemente.
1939-02-23 Fullsatt när den första frågesportaftonen anordnades i Uddevalla. Tävling.
1939-02-23 Undervattensskär blottas i fångdamm. Märkligt  arbete vid Malö strömmar. Farled.
1939-02-24 Lysekilskrönika som handlar om flottbesök. Båtar.
1939-02-24 700 lampskärmar per vecka tillverkas hos ny lysekilsindustri, som startats av ungdomar. Industri.
1939-02-24 75 år fyller förre kommunalarbetaren Olof Martin Karlin, Uddevalla.
1939-02-24 50 år fyller köpman S. Brodén, Gravarne.
1939-02-24 50 år fyller frisörmästaren Albert Andersson, Vargön. Bördig från Uddevalla, en av stadens bästa idrottsmän.
1939-02-24 Rekordartad byggsäsong att vänta i Uddevalla. Bostad.
1939-02-24 Grunden schaktas till Gunnar Perssons hus vid Kungsgatan, ritning. I F. Byggnad.
1939-02-24 80 år fyller en av Kville socken mest kända personer, Otto Eriksson i Fjällbacka. Bild.
1939-02-25 Bohuslänsk granit bäst för byggande av bombsäkra skyddsrum. Planer på export till England. Industri.
1939-02-25 50 år fyller mätaravläsaren Konrad Törnblom, Uddevalla.
1939-02-25 Gamla tingshuset i Grohed vilar på ofri grund. Markägaren kräver tomthyra. Byggnad.
1939-02-25 80 år fyller förre landstingsmannen Otto Eriksson, Fjällbacka.
1939-02-25 Ny industri för laggkärl i Sörbygden.
1939-02-25 Nytt skolhus skall byggas på Sydkoster. Ett 40-tal skolbarn på ön. Skola.
1939-02-25 Mönsterladugård i Bokenäs socken. Uppförd i samband med Hushållningssällskapets cementkurs. Jordbruk. Bild.
1939-02-25 50 år fyller lärarinnan Ester Backman, Finsland Skredsvik. Familjenytt.
1939-02-25 Svinesundsbron börjar förberedas. Bostadshus uppföres för arbetsledare. Bro.
1939-02-27 """Från det gamla Uddevalla"" av Sten Kristiansson. Del 4 om återbyggande efter branden 1806. Hembygd."
1939-02-27 Göteborgs- och Bohus läns trafikbilägareförening höll årsmöte å Stadshotellet. Föreningar.
1939-02-27 Behov finnes för ett kylvaruhus för sill i Lysekil. Industri. Fisk.
1939-02-27 Tak skall byggas över plattform vid SJ Uddevalla. Permanentbeläggning av mellanplan. Järnväg.
1939-02-27 Vägarbetet Berg - Sund börjar i vår. Vägarbeten.
1939-02-27 U.I.S. och U.A.K. togo 3 titlar vardera i DM. Mac Donald, Lysekil fallbesegrade samtliga i tungviktsklassen. Idrott. Bild.
1939-02-28 Elfrågor diskuterades vid möte med Götaälvverkens elektriska samarbetsförening. Energi.
1939-02-28 Uddevalla önskar låna 264 970 kronor för elnätets utbyggnad och nya gator på söder. Energi. Vägarbete.
1939-02-28 Uddevallasångare till operascenen. Roller vänta Arne Ohlson. Musik o sång.
1939-03-01 Bohuslän och dess ekonomiska problem. Fortsatt statligt stöd behövs. Näringsliv. Bidrag.
1939-03-01 Lelången bytte bro i natt vid SJ stationen. Betingat av Bohusbanans elektrifiering. Järnväg.
1939-03-01 Lelångenbanans bro över SJ utbytt i natt. Åter en etapp fullbordad för elektrifieringen av Bohusbanan. Järnväg. Bild.
1939-03-01 Staden bör  gynna egna affärsmän. Skrivelse till stadsfullmäktige. Politik.
1939-03-02 Turisthotellet i Lysekil ödelagt av brand. Troligen anlagd av pyroman.
1939-03-02 Rekordauktion hos VSS i går. En rekordmängd djur hade saluförts.
1939-03-02 Förslag till ny förordning för sjömanshus får kritik hos Lysekils sjömanshus. Yrke.
1939-03-02 Tomt upplåtes på Grötön i Lysekil för modernt kylhus för fisket. Näringsliv.
1939-03-02 Munkedals Spanienkommitté vill med insamling hjälpa ytterligare ett spanienbarn. Social. Krig.
1939-03-02 Brandkatastrof i Lysekil i går kväll. Obebott hotell i aska. Brand.
1939-03-03 Tångfabriken vid Saltkällan är ett nytt företag som konserverar havstång. Industri.
1939-03-03 """Sanningen om stenindustrin"". En stridsskrift mot exportmonopolet. Industri."
1939-03-03 Statspolisen tar hand om utredningen av turisthotellbranden i Lysekil.
1939-03-03 Kyrklig ungdom bygger kyrka på hälleberget. Högtidlig grundstensläggning vid Åh.
1939-03-03 En lokalavdelning av föreningen Flottans män bildades i tisdags i Lysekil. Föreningar.
1939-03-03 Dinglemejeriet utvidgar i vår. Mat.
1939-03-03 "Konst på muséet. ""Konstens vecka"" får utställning i Uddevalla."
1939-03-04 Handlanden Axel Sjöberg, Orndal, Brodalen, död. 69 år.
1939-03-04 Fullspikat Folkets hus i Lysekil vid premiär för frågesporttävling.
1939-03-04 Bautasten från Hunnebostrand till Grekland. Blir minne över fallna svenskar i grekiska frihetskriget.
1939-03-04 Västra Sveriges Slaktdjursförenings verksamhet utvecklas lugnt och säkert. Fabrik.
1939-03-04 Eldsvåda- och tryckfrihetsåtal av F.E.K. Om branden på Kungsgatan 9 januari. Brand.
1939-03-04 Konstens vecka arrangeras av Uddevalla konstförening. Nils Larsson m fl.
1939-03-04 Gott år i fjol för VSS. Uddevallaslakteriet uppfyller förväntningarna. Jordbruk.
1939-03-04 Barnens dag i Uddevalla 2.3.4 juni. Förberedelserna snart i gång. Nöjen.
1939-03-06 50 år fyller läroverksadjunkten C.B. Österlund.
1939-03-06 En god årgång värnpliktiga. Årets inskrivningsförrättningar har avslutats. Regemente.
1939-03-06 Svarteborgs kyrka har återinvigts efter en genomgripande restauration. Invigning.
1939-03-06 Redogörelse för skogsavverkning med mera inom Uddevalla revir. Näringsliv.
1939-03-06 Konstens vecka i Uddevalla en publikframgång. Utställning.
1939-03-06 Skogsägarna nöjda trots trots dålig drivningssäsong. Näringsliv.
1939-03-06 Förre lokföraren Viktor Adolf Kindblad, död. 71 år, Han började 1895 som lokputsare.
1939-03-06 Bohusläns körförbund valde rektor Sven Bergentz till ordförande. Musik o sång.
1939-03-06 Svarteborgs kyrka återinvigd. Templet fyllt till trängsel. Bild.
1939-03-06 Konstens vecka inledd i Uddevalla. Invigningen av konstutställningen på muséet.
1939-03-07 Mordförsöket i Strömstad 13 okt. förra året gav 6 års straffarbete. Polis.
1939-03-07 Tingshus på Grohed redan på 1780-talet. Tvist om vem som äger marken. Fastighetsaffär.
1939-03-07 BEA:s konkurs behandlad av rådhusrätten, Göthlin medgav i huvudsak. Polis.
1939-03-07 Våldsmannen i Strömstad fick 6 års straffarbete. Polis.
1939-03-08 50 år fyller fabrikören Walfrid Bjuström, ägare av firman Bjurström & Söner, spik- och broddfabrik.
1939-03-08 Förre stadsvaktmästaren Hilmer Hansson död, 74 år. Bördig från Fossum i Bäve.
1939-03-08 En flott restaurang för 900 personer håller på att byggas i Uddevalla Folkets Park. Mat.
1939-03-08 Auktion på Sundsby säteri. Lösöre och djur efter arrendatorn Hutchinson Kay försåldes. Jordbruk.
1939-03-08 Ljud- och ljussignaler vid Taborvägen istället för nuvarande obevakad. Järnväg.
1939-03-08 HSB får själv installera vatten- och avloppsledningar å trähusfabriksområdet.
1939-03-08 Redaktören för GHT i Göteborg Anders Falck, död, 58 år. En äkta bohusläning och gustafsbergare.
1939-03-08 Vetenskapsakademien tillstyrker fridlysning av Bräcke snäckskalsbankar. Natur.
1939-03-08 Uddevallalagen ser ljust på seriestarten. Kamraterna och Svane tänker hålla sina placeringar. U.I.S. hoppas på serieseger. Idrott.Bild.
1939-03-09 Då brännvinet såldes i spänner och kostade 90 öre, födelsedagsintervju med 90-årige Olof Lindbom.
1939-03-09 Edshultshall behöver förbindelser. Bättre hamn ett önskemål i samhället, där man lever av havet. Bild.
1939-03-09 1938 ett idrottsligt och ekonomiskt  gott år för Uddevalla Idrottssällskap. Föreningar.
1939-03-10 Skolungdomens stora gymnastikfest i Uddevalla 3-5 april förbereds. Idrott. Skola.
1939-03-10 Förslag om att förlänga ångbåtskajen i Uddevalla med 120 meter. Hamn.
1939-03-10 Trikåfabrik i Bro onödig för närvarande anser länsstyrelsen.
1939-03-10 80 år fyller förre portvakten vid Kampenhofs AB Johan Aug. Olsson.
1939-03-10 Svarteborgs kyrka är en av de äldsta i Norden av F.E.K. Museum,
1939-03-10 Tjugo småstugor för barnrika familjer föreslås uppförda. Staden och HSB i samarbete. Bostad.
1939-03-10 Ångbåtsbryggan förlänges 120 meter västerut? Hamnstyrelsens förslag till S.F. Politik.
1939-03-10 20 småstugor för barnrika å Elseberg. Uddevalla samarbetar med HSB. Bostad.
1939-03-11 Mjölnaren Johan Amandus Niklasson död, var under många år mjölnare vid St. Anne ängs kvarn.
1939-03-11 USA-miljonär bygger havskryssare av kosterbåtstyp på Uddevallavarv. Gustaf Lundbergs varv. Båtar.
1939-03-11 Elektrifieringsarbetena å Bohusbanan beräknas vara klara till påsk. Järnväg.
1939-03-11 Ett 50-tal man bygga elledning från Fossumsberg till Brattås omformarstation. Järnväg.
1939-03-13 Dödsolycka vid Dalskogen invid Lysekil. Lättviktare körde rakt på fällda bommar.
1939-03-13 75 år fyller förre handelsresanden Alfred Mattsson, Uddevalla.
1939-03-13 Skåpesundsbron färdig.
1939-03-13 Ett vattenverk skall byggas vid Lilla Dalevatten för Gravarne, Hovenäset, Smögen m. fl. Ledningar.
1939-03-13 Storbeställningar hos trärörsfabriken TUBUS. Cellulosaindustrin är storkund. Industri.
1939-03-13 Många deltogo i orienteringen. Uddevalla Skidklubb arrangerade. Tävling.
1939-03-13 "Trärören få allt större användning. ""Tubus"" gör 7,500 meter lång sulfitlutledning. Fabrik."
1939-03-13 Dödsolycka i Dalskogen vid Lysekil. Lättviktare körde mot järnvägsbommarna. Olycka.
1939-03-14 60 år fyller fru Rosa Schwartzman född Jacobowsky.
1939-03-14 Kraftledning skall byggas till brobygget vid Svinesund. Hogdal och Lommeland får då elström. Energi.
1939-03-14 Lantbrukaren Sven Johansson i Bäckerböle, Färgelanda, död. 59 år.
1939-03-14 Byggmästaren August Olsson, Timanstorpet, Uddevalla, nära 78 år. Död.
1939-03-14 "Lane härad ""kurra"" av F.E.K. Bohusläns Tidning för dec 1851."
1939-03-14 Hogdal får elljus tack vare Svinesundsbron. Svensk elektricitet till brobygget. Energi.
1939-03-15 Pyroman härjar i Lysekil. Åter en storbrand. Varmbadhuset nedbrunnit.
1939-03-15 Tre intressanta stenåldersboplatser ha upptäckts i trakten av Brodalen. Musum.
1939-03-15 Barnafar åtalas för barnarov. Ville bortföra 1-års pojke mot moderns vilja. Polis.
1939-03-15 Pyroman i Lysekil - varmbadhuset förintat. Brand.
1939-03-16 80 år fyller förra hushållerskan Maja Olsson, Uddevalla.
1939-03-16 75 år fyller kontraktsprosten Fritz Lüsch i Lysekil.
1939-03-16 Hunnebostrandfartygets förlisning utanför Skånes östkust är svårutredd. Olycka. Båtar.
1939-03-16 Statspolisen fortsätter sin utredning rörande de mystiska bränderna vid Lysekils havsbad. Brand.
1939-03-16 Tyskland och Ungern dela. Inkorporering utplånar Tjeckoslovakien. Bild.
1939-03-16 75 år fyller kontraktsprosten F. Lüsch, Lysekil. Bild.
1939-03-16 50 år fyller hemmansägaren och organisten Per Svensson i Buddeberg, Forshälla. Bild.
1939-03-16 Badortsrörelsen drives trots eldsvådorna. Brand.
1939-03-17 50 år fyller kaptenen vid Bohusläns regemente K. B. Westerblad.
1939-03-17 Stenåldersboplats på Havsten, Tånga gård. Kultur.
1939-03-17 Klart med tomt för kylhus på Grötö. Fastighetsaffär.
1939-03-17 Ett Dalslands bildningsförbund skall organiseras. Utbildning.
1939-03-17 Turistbyrån i Uddevalla skall göra reklam för hela Bohuslän. Affisch är färdig. Turist.
1939-03-17 Om Spinnaretomten vid Kungsgatan av F.E.K. Byggnad.
1939-03-17 Även Lysekil inrättar en turistbyrå. Turist.
1939-03-17 Landstormen i Bohuslän jubilerar. Förbundet firar 25-årsminne. Jubileum.
1939-03-17 Turistbyrån propagerar för länet. Turistförmedlingscentral för Bohuslän i Uddevalla.
1939-03-17 Tre intressanta stenåldersboplatser ha upptäckts i Häller i Brodalen. Utgrävning.
1939-03-18 65 år fyller förre rektorn vid Dalslands folkhögskola Josef Thorson, Färgelanda.
1939-03-18 Ett 100-tal man arbetar nu med starkströmskabeln till Bohusbanan. Järnväg. Energi.
1939-03-18 85 år fyller förre hemmansägaren Fredrik Olsson i Bua, Herrestad.
1939-03-18 Frälsningsarmén bygger nytt hus i Uddevalla. Byggnad.
1939-03-20 60 år fyller stadsingenjören Oscar Kornell.
1939-03-20 60 år fyller stadsingenjör O. Kornell, Uddevalla. Bild.
1939-03-20 Två personer sköta ett helt barnhem. Barnhemmet för flickor i Uddevalla söker donator. Bild.
1939-03-21 50 år fyller trädgårdsmästaren Adolf Carlsson, Hede, Munkedal.
1939-03-21 Offerplats i Uddevalla, jättegryta i berget väster om Underås barnhem. Museum.
1939-03-22 Ett ålderdomshem planeras i Resteröd. Social.
1939-03-22 Inbrotten i Lysekil planlagda. Norsk dynamitard skyldig. Polis.
1939-03-22 Förre handlanden Anders Fahl, Uddevalla, död. 63 år.
1939-03-22 Nya bron över Risån på vägen Uddevalla-Vänersborg. Vägarbeten.
1939-03-22 Mita Libelle, uddevallasångerskan som blev operettstjärna, ger konsert i Uddevalla. Musik o sång.
1939-03-22 Fiskkylning med kolsyresnö.
1939-03-22 Den yngsta av de två stugorna på Kålgårdsberget är nu under rivning. Byggnad.
1939-03-22 Kamratföreningen Flottans män bildar lokalavdelning i Uddevalla. Föreningar.
1939-03-23 Kyrkojubileum i Kville. Det är 75 år sedan gamla kyrkan användes sista gången.
1939-03-23 Höjd belöning för uppslag i brandaffären. Lysekilsbo till  polisens förfogande.
1939-03-23 Hantverket i Lysekil utställer. 25-årsjubiléet firas. Jubileum.
1939-03-24 Förre länsagronomen Nils David Lychou, 78 år. Död.
1939-03-24 60 år fyller kyrkoherde Olof Gustaf Claesson, Forshälla.
1939-03-24 50 år fyller hemmansägaren Johan Fransson, Rörby, Tossene.
1939-03-24 Förre länsagronom N.D. Lychou Ulvesund Ljungskile död, 77 år.
1939-03-24 60 år fyller kyrkoherde O.G. Claesson, Forshälla. Bild.
1939-03-24 Eldsvåda i Kuseröd invid Grebbestad. Boningshuset och ladugården starkt hotade. Brand.
1939-03-27 Den förnämliga hantverksutställningen i Lysekil invigd. Invigning.
1939-03-27 Kungagrav vid Underås? Två vackra jordblandade rösen påträffade. Kultur.
1939-03-27 Idag kl 13.00 slås dörrarna upp till Jörnstedts nya affärshus vid Kungstorget. Annons.
1939-03-27 Bohusläns landsstormsförbund har firat 25 årsjubileum. Regemente.
1939-03-27 Bohusläns landstormsförbund 25 år. Stora övningar med många deltagare. Regemente. Jubileum. Bild.
1939-03-27 Gammal kungagrav funnen vid Underås. Båtgrav tror arkeologen. Utgrävning.
1939-03-27 Nytt stort sommarhotell å Nordkoster. Uppföres i Vättnet, färdigt 15 juni. Turist.
1939-03-27 I dag klockan 1 slås dörrarna upp till Jörnstedts nya affärshus vid Kungstorget. Annons.
1939-03-27 60 år fyller lärarinnan och organisten fröken Anna Petersson, Hunnebostrand.
1939-03-28 Jörnstedts har nu öppnat sitt nya moderna affärshus vid Kungstorget. Bild.
1939-03-28 1000 kr. för avslöjanden i Lysekil. Brandbolagen lova belöning.
1939-03-28 Firman Jörnstedt, Uddevallas nya varuhus. Bild.
1939-03-28 Hotellet i Skeppsviken påbörjas nu. Ekonomisk förening bildad i går. Byggnad.
1939-03-29 75 år fyller förre tullöverkontrollören Per Vilfrid Martens, Ljungskile.
1939-03-29 """Från det gamla Uddevalla"" av Sten Kristiansson. Återuppbyggande efter stora branden 1806. Hembygd."
1939-03-29 Omorganisation av brandkåren.
1939-03-29 Brandkåren utökas. Men förslaget om yrkesbrandchef avslogs av Fullm. igår afton.
1939-03-29 Fullmäktige beslutade att stadens erbjudande om fri tomt till uppförande av idrottshall.
1939-03-29 Nattlig brand i bagaremästare Th. Erikssons villa å Bävedalen.
1939-03-29 Minne från gångna ofredstider i Fjällbacka. Utgrävning.
1939-03-29 Exploateringen av Egersbergsområdet. Stadsfullmäktigebeslut om tomtpriset och småstugorna. Politik. Bostad.
1939-03-29 Boningshus i Uddevalla nedbrunnet i natt. Våldsam eldsvåda ödelade obebott hus. Brand.
1939-03-30 Semesterhemsarbetena vid Skeppsviken börja redan idag, med ledningsarbete.
1939-03-30 Kopparslagare av F.E.K. Stadens äldsta träbyggnad i två våningar.
1939-03-30 Skelettfyndet i Fjällbacka ej förhistoriskt.
1939-03-31 Begravning till förre länsagronomen Lychou i Ljungs kyrka. Gravsättning på kyrkogården. Död.
1939-03-31 75 år fyller lantbrukaren Otto Samuelsson, Hästlägg, Myckleby.
1939-03-31 Hemslöjd i Bohuslän får särskilda stugor. Slöjdstugor ersätta kalla vagnbodar.
1939-03-31 Full fart på trähusfabriken, golv- och takhall samt spikningshall färd. Industri.
1939-03-31 Värmeledning i Grinneröds kyrka, tillbyggnad av sakristia på norra sidan.
1939-04-01 Uddevalla arkeolog upptäcker ca 10 000 år gammal boplats norr om skalbankarna i Bräcke. Kultur.
1939-04-01 AB Svenska Trähus rullande egnahemspropaganda kommer till Uddevalla. Bostad.
1939-04-01 Ritningarna klara för museum i Hasselbacken tecknade bilder på byggnaderna.
1939-04-01 Elektro-mekaniska blixttåg på Bohusbanan. Aprilskämt.
1939-04-01 Gott resultat av brunnsborrningarna. 130 bohuslänska gårdar fingo i fjol rekvirerad hjälp.
1939-04-01 Måndag 3 april. Öppna vi. Vår nya affärslokal, N. Drottninggatan 8. Hellsings Pappershandel. Annons.
1939-04-03 Helsings papperhandel flyttar in i nya lokaler i hörnet Kilbäcksgatan-Norra Drottninggatan 8. Affär.
1939-04-03 Busslinje Ljungskile-Kolhättan startar 15 maj. Transport.
1939-04-03 Skagens svenska kyrka femton år. En erinran om tillkomsten och förhistorien. Bild.
1939-04-03 Meddelande. Jag får härmed meddela att onsdagen den 5 april öppnar Åkes kondioteri Södra Hamngatan 15. Annons.
1939-04-03 Musei- och biblioteksbyggnaden i Hasselbacken i Uddevalla. Byggnad.
1939-04-03 Gymnastikkursen i Uddevalla 3 - 5 april. Gymnastikfest. Annons.
1939-04-04 Lyckad upptakt till den första gymnastikkursen i västsverige. Idrott.
1939-04-04 70 år fyller byggmästaren Rob. G. Christenson, Lysekil.
1939-04-04 50 år fyller civilingenjör Algot Nordström, Umeå. Han är född i Foss socken.
1939-04-04 Gymnastikkursens första dag blev en storartad framgång. Över tusentalet kursdeltagare. Idrott.
1939-04-04 Nya skolbyggnader i Skredsvik. Skola.
1939-04-05 Lökebacken försvinner som sockennamn, i stället blir det Brastad.
1939-04-05 Fellagd tågväxel vid Grohed. Godståg spårade ur. Järnväg. Olycka.
1939-04-05 Dödsolycka på Bohusbanan. Banvakt överkörd mellan Hällevadsholm och Dingle. Olycka. Järnväg.
1939-04-05 50 år fyller köpmannen Carl Ohlsson, Uddevalla.
1939-04-05 En influensaepidemi grasserar i Lysekil med omnejd. Sjukdom.
1939-04-05 Två olyckor på Bohusbanan i går. Dödsolycka i Svarteborg. Tågurspårning i Grohed. Järnväg. Olycka.
1939-04-05 70 år fyller bohusläns mest kända kyrkobyggare, byggmästare Rob.G. Christenson, Lysekil. Familjenytt.
1939-04-06 Bovallstrand rustar för sommaren. Restaurang i funkisstil färdig i juni. Mat.
1939-04-06 70 år fyller komminister Daniel Sillén, Gesäter.Tvillingbror med G. Sillén, Grums.
1939-04-06 70 år fyller kyrkoherden Gustav Sillén, Grums. Han är bördig från Gesäter.
1939-04-06 "SJ Lokstallarna utvidgas med två ""spiltor"". Järnväg."
1939-04-06 Vacker gåva till Uddevalla museum av Ivar Koch med fru.
1939-04-08 Restaurantbyggnad vid Stora Hotellet i Fjällbacka väntas färdig till badsäsongen. Mat.
1939-04-08 70 år fyller kommunalordföranden Jan Jacob Olsson, Håbyn, Färgelanda.
1939-04-08 "Mjölkaffär öppnas i ""Abbessinien"". Smörbräckans mjölkaffär öppnar filial på Hedegatan 15. Annons."
1939-04-08 Uddevallabo guldskytt på rekordtid. Från Uddevallagillets årsmöte. Föreningar.
1939-04-08 Lasarettet måste åter utbyggas. Uddevallalasarettets överbeläggning svår. Sjukvård.
1939-04-08 Fjällbacka rustar. Stora hotellet i ny gestalt i sommar. Byggnad. Bild.
1939-04-08 Tjörns dispensärs barnkoloni under tak. Social. Bild.
1939-04-11 Trafikolycka till döds i Askums s:n. Lättviktare körde på cyklist. Olycka.
1939-04-11 Fosspojke sköt  sönder ena ögat. Mycket påsksmällande i Uddevalla. Olycka. Högtid.
1939-04-12 Sveriges folkskoleinspektörer kongressar i Uddevalla. Skola.
1939-04-12 Skolorna i Grundsund stängas. Scharlakansfebern härjar våldsamt. Sjukdom.
1939-04-12 Anteckningar med anledning av skelletfynden vid tillbygget av Stora Hotellet i Fjällbacka. Hembygd.
1939-04-12 Frågan om gården Dagsholms försäljning blev bordlagd vid Ödeborgs fullmäktigemöte. Fastighetsaffär.
1939-04-12 Firma Handarbete öppnar idag kl 12. Kilbäcksgatan 14 (intill Helsings Pappershandel) Annons.
1939-04-12 16 vigslar i Uddevalla under påsk. Åtta brudpar från Uddevalla och Bäve. De andra åtta från andra håll. Kyrka.
1939-04-12 Scharlakansfebern stänger skolorna på Skaftö. Sjukdom.
1939-04-13 65 år fyller hemmansägaren Joh:s Mattsson, Häggvall, Lyse.
1939-04-13 Snabbare tågtrafik mellan Göteborg och Uddevalla från 15 maj. Järnväg.
1939-04-13 Fjolårets utplantering av rödspätta i uddevallafjordarna har givit ett gott resultat. Fisk.
1939-04-13 Nybygget i kv. Ascheberg ger 22 lägenheter, kafé, 8 butiker och biograf. Byggnad.
1939-04-13 Från gångna tider. En tragisk drunkningsolycka inträffade vid Stångehuvud utanför Lysekil den 28 mars 1879.
1939-04-13 Elektricitetens segrar i Bohuslänska bygder. En översikt över förhållandena i mellersta Bohuslän. Energi.
1939-04-14 50 år fyller bokhållaren Paul Pettersson, Hunnebostrand.
1939-04-14 Greby gravfält i värdigt skick. Vårt lands vackraste gravfält iordningställt.
1939-04-14 Landstormsförening bildad för Lysekil. Föreningar.
1939-04-14 U.C.A:s vårprogram. Första klubbtävlingen på söndag. Tävling.
1939-04-15 70 år fyller förre valfångaren Georg Karlsson, alias Charlie Brand, Lysekil.
1939-04-15 Modernt hotell med varmbadhus planeras i Lysekil. Exteriörritning visar.
1939-04-15 Sjuåring dödad av bil i Brastad. Hängde bak på hästskjuts och påkördes av lastbil. Olycka.
1939-04-17 50 år fyller skräddaren Emil Andersson, Uddevalla.
1939-04-17 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Del 5. Brandens följder för samhället.
1939-04-17 Båttrafiken i Bohuslän bör saneras. Båtar.
1939-04-17 Hitlers femtiårsdag. Stor festdag i den tyska huvudstaden. Bild.
1939-04-17 Skolbygge i Skredsvik för 200 000. Enigt och kort sammanträde. Politik.
1939-04-17 100 arbetare räddade av loksignaler. Göta älv störtade in i gamla fåran vid Trollhättan. Olycka.
1939-04-17 Säsongstart för cyklister i Uddevalla. UCA avkortade banan på grund av blåsten. Tävling.
1939-04-17 Från gångna tider. Kristinebergs hydro-biologiska station började sin tillvaro våren 1879.
1939-04-18 Arbetsväg till brofästet anlägges vid Svinesund. Vägarbeten
1939-04-19 Mattssonska huset köpes av Uddevalla stad. Fastighetsaffär. Rivning. Bild.
1939-04-19 Mina Ohlsson maka till charkuteristen Washington Olsson, död. 55 år.
1939-04-19 50 år fyller seminarieläraren Sverker Stubelius, Göteborg. Han är bördig från Fjällbacka.
1939-04-19 Centrallasarettet i Uddevalla fyller icke de krav som med allt fog kunna ställas. Sjukvård. Bild.
1939-04-19 Thordénbåt den hittills största i Göta Kanal.
1939-04-19 Insamlingen till gravvård gav resultat. Komminister Dybergs minne hedras.
1939-04-19 Flera debatter i stadsfullmäktige. Bidraget till tandkliniken gick igenom. Politik.
1939-04-19 Uddevallas scouter fira Georgsfest. Fest i Frideborg och fackeltåg genom staden.
1939-04-19 Fru Mina Kristina Olsson, maka till charkuteristen Washington Olsson, död 55 år. Familjenytt.
1939-04-20 60 år fyller nämndemannen Edvard Larsson, Havstensund.
1939-04-20 Överbeläggning på lasarettet i Uddevalla. Utvidgning måste göras. Sjukvård.
1939-04-20 Det stora hamnbygget i Skärhamn är nu fullbordat.
1939-04-20 Nya länskalendern för Bohuslän snart färdig. En hembygdsbok av kvalité. Böcker.
1939-04-20 A.B.F. i  Uddevalla fyller 25 år. Idogt arbete som ger gott resultat. Jubileum. Bild.
1939-04-20 En ny uddevallaindustri inne på gården till tomten Kungsgatan 36.
1939-04-20 ABF, 25 år. Se även B-n 1939-04-24 om ABF:s 25 års jubileum.
1939-04-20 Tre bohuslänningar Carnegiebelönade. Räddningar under svår sjöhävning. Belöning.
1939-04-20 Mjölkfusk blev 7 m. fängelse. Utslag i målet mot mejeristen i Hällevadsholm. Juridik.
1939-04-20 Lasarettets utvidgning trängande. Nybyggnad behövlig redan 1940. Sjukvård.
1939-04-20 Ynglingaföreningen Libanon 25 år. Jubileum.
1939-04-21 Miljonhotellbygge och förvärvande av Havsbadet beslutat av fullmäktige i Lysekil.
1939-04-21 Disponenten vid Uddevalla tändsticksfabrik E. Ågren blir chef för Västerviks tändsticksfabrik. Utnämning.
1939-04-21 Våra outnyttjade berg av F.E.K. Agneberget med klocktornet är nu snart färdigt.
1939-04-21 ABF:s lokalavdelning i Uddevalla kan i år fira 25-årsjubileum.
1939-04-21 Lysekil köper havsbadet, bygger nytt stadshotell. Byggnad.
1939-04-21 Kritiskt för arbetsbyrån och arbetsstugan i år. Ett par gamla uddevallainstitutioner som ha det bekymmersamt. Social.
1939-04-22 Första spadtaget till semesterhemmet uppe i skeppsvikenberget. Beräknas färdigt 17 juni. Hotell.
1939-04-24 85 år fyller förre vaktmästren vid Uddevalla folkskolor Anders P. Jansson.
1939-04-24 ABF i Uddevalla firade 25-årsjubileum. Studieförbund.
1939-04-24 Nybildade Tjörns hembygdsförening önskar snart få eget hembygdsmuseum. Föreningar.
1939-04-24 En nybyggd snickerifabrik mellan Skärhamn- och Sibräcka har tagits i bruk.
1939-04-24 Bilden för dagen. Det senaste huset i Uddevalla som befinner sig under rivning.
1939-04-24 Roddklubben fick motorbåt i gåva. Nya båthuset påbörjat. Idrott.
1939-04-24 I 17 bästa regemente i Västsverige. Vid fäkttävlingarna i Borås. Tävling.
1939-04-24 Högtidlig 25-årsfest hos A.B.F. Uddevallaavdelningens jubileum.
1939-04-24 Scoutdag i går med fest och tåg. Ståtligt fackeltåg genom staden på kvällen.
1939-04-24 Soldathemmet Libanon jubilerade i går. Jubileum.
1939-04-24 Skogsägareföreningen har fått en fod start. Betydande försäljningar av timmer. Föreningar.
1939-04-25 Slaget vid Holmen grå, berättelse av  F.E.K.
1939-04-25 Generalen och friherren Vilhelm Rappe, kommendant i Bodens fästning, tidigare Bohusläns regemente, har avlidit. Död.
1939-04-25 Skeppsvikens simbana blir färdig i sommar. En flott anläggning på Svenskholmen. Bad.
1939-04-25 60 år fyller sjökapten Gustav Örtendahl. Förste styrman i Avenabolaget.
1939-04-25 Hopptorn, vägar och bryggor, simbana 50 meter vid Skeppsviken är snart klara. Bad.
1939-04-26 Ny barnkoloni för barn från Skövde är färdig på St. Skår vid Gullmarsfjorden. Social.
1939-04-26 75 år fyller skomakaremästare Carl Efraim Olsson, Övre Kapelle, bördig från Forshälla.
1939-04-26 Fornminnesinventeringens facit i Uddevalla, 37 stenåldersboplatser, rösen, järnåldersgravar. Kultur.
1939-04-26 117 skadade i trafiken på ett år. Ur Uddevalla-lasarettets fjolårsredogörelse. Sjukvård.
1939-04-26 "Klart ""Saltkällan"". Ny telefonstation i Saltkällan och även i Sundsandvik. Telefon."
1939-04-26 60 år fyller sjökaptenen Gustaf Em. Örtendahl, Uddevalla. Familjenytt.
1939-04-26 Vårens sko med den höga fronten. Wassén & Eriksson skodon. Annons. Bild.
1939-04-26 Vikens utlottare kommer på lördag till Uddevalla. Båtar.
1939-04-26 Två verkliga festkvällar blir det på Stadshotellet - Uddevalla. Vikens Segelsällskaps stora vårbal. Annons.
1939-04-26 Lingminnet firas vid läroverket. Offentlig högtidlighet på torsdag. Idrott.
1939-04-26 65 fornminnen i Uddevalla stad. Arkeologen Tinnberg har slutfört inventeringen. Utgrävning.
1939-04-26 Majblommorna komma! Årets färg är vit.
1939-04-27 Nu har ett av de små husen på Kålgårdsbergets västra sida rivits. Rivning.
1939-04-27 Munkedals nyaste industri. Saltkällans Tångindustri, strax söder om badplatsen.
1939-04-28 Programmet för Uddevalla Folkets park är klart. Nöjen.
1939-04-28 Polisen i Uddevalla bör ökas med 8 man säger polischefen.
1939-04-28 Skogsvårdsstyrelsens årsberättelse klar. Omfattande skogssådd på gammal kalmark. Natur.
1939-04-28 3, 900 personer besökte i fjol Uddevalla museum.
1939-04-28 Margeretegärde. Invigning av Matti Haupts staty.
1939-04-28 Uddevallapolisen utökas med 8 man? Hemställan till SF av polischefen.
1939-04-28 Programmet för Folkparken i Uddevalla.
1939-04-28 Stenhuggare massakrerad i Lysekil. Drogs av en tross in i fartygsvinschen. Olycka.
1939-04-29 75 år fyller fröken Eveline Ammelin, dotter till framlidne fängelsedirektören A.J. Ammelin.
1939-04-29 Skärhamns idrottsplats blir färdig i sommar.
1939-04-29 J.A. Syrén överlåter sin möbeltillverkning vid Asplundsgatan 31 till sina barn. Annons.
1939-04-29 Greby järnåldersgravfält i nytt skick, skogen har huggits ner. Kultur.
1939-04-29 Riksantikvarien föredrar Margretegärde som plats för nya museibyggnaden. Museum.
1939-04-29 Nya storbyggen i Uddevalla. Byggnadstillstånd för två 4-våningshus och idrottshallen. Byggnad.
1939-04-29 Riksantikvarien går in för Margretegärde. Yttrande över museibyggnadens tomtplats. Museum.
1939-05-02 Bokhållaren vid Granitaktiebolaget Kullgrens Enka, Verner Niklasson, död. 53 år.
1939-05-02 Bohuslänsk fiskare omkommen. Drunkningsolycka i Havstenssund. Olycka.
1939-05-02 Valborgsmässoafton och 1 maj. Väder. Nöjen.
1939-05-02 Elföreningen i Bäve nu på säkra sidan. Sista amorteringen efterskänkes. Energi.
1939-05-02 50 år fyller fanjunkaren vid Kungl. Bohusläns regemente Carl Gottfrid Sjöberg. Familjenytt.
1939-05-03 Förre lokmästaren Olof Landberg, död. 70 år.
1939-05-03 Stationskarlen vid UVHJ järnväg Karl Oscar Hall i pension efter 41 års anställning. Avgår.
1939-05-03 Folkskolläraren- och kantorn Gustav Natanael Tholén, Fiskebäckskil, död. 55 år.
1939-05-03 50 år fyller fanjunkaren vid Bohusläns regemente Carl Gottfrid Sjöberg.
1939-05-03 Hundramannaföreningen uppgår i Erk. sjukkassan. Föreningar.
1939-05-03 De nya broarna växa fram. Järnvägsbron har börjat monteras. Bro. Bild.
1939-05-04 De äldsta gravvårdarna på Östra begravningsplatsen, berättelse av F.E.K. Kyrka.
1939-05-04 Stora planer på försäljning av bohuslänsk hemslöjd i USA.
1939-05-04 80 år fyller fröken Anna Radhe, tillhör gamla uddevallasläkten Radhe.
1939-05-04 Hede renoverar kyrkan bygger ny kyrkogård.
1939-05-04 Hemslöjd från Bohuslän till USA-marknad.
1939-05-04 Uddevallabor gäster i Thisted. 40 personer inbjudas.
1939-05-05 Uddevallabo svårt skadad vid bilkrock. Svår bilolycka vid Arboga. Olycka.
1939-05-05 Idag kommer eltåget på Bohusbanan från Göteborg till Uddevalla. Järnväg.
1939-05-05 Skogen i lågor i Frändefors. Ett 10-tal tunnland avbränt i Grottetorp. Brand.
1939-05-05 Kyrkmur från 1635 i Röra. Rester efter gammal kyrka. Utgrävning.
1939-05-05 Bilolycka vid Arboga. En dödad. Uddevallabo svårt skadad. Olycka.
1939-05-05 Folkskolläraren Gustaf N. Tholén i Fiskebäckskil död, 55 år. Familjenytt.
1939-05-05 75 år fyller f.d. förmannen vid Förenade Granit A.-B. i Hunnebostrand, Fritz Nordlund. Familjenytt.
1939-05-05 80 år fyller fröken Anna Radhe, Uddevalla. Familjenytt.
1939-05-06 Elektrifierade bohusbanan högtidligt invigd. Invigning. Järnväg.
1939-05-06 Socialbyrån har fått nya lokaler i tändsticksfabrikens kontorsbyggnad på Kungsgatan. Myndighet.
1939-05-06 Första elektriska tåget gick igår över Bohus-Banan. Invigning. Bild.
1939-05-06 Strålande sol över vajande flaggor vid Bohusbanans eltågspremiär. Högtidlig invigning i går. Järnväg. Bild.
1939-05-06 Församlingshem i Hunnebostrand. Byggnad.
1939-05-06 Socialbyrån i Uddevalla flyttade in i nya lokaler i Tändsticksfabriken på Kungsgatan.
1939-05-06 Livligt vid Svälte kile. I år kommer ytterligare 7 små stugor att byggas. Byggnad.
1939-05-08 60 år fyller kyrkoherde Holger Daniel Hallbäck, Bro.
1939-05-08 Korpskytte i höst i Uddevalla. Skyttekretsen som anordnare. Tävling.
1939-05-08 Vägdistriktet köper grustag i Bokenäs. Vägarbeten.
1939-05-08 Utplantering av rödspotta i bohuslänfjordarna. Fisk.
1939-05-08 Ladugårdsbrand - och skogsbrand i Skee. Samtliga djur innebrändes. Brand.
1939-05-09 60,000 rödspättor utplanterades igår. Årets rödspätteodling avslutades i Uddevallafjordarna. Fisk.
1939-05-09 Hotande skogsbrand i Munkedal. Brand.
1939-05-10 Sju stenåldersboplatser hittade vid Idefjorden på Grandalen invid Krokstrand. Kultur.
1939-05-10 Fabriken i Brastad ökar kapaciteten, 50 proc. fler gasmasker levereras.
1939-05-10 7-tons kabel lagd mellan Gåsö och Skaftölandet. Energi.
1939-05-11 Utställning av barnkläder på Grand hotell i Uddevalla.
1939-05-11 50 år fyller handlanden Carl Andersson, Uddevalla.
1939-05-11 50 år fyller lärarinnan,  fröken Berta Andersson i Hunnebostrand. Familjenytt.
1939-05-12 130 nya lägenheter i Uddevalla i fjol. Information om årets nybyggen. Bostad.
1939-05-12 "50 år fyller tapetsören Robert ""Gobben"" Gustavsson."
1939-05-12 Årets nybyggnad vid Margretegärde som uppföres av byggmästare Emil Karlsson .
1939-05-12 "50 år fyller tapetserare Robert Gustavsson ""Gobben"", Uddevalla. Bild."
1939-05-12 50 år fyller köpman Carl Andersson, Uddevalla. Bild.
1939-05-13 Kampen mot svärjandet går vidare! Opinionsmöte på regementet. Seder o bruk.
1939-05-13 Bohusläningar lär upp sig på Boro i Landsbro, Småland, blivande trähusfabriksarbetare. Industri.
1939-05-13 Bild på Träbron, Uddevallas äldsta bro, 100 år.
1939-05-13 Berglund & Widéns hyreshus vid Södra Hamngatan är Uddevallas senaste och största nybygge. Bild.
1939-05-13 Vägen Berg - Sund påbörjas inom kort. Vägarbeten.
1939-05-15 Enig uppslutning kring väg-bro- och färjprojektet Lysekil-Orust. Vägarbeten.
1939-05-15 60 år fyller kontraktsprosten John Rehnberg, Morlanda.
1939-05-15 Engelska oceanbjässen Redgate anlände till Uddevalla med första salpeterlasten. Båtar.
1939-05-15 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson: Uddevallas sjöfart under napoleontiden. Hembygd.
1939-05-15 Fiskehamnen i Mollösund ännu bättre. Regleringen av strandområdet på östra sidan. Hamn.
1939-05-15 Årets byggnadssäsong i Bohuslän. Mycket arbete på en del håll, mindre på andra.
1939-05-15 Uddevalla skyttekrets vårskjutning. Rekorddeltagande och önskeväder. Tävling. Bild.
1939-05-15 Ökad inkomst i socknarna i Bohuslän. Pengar.
1939-05-16 Aktuellt från Hamburgsund, norra Bohusläns skepparmetropol. Näringsliv.
1939-05-16 Standard blir Esso, det gamla namnet Standard har fr.o.m. den 15 maj. Petroleum.
1939-05-16 Flera nybyggen i Uddevalla. Byggnad.
1939-05-16 Lysekilsloppet på torsdag. Skall Rune Blomberg få sin  tredje raka seger. Tävling.
1939-05-17 75 år fyller köpmannen Carl J. Lycke, Lysekil.
1939-05-17 70 år fyller köpmannen Axel Jacobson, Uddevalla.
1939-05-17 Nybyggda kongresshallen med serveringspaviljong i Folkets Park öppnar till pingst. Byggnad. Bild.
1939-05-17 Brand i taket på boningshus vid Timanstorpet.
1939-05-17 Uddevalla får ny djuphamn vid Kasen? Köp av bland annat Kasenabben diskuterad. Bild.
1939-05-17 Uddevalla köper marken där staden fordom legat? Del av Kasens egendom får köpas för 115,000 kr. Fastighetsaffär.
1939-05-17 Affärsöverlåtelser i Bohuslän.
1939-05-17 70 år fyller köpman Axel Jacobson, Uddevalla. Bild.
1939-05-17 Uddevallabornas danska resa till Thisted. Bild.
1939-05-19 50 år fyller verkmästaren vid Schwartzman Jacob Weitzman.
1939-05-19 Förre riksdagsmannen Bernhard Olsson, Kollungeröd, Långelanda socken, död. 52 år.
1939-05-19 Ur och guldsmedsfirman Carl J. Lycke, Lysekil firar 50-årsjubileum. Affär.
1939-05-19 Kasenabben berättelse av F.E.K.
1939-05-19 Ärade konsumenter i Dingle med omnejd. I Helge Sohlbergs nyuppförda fastighet, öppnas lördagen de 20 maj Konsum-Butik. Annons.
1939-05-19 Förre riksdagsmannen och landstingsmannen Bernh. Olsson i Kollungeröd, Orust död 82 år.
1939-05-20 50 år fyller löjtnant Henning Josefson, Fjällbacka.
1939-05-20 60 nya småbåtsplatser skall det bli i Skeppsvikenhamnen.
1939-05-20 Folkets Park i Uddevalla. Glade Korpens Kabaré. Annons.
1939-05-20 Uppvaktning för väg Cederslund - Saltkällan. Skredsvik och Foss gå till regeringen.
1939-05-20 50 år fyller löjtnant Henning Josefson, Fjällbacka. Bild.
1939-05-22 Grundstenen lagd till Munkedals kapell på Möe. Byggnad. Kyrka.
1939-05-22 Fattigvårdsförbund för länet har bildats i Uddevalla. Social.
1939-05-22 Plantering å Klocktornsberget snart färdig. Lekplats på öster färdig. Parker.
1939-05-22 Den stora hamnanläggningen i Gravarne har fullbordats.
1939-05-22 Grundsten för kapell i Munkedal. Prosten Lüsch förättade akten. Kyrka.
1939-05-22 Inbrott på regementets marketenteri. Kassaapparaten bars bort. Polis.
1939-05-22 50 år fyller kaptenen i Bohusläns regementes reserv, folkskolläraren och organisten Axel Möller i Skee. Bild.
1939-05-22 Det gamla Henån. Historia. Bild.
1939-05-22 Uddevallas yrkesskolor avslutade. Avslutningshögtidlighet på Frideborg i lördags. Skola.
1939-05-22 Lingättling och stor publik såg gymnastiken. Hyllning i tal och sång till gymnastikens fader.
1939-05-22 Fattigvårdsförbund bildat för Bohuslän. Ett 50-tal kommuner representerade vid sammanträde i Uddevalla. Social.
1939-05-23 Uddevalla stad beslöt inköpa Kasenabben . Pengar. Bild.
1939-05-23 Uddevalla beslutar köpa Kasenabben för 115.000 kr.
1939-05-23 En ny badort, Slussen på Orust. Bad. Bild.
1939-05-23 Rösta på Barnen dags - barn. Tävling Bild.
1939-05-23 Uddevalla arrenderar Havsten? Egersbergsområdets exploatering.
1939-05-23 Stadsfullmäktige köpte Kasenabben. Beslut i går efter timslång debatt. Fastighetsaffär.
1939-05-23 Färgelanda kyrka blir renoverad. Beslut av enig kyrkostämma om omfattande restauration. Kyrka.
1939-05-24 80 år fyller snickarmästaren Johan Adolf Molin Uddevalla.
1939-05-24 Apelgården på Mjörn i blomstringstid. Ett besök vid en av Bohusläns största fruktodlingar. Frukt o bär.
1939-05-24 Gustafsbergs Badrestaurant öppnas för säsongen lördagen den 27 maj. Annons.
1939-05-24 Barnens Dag den 2 - 4 juni i Uddevalla. Annons.
1939-05-24 Makrillen i tunnor från Uddevalla. Tunnfabriken har fullt arbete. Fabrik.
1939-05-25 Om rivning och nybyggnation i Uddevalla. Bostad. Bild.
1939-05-25 Fjällbacka rustar för sommaren med modern restaurant- och rotunda vid Stora Hotellet. Byggnad.
1939-05-25 Forshällabor på foderkonserveringskurs. Jordbruk.
1939-05-25 Bild på badhotellet i Skeppsviken nu under tak, sprängning för källare.
1939-05-25 Herrestads AIF bygger badstuga. Bad.
1939-05-25 Käringön, turistön där lugnet har sin hemvist. En arbetsam befolkning väntar sina gäster. Bild.
1939-05-26 Begravning till förre riksdagsmannen Bernhard Olsson i Långelanda kyrka. Gravsatt på kyrkogården. Död.
1939-05-26 Det nya posthuset i Hunnebostrand står nu klart. Byggnad.
1939-05-26 Gustafsberg klart för sommaren. Den nyrestaurerade restaurangen öppnar pingstafton.
1939-05-27 En titt på Sannäs. Får ny väg och hamn. Vägarbeten.
1939-05-27 70 år sedan uddevallakonstnären Gunnar Åberg föddes. Han var 1890-talets konstnär i Uddevalla.
1939-05-27 På Uddevalla båtvarv har sjösatts en 9 meter lång kosterjulle. Ett fint tillskott till segelsporten. Båtar.
1939-05-27 70 år fyller smeden Johannes Martinsson, Svineviken.
1939-05-30 80 år fyller pastorn i Uddevalla baptistsamfund A. Wiberg.
1939-05-30 Två uddevallapojkar drunknade när segelbåt kapsejsade utanför Kungsviken på Orust. Död.
1939-05-30 50 år fyller kyrkoherden i Tossene Sixten Lundgrén.
1939-05-30 Dödsolycka vid sågning på Orust. Hemmansägare i Hoga förolyckad. Olycka.
1939-05-30 Hönseri nedbrunnet i Kville. Brand.
1939-05-30 Pingsthelg med diger olyckskrönika. Två uddevallabor på segeltur omkom vid inloppet till Nordströmmarna. Olycka.
1939-05-31 Kyrkligt möte i Uddevalla med 300-400 deltagare. Kyrka.
1939-05-31 Schwartzmans har köpt kvarteret Kondoren av Tändsticksbolaget för att uppföra en ny fabrik. Industri.
1939-05-31 Schwartzmans köper tomt för storfabrik. Del av Tändsticksfabrikens område blir nya komplexets plats.
1939-05-31 Herrestads kyrka får elektriskt ljus. Energi.
1939-06-01 Uddevalla roddklubbs båthus blir klart om 14 dagar. Byggnad. Idrott.
1939-06-01 Om Gudbrandsdalen, Erik Dahlbergsgatan och Svarta vägen av berättelse av F.E.K.
1939-06-01 Programmet klart för Barnens dagar. Många nyheter och attraktioner att vänta. Nöjen.
1939-06-01 Olycka vid sprängning. Vägarbetare fick handen avsliten vid vägarbetet Hallinden - Gläborg.
1939-06-02 Villa Skogshyddan på Lyckorna totalförstördes vid brand.
1939-06-02 Villa på Lyckorna nedbrunnen. Skogen omkring antändes flera gånger. Brand.
1939-06-02 Barnens Dag. Folkets Park. Gammal och modern dans. Nya serveringshallen tages i bruk. Annons.
1939-06-03 Preliminära förslag på en 925 meter lång bro mellan Orust och Kolhättan. Ritningar visar.
1939-06-03 Barnens Dag fick festlig inledning. Start på Kungstorget, invigningsfest på Rimnersvallen.
1939-06-03 Gulf Bensinstation Trädgårdsgatan 8 Uddevalla. Fullständig bensinservice. Annons.
1939-06-05 Barnens Dagssuccé i Uddevalla. Nöje.
1939-06-05 Lärarinnan Ruth Törnblom hon hade bl.a. tjänstgjort vid Säterbo skola. Död.
1939-06-05 Barnens Dag en strålande solskensfest. Nöjen.
1939-06-06 Grebbestad jubilerar som badort under 95 år och firar 15-årsjubileum.
1939-06-06 109 färre understödda i Uddevalla. Fattigvårdsstyrelsens fjolårsberättelse. Social.
1939-06-06 Olympiabrottare träna i Uddevalla. K. Fridell ledare för träningen. Idrott. Bild.
1939-06-07 "Vackert förvärv till museet, modella av uddevallaskeppet ""Adelaide"". Båtar."
1939-06-07 Uddevallabark i modell å muséet. Vackert arbete av en f.d. besättningsman. Båtar. Bild.
1939-06-07 Flaggtåg på flaggans dag i går. Tusentalet skolbarn i Skansen. Högtid. Fanor.
1939-06-08 Alla tiders vattenförbrukningsrekord sattes i måndags med 4.327 kubikmeter. Ledningar.
1939-06-08 Rapporten över arbetsförmedlingens verksamhet under maj månad. Arbetsmarknad.
1939-06-09 Landskapsmatch på söndag. Idrott.
1939-06-09 VSS planerar större kontorsbyggnad. Fyravåningshus mitt för järnvägshotellet. Jordbruk.
1939-06-09 Sjösättning vid Svenssons lustbåtsvarv av drake som skall levereras till Skottland. Båtar.
1939-06-09 Järnväg över sältorna vid nya trähusfabriken. Industri.
1939-06-09 Skeppsvikshemmet-eller vad? Bild på nya badhotellets matsal under byggnad.
1939-06-10 Sjönytt från Ljungskile: Det gamla betongfartyget Linnéa vid långa bryggan .
1939-06-10 Sjöturer från Ljungskile med motorbåten Bris. Båtar. Bild.
1939-06-12 En titt på Ulvöbadens restaurang invid Ulvösund. Turist. Mat.
1939-06-12 Distriktsbarnmorskan Olivia Pettersson, död. 71 år.
1939-06-12 "Många sågo ""Hajen"". U - båtsvisit i Uddevalla under veckoskiftet. Båtar."
1939-06-13 Sestervikens fruktodlingar norr om Svanesund har nu tusentals fruktträd. Frukt o bär.
1939-06-13 Flera stora fastigheter byta ägare. Livliga fastighetsaffärer i Uddevalla. Fastighetsaffär.
1939-06-13 70 år fyller handl. Axel Johansson Vadet, Lysekil. Familjenytt.
1939-06-14 Olympiska spelen till London 1944. Idrott.
1939-06-14 SJ köper linjetrafiken Uddevalla - Källviken. Transport.
1939-06-14 Förra distriktsbarnmorskan Olivia Pettersson, Uddevalla död, 71 år. Familjenytt.
1939-06-14 Barnkolonin i Skår invigd. Invigning. Social.
1939-06-15 70 år fyller förre möbelsnickaren Edmund Hermansson, Strömhagen.
1939-06-15 Bovallstrand inför årets badgästsäsong. Turist.
1939-06-15 Husägarna slippa köra bort snön? Drätselkammaren utreder frågan. Politik.
1939-06-15 Marinflottilj körde på makrillgarnen. 20 nät söndersletos av ett 10-tal fartyg. Båtar.
1939-06-15 Bohusläns köpmannaförbund 30 år. Jubiléet firas i samband med årsmötet. Jubileum.
1939-06-16 Uddevallas yngsta fotbollsklubb IK Svane fyller 5 år. Jubileum. Bild.
1939-06-16 Barnens dagbarnen reste till Dingelvik, Dalsland, för två månaders sommarvistelse. Social.
1939-06-16 Göteborgs landsdispensärs kolonibyggnad vid Skäret på Gåre i Torps socken snart färdigt. Social.
1939-06-16 Full fart på schaktningsarbeten för villor på Egersberg. Bostad.
1939-06-16 Skåpesundsbron öppnad för trafik. Bro. Bild.
1939-06-16 Arols Speceri- och Delikatessaffär öppnas den 16 juni i Otto Grebys charkuteriaffärs lokaler i Grebbestad. Annons.
1939-06-16 I.K. Svane jubilerar. Klubben fyller 5 år. Jubileum. Bild.
1939-06-17 Länets kriminaltekniska förening höll årsmöte på Backamo med åskådningsövningar. Polis.
1939-06-17 Kyrkoherden i Bokenäs och Dragsmark Gösta Nelson har utnämnts till hovpredikant. Utnämning. Kyrka.
1939-06-17 Badrestauranten i Bovallstrand invigd. Invigning. Bild.
1939-06-17 Trähusfabriken kommer ej igång på ett par mån. Järnvägsspåret måste bli klart först.
1939-06-17 Bokenäschaussén klar för avsyning. En turistväg - rak, bred och vacker. Bild.
1939-06-17 Semester för industriarbetarna i midsommar.
1939-06-17 Dals-Eds skolväsen fyller 100 år. Skola.
1939-06-17 Edvard Persson på fransysk visit i Munkedal. Skådespelare.
1939-06-19 Förre organisten i Svarteborg A.W. Nyberg, död. 81 år.
1939-06-19 Västra Sveriges skogsvårdsförbund hade ett lyckat årsmöte i Munkedal. Föreningar.
1939-06-19 Viktiga beslut för affärslivets utveckling vid Bohusläns Köpmannaförbunds årsmöte. Föreningar.
1939-06-19 Söndagens oväder ett av de våldsammaste på mycket länge. Uddevalla fick jättedusch. Väder.
1939-06-19 Vägvälten kastades 2½ meter. Våldsam krock i Resteröd. Olycka.
1939-06-19 Blixten brände av brandtelegrafen. Våldsamma åskväder under lördag och söndag. Väder.
1939-06-19 Bohuslänsköpmännens jubileum.
1939-06-19 3 inbrott på en natt i Ljungskile. Polis.
1939-06-20 Den nya folkskolebyggnaden i Hjälteby, Valla socken, snart färdig. Skola.
1939-06-20 Första majblommans barnkoloni i Ödsmål invigt. Det första i sitt slag i landet. Invigning. Social.
1939-06-20 Nytt rekordoväder över Uddevalla. Grova vattenskader, våldsamt isbits och störtregn. Väder.
1939-06-20 Ladugårdsbrand i Bullaren. Våldsamt åskväder även igår. Brand.
1939-06-20 Majblommeförbundet inviger Ödsmålskoloni. Invigning.
1939-06-20 Färgelanda bygger läkarbostad och apotek. Byggnad.
1939-06-21 Uddevallanejdens biodlareförening har firat 30-årsjubileum. Föreningar.
1939-06-21 Många ärenden hos stadsfullmäktige. Klart för Hafsten camping. Egersbergsbebyggelsen. Politik.
1939-06-21 Midsommarhelgen firar vi på Gustafsbergs Badrestaurant. Dans Midsommarafton och Midsommardagen. Annons.
1939-06-21 Uddevallanejdens biodlarförening firade sin 30-åriga tillvaro med utflykt till Rådanefors i Dalsland. Föreningar.
1939-06-21 60 år fyller länsskogvaktaren A.K. Andersson, Uddevalla. Familjenytt.
1939-06-22 Dalslands järnväg kan fira 60-årsjubileum. Ett svenskt-norskt samarbete.
1939-06-22 Förre sjömannen K. O. Gillerstedt, Uddevalla, död. 81 år.
1939-06-22 Import av kol till SJ över Uddevalla. En följd av banelektrifieringen Uddevalla-Göteborg. Järnväg.
1939-06-22 Blixten slog ned i Uddevalla barnkoloni vid Cederslund i går. Stor förödelse men alla klarade sig. Väder.
1939-06-22 Bilden för dagen: En av Tubus senaste leveranser, 8.60 meter långa trärör.
1939-06-22 Dalslands bildningsförbund konstituerades vid möte å Färgelanda folkhögskola i söndags. Föreningar.
1939-06-22 Rekordvärmen i går middag, följdes på eftermiddagen av ett kraftigt åskväder. Väder.
1939-06-22 Värmebölja råder över hela landet. Värmen i vattnet närmare 25 gr. vid Gustafsberg. Väder. Bild.
1939-06-22 Bokenäs och Dragsmark vill ej ha ting i Lysekil, utan fortfarande tillhöra Kviström. Juridik.
1939-06-23 Stockeviks hamnbygge nu inför fullbordan.
1939-06-23 Vacker gåva till kyrkan i Lysekil. Två kyrkfönster med glasmålningar. Gåva av kontraktsprosten F. Lüsch. Bild.
1939-06-23 Nytt åskskydd på de elektr. ledningarna. Överdrivna uppgifter om avbrott i Bohuslän. Energi.
1939-06-23 Bokenäsbo omkommen vid bad i Gullmarsfjorden. Olycka.
1939-06-23 Märkeskvinna på Dal ur tiden. Änkefru Cecilia Jansson Ellenö död, 90 år. Bild.
1939-06-23 90 år fyller änkefru Lina Eliasson, Kuseröd Grebbestad. Bild.
1939-06-23 Skolgården vid Margretegärde folkskola skall asfalteras. Beslut av drätselkammaren. Politik.
1939-06-23 50 år fyller hemmansägaren Gustaf Dahlqvist Möe, Munkedal. Familjenytt.
1939-06-26 Från det gamla Uddevalla under kriget 1808-1809 av Sten Kristiansson. Hembygd. Historia.
1939-06-26 Förre landstingsmannen Oscar Hansson, Mungseröd, Tanum, död. 82 år.
1939-06-26 Munkedals A.-B. gav fest för 2000 gäster. Midsommar firades på värdigt sätt. Nöjen.
1939-06-26 Främlingsinvasion under midsommar. 390 tält i Skeppsviken midsommarafton. Turist.
1939-06-26 Oskar Hansson i Mungseröd Tanum död, 81 år. Bild.
1939-06-27 Dalsland har nu fin väg till Uddevalla. Delen Norrmanneröd - Rödshult klar för avsyning. Vägarbeten.
1939-06-27 Särlingen Fredric Nycander. Hoppas ännu få spela teater. Bild.
1939-06-27 Skagens bål. Skriven av bohusskalden Fredric Nycander i Stenungsund sommaren 1916. Musik o sång.
1939-06-28 60 år fyller kyrkoherden i Skaftö pastorat Gustav Natanael Ekström.
1939-06-28 60 år fyller förvaltaren vid Fernströms stenhuggerier i Fågelviken Axel Moberg.
1939-06-28 Klocktornsberget, Uddevallas senaste parkanläggning nu färdig. Parker.
1939-06-28 Arkitektur av F.E.K. Sam. Arsenius har i skildringen av sin barndomsstad Uddevalla.
1939-06-28 Hotellet i Skeppsviken snart klart. Öppnas omkring den 1 juli. Hotell.
1939-06-28 60 år fyller kyrkoherden i Skaftö pastorat Gustaf N. Ekström.
1939-06-28 S.J. övertar den 1 juli Lysekilsbanan. Järnväg.
1939-06-29 Stor friluftsgård för sport året om planeras vid Laxsjön i Dalsland. Idrott.
1939-06-29 "Flickläroverkets ""sjuor"" hemkomna efter 14 dagars trevlig resa i Tyskland. Resor. Skola."
1939-06-29 700 man arbeta för trähuset i Uddevalla. Arkitet Wallander hemkommen efter resa till den nya marknaden. Industri. Bild.
1939-06-29 60 år fyller förvaltare Axel Moberg vid Fernströms stenhuggerier i Fågelviken. Familjenytt.
1939-06-29 Högtidlig koloniinvigning i Ödsmål. Social.
1939-06-30 Lövåsberget en förbisedd idyll. Natur.
1939-06-30 Dalslands del av Havskurenvägen omlägges nästa år. Vägarbeten.
1939-06-30 "Hotande brand i Strömstad. Bostadshus i ""gamla stan"" eldhärjat. Brand."
1939-06-30 Ingen gasmaskbrist - om behovet anmäles i tid. Brastadsfabrikens kapacitet större än som fordras för luftskyddsmyndigheterna. Fabrik. Bild.
1939-07-01 Förre handlanden H. E. Svanstedt, Grebbestad, död. 82 år.
1939-07-01 Stigens nya idrottsplats klar för invigning.
1939-07-01 Bysten över Emilie Flygare-Carlén klar att resas i augusti i Strömstad. Staty.
1939-07-01 Arbetet med plattformstaket vid SJ påbörjat. Perrongerna asfalteras och planen.
1939-07-01 Förestånderskan för poststationen i Färgelanda fröken Nanny Håkansson död, 44 år. Familjenytt.
1939-07-01 Badortens Dag i Grebbestad. Bild.
1939-07-03 Göteborg vann i år triangelskyttet. Otto Falkheden och Erik Södergren bästa Uddevallabor. Tävling.
1939-07-04 Frågan om upplagsplats för vinterförvaring av båtar är nu aktuellt genom material.
1939-07-04 Bussförbindelse över Bokenäset. Den första bussen gick i lördags på sträckan Uddevalla - Källviken. Transport.
1939-07-05 Inför islandsfisket.Tunnexporten från Uddevalla tunnfabrik är nu i full gång, 15 000 tunnor på Badö.
1939-07-05 Semesterhemmet inför fullbordan. En praktisk och vacker byggnad med en enastående utsikt. Hotell. Bild.
1939-07-06 Grosshandlaren Axel Jacobsson, död. 70 år.
1939-07-06 Uddevalla skall få flottbesök med flygplanskryssaren Gotland i spetsen. Båtar.
1939-07-06 Köpmannen Axel Jacobson död 70 år. Död. Bild.
1939-07-06 Svenskt flottbesök i Uddevalla i juli. Gotland och Dristigheten  hit 21 - 23 d:s. Bild.
1939-07-06 Hemslöjdsutställningen i Lysekil öppnad. Utställning.
1939-07-06 75 år sedan den första ansjovisfabriken anlades. Det var firman J.J. Hallgren i Gullholmen. Fisk.
1939-07-06 Köpman Axel Jacobsson Uddevalla död, 70 år. Bild.
1939-07-07 Schaktning på Norra Drottninggatan 21 för Bohusläningens maskinhall. Byggnad.
1939-07-07 75 år fyller fiskhandlaren Karl Rasmusson.
1939-07-07 75 år fyller köpman Karl Rasmusson, Uddevalla. Familjenytt.
1939-07-07 Bebyggelsen i Uddevalla centrum. Byggnad.
1939-07-08 80 år fyller förre förmannen vid tändsticksfabriken E. A. Gran.
1939-07-08 Vägen stensättes vid Lilla Foss. Vägarbeten.
1939-07-08 Pottmakare Hjoberg vid Norrgatan i Uddevalla av  F.E.K.
1939-07-08 Konkursauktion i saluhallen på Washington Ohlssons charkuteriinventarier.
1939-07-08 Folkets Hus kafé i Uddevalla uthyres, vaktmästarebefattning.
1939-07-08 "Skådespel å Gullmarsvallen i Lysekil den 12 juli. Sotenäsets bygdespelare framföra skådespelet ""Drottning Astrid"". Vikarvet. Annons."
1939-07-10 Fiskareriksdag i Uddevalla behandlar viktiga fiskerifrågor.
1939-07-10 Stigens nya idrottsplats är invigd. Invigning.
1939-07-10 Begravning efter grosshandlare Axel Jacobsson. Död.
1939-07-10 Från det gamla Uddevalla, förteckning på riksdagsmän i borgarståndet av Sten Kristiansson.
1939-07-11 Trähusfabriken sätter igång om en månad. Har gott om order.
1939-07-11 En badort med framåtanda. Hovenäset har ryckt fram bland badorterna på de senaste åren.
1939-07-11 Bensinlastade motorskonerten av Väjern har förolyckats i brand på Elbe. Båtar.
1939-07-11 Krigsfartyg och flygflottilj i Uddevalla. Fältmässig flygstation på Sörvik. Bild.
1939-07-11 """Dristigheten"" och 13 flygplan i Uddevalla. Anlände i går på tredagarsbesök."
1939-07-11 50 år fyller skräddarmäst. Sigfrid Johnsson, Uddevalla. Familjenytt.
1939-07-11 Idrottsplatsen Stigevi i Stigen invigd. Invigning.
1939-07-11 "Bohusskonert i brand på Elbe. ""Nobless"" av Veijern helt spolierad. Olycka."
1939-07-12 Landshövdingen hälsade landets riksdagsmän välkomna till besiktningsresa i Bohuslän. Politik.
1939-07-12 70 år fyller förre stationsföreståndaren Frans L. Ekman, Färgelanda.
1939-07-12 Falks A-B Kungstorget 2 upphör. Damkläningar blusar kjolar. Affär.
1939-07-12 Krigiskt i Uddevalla. Bilskvadron från K 3 på övning hos I 17. Bild.
1939-07-12 Omfattande nyanläggningar vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-07-12 """Det sjuåriga kriget"" i Hunnebostrand. Striden om danspaviljongen i Hunnebostrands Folkets park nalkas sitt slut."
1939-07-12 Riksdagsmännen  i Bohuslän. Snabbtur i går från Uddevalla till Strömstad. Bild.
1939-07-12 60 år fyller major Knut Erasmie, Uddevalla. Bild.
1939-07-13 Semesterhemmets restaurant vid Skeppsviken öppnas idag. Mat. Kafé. Hotell.
1939-07-13 Flygplan från besökande flygfottilj havererar på Byfjorden utanför Uddevalla. Olycka.
1939-07-13 75 år fyller handlaren Aug. Olsson Djupvik, affär inom spannmåls- och sill.
1939-07-13 Underläkarebostäderna under uppförande vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-07-13 Riksdagsresans andra Bohus-dag. Vädret fortfarande gynnsamt. Politik.
1939-07-13 Flygmissöde vid Uddevalla i går. Ett flygplan gick runt vid landningen utanför Badö. Olycka.
1939-07-13 Semesterhemmets Restaurant vid Skeppsviken öppnas idag. Annons.
1939-07-14 Giftfri lysgas införes snart. Energi.
1939-07-14 Om direktör Schwartzmans byggnadsbesvär på Elseberg.
1939-07-14 Barnhemmets vänner begär anslag ur arvsfonden, stiftades 6 juni 1882.
1939-07-14 Restaurant Cecil matpriser. Annons.
1939-07-15 85 år fyller komminister emeritus Albin Lundin, Kopparhult, Hede i Sörbygden.
1939-07-15 Från byggandet av den nya stora hamnen i Mollösund.
1939-07-15 Drätselkammaren beslöt att anlägga badbrygga vid vandrarhemmet vid Bodelid.
1939-07-15 Drätselkammaren beslöt att överlämna tomten där idrottshallen uppföres mot andel.
1939-07-15 Drätselkammaren beslöt om stödmurar till förhindrande av översvämningarna.
1939-07-15 I skrivelse till Landstinget förordas Fjällbacka före Kville som ort för tandklinik. Sjukvård.
1939-07-15 En framgångsrik småindustri. Hällevadsholmsbo gör korgmakeri, även för utlandet. Industri.
1939-07-15 Änkefru Bertha Swanberg född Ahlbom Uddevalla död, 88 år. Familjenytt.
1939-07-17 Till överlärare i Lysekil har valts folkskolläraren, musikdirektör Karl Sandström, Lysekil. Utnämning.
1939-07-17 Åskväder och skyfall orsakar  översvämning på gator i Uddevalla. Västerlånggatan.
1939-07-17 Våldsamt skyfall över Bohuslän igår. Stopp i Uddevallas tågtrafik. Väder.
1939-07-17 """Hur Karl fick sin Mary"" berättelse av T. S-g"
1939-07-17 Uddevallapetmoj om två månader. Första utbyggnadsetappen för 2500 abonnenter. Telefon.
1939-07-17 Cyklon i ovädrets släptåg. Munkedalsbruket hemsökt. Väder.
1939-07-18 Syndaflod över Bohuslän. Det häftigaste regnet under mannaminne. Väder.
1939-07-18 Gårdagens skyfall, rundtur i den vattendränkta staden. Väder.
1939-07-18 Banvallar hota rasa, vägar sopas bort av förödande oväder. Väder.
1939-07-18 Cirkus Schuman kommer till Uddevalla. Gästspel endast 3 dagar. Annons.
1939-07-19 "60 år fyller positivmästaren och stuveriarbetaren ""Mäster"",  Axel Leonard Johansson, Uddevalla."
1939-07-19 Axel Fingal Ryberg ämnar bedriva handelsrörelse med bosättnings- och husgerådsaffär.
1939-07-19 Järnvägarna till Uddevalla trafikklara idag, mera om översvämningarna.
1939-07-19 Stor förödelse i ovädrets spår. Trafiken igång på förstörda vägar. Väder.
1939-07-19 Sommarstuga nedbrunnen i Finsbo, Lysekil. Brand.
1939-07-19 Vördad svensk banbrytare John T. Johnsson avliden i Wisconsin, USA. Död.
1939-07-20 Änkefru Selma Bogren född Mollén, Sannes Minne, död. 90 år.
1939-07-20 Vilt slagsmål i AK-barack på Backamo. En person medvetslös. Polis.
1939-07-20 Södra delen av Bohusbanan elektrifierad, norra delen har fått motoriserade rälsbussar. Järnväg.
1939-07-20 Svärdfisk funnen i Byfjorden. 175 cm lång, svärd på mer än en halv meter. Fisk.
1939-07-20 En järnvägarnas nestor i Lyckorna. Ingenjör Reenstierna siste man på Skansen från Södra stambanen. Järnväg.
1939-07-21 95 år fyller förre lantmätaren och stadsingenjören Knut Georg Reenstierna, Villa Granlid, Lyckorna.
1939-07-21 Två landsvägsbroar i Skredsvik bortspolade vid senaste skyfallet. Väder.
1939-07-21 Flygplanskryssaren Gotland besöker Uddevalla. Ligger för ankar på Byfjorden. Båtar.
1939-07-21 Tågurspårning vid Ängebacken, stenblock kastades vid sprängningen upp på banvall. Järnväg. Olycka.
1939-07-22 Semesterhemmet vid Skeppsviken klart. Hotell. Bild.
1939-07-22 Fängelset som blev elevhem- och sommarhotell. Verkstadsskola.
1939-07-22 Semesterhemmet ett första led i planerna. Ytterligare anläggningar  på föreningens önskelista. Invigning.
1939-07-22 Herrestads kvarn och såg såld. Fastighetsaffär.
1939-07-24 Bil rullade utför brant och på tält vid Skeppsvikens campingplats. Olycka.
1939-07-24 Ingenjör Nore Berghman, Uddevalla, död. 81 år.
1939-07-24 Återigen bil på drift i Skeppsviken. Körde mot ett tält, stoppades av annan bil. Olycka.
1939-07-24 Förre driftschefen vid Kullgrens Enkas stenhuggeri i Uddevalla, ingenjör Nore Berghman död, 82 år.
1939-07-25 85 år fyller godsägaren Gustaf Hjort, Broberg, Brodalen.
1939-07-25 K. Fridell den borne mästaren. Gårdagens brottning samlade stor publik. Bild.
1939-07-25 Hö för 2 milj. förstört. Hela skörden blev spolierad i länet. Jordbruk. Väder.
1939-07-26 Ellen Johnard född Wickström, maka till O. Johnard död, 65 år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
1939-07-26 50 år fyller skogsförvaltaren Fritz Norberg, Bäckefors, anställd hos Munkedals AB.
1939-07-26 Semesterhemmet Bohusgården blir namnet på det nya semesterhemmet vid Skeppsviken.
1939-07-26 Bohusgården, namnet på Semesterhemmet i Uddevalla. Hotell.
1939-07-26 85 år fyller godsägaren Gustaf Hjort i Broberg, Brodalen.
1939-07-27 Fräsmetod gör torvmossar mera vinstgivande.
1939-07-27 Henån 100 år som badort. Jubileum.
1939-07-27 Fängelset blir elevhem- och hotell för verkstadskolans elever.
1939-07-28 Uddevalla lasarett får nybyggnader för närmare 1 milj kr. Pengar. Sjukvård.
1939-07-28 Margretegärdeskolans skolgård asfalteras.
1939-07-28 Henån en pigg 100-åring. 100 år sedan den första badgästen kom. Bild.
1939-07-28 50 år fyller ingenjören Rudolf Thryselius, Gravarna. Familjenytt.
1939-07-29 Bleckkärlsfabrik flyttar åter till Lysekil. Bygger ny stor fabrik. Industri.
1939-07-29 Landstinget har upprättat förslag till nödiga ny- och tillbyggnader vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-07-29 Arne Andersson slog igenom då han vann Finnkampen. En bakgrund till Arnes framgångar. Idrott.
1939-07-31 """Från det gamla Uddevalla"" av Sten Kristiansson. James' uddevallabilder från 1814.Hembygd."
1939-07-31 Buss med 30 personer i orustdike vid Gunnarsbo. Olycka.
1939-07-31 Ändrad fyrbelysning i norra Bohuslän. Fyrar.
1939-07-31 Finsk lustjakt i Munkedalshamn. Melita av Helsingfors, ägare redare Gustav B. Thordén. Båtar.
1939-08-01 Semesterhemmet Bohusgården i Skeppsviken invigt. Invigning. Hotell.
1939-08-01 Landshövdingen invigde Bohusgården i går kväll. Invigning.
1939-08-01 Västerbron i Uddevalla klar i mitten av augusti.
1939-08-01 När kyrkklockornas klämtning  kallade landsstormen under fanorna. Berättelse. Regemente.
1939-08-01 Från det gamla Uddevalla. Sten Kristiansson, klocktornet, Kuröds bro.
1939-08-01 Bohusgården invigd med fest och tal. Invigning. Hotell.
1939-08-01 F.d. skepparen Johan Fridolf Johansson, Stora Kornö Lyse död, 78 år. Familjenytt.
1939-08-02 Bohusläns äldsta kyrka torde ha legat i Ytterby. Ruiner finns ännu kvar. Kultur.
1939-08-02 Trädgårdsarbetande lysekilsbo skjuten med hagelskott av sinnesförvirrad granne. Polis.
1939-08-02 Prosten Lüsch i Lysekil skänker ånyo kyrkan konstgåvor. Två fönstermålningar av Eldh. Gåva.
1939-08-02 Eldsvåda å Lilla Furudal å Lyckorna. Brand.
1939-08-02 Byfjordssimmet - ett storevenemang. Tävlingen som  går den 20 aug. har lockat många deltagare. Tävling.
1939-08-02 Treåringen drunknade i brunnen. Olyckshändelse i Toröd på Tjörn. Olycka.
1939-08-02 Lysekilsbo avlossar  hagelskott mot granne. Den skadade svävar  mellan liv och död. Polis.
1939-08-02 50 år fyller handlanden Anders Johansson, Hällesberg Stala. Bild.
1939-08-03 I morgon öppnar Sport-& Husgerådsaffär i Arvid Högströms fastighet, Södra Drottninggat. 4. Annons.
1939-08-03 Bohusbåt eldhärjad. En häftig eldsvåda ödelade motorseglaren Erik av Hamburgsund. Båtar. Brand.
1939-08-04 Nya Västerbron i Uddevalla klar i mitten av augusti.
1939-08-04 En ny sport och husgerådsaffär öppnas idag av herr Fingal Ryberg, Södra Drottninggatan.
1939-08-04 Skådespelerskan Ester Roeck-Hansen har gästat Födelsestaden Uddevalla. Skådespelare. Bild.
1939-08-04 Nya bron över Bäveån snart klar. Bro.
1939-08-04 Vikens regatta på söndagen. Tävling. Båtar.
1939-08-05 65 år fyller direktören Henning M:son Koch.
1939-08-05 Bohusläns bebyggelsehistoria vetenskapligt undersökt av bohusforskaren Erik Ljungner.
1939-08-05 Ombyggnadsarbeten å Uddevallateater, Lisa Eriksson gårdsbyggnad i kvarteret Amin.
1939-08-05 Nybyggnader i Uddevalla, Bohusläningen, Schwartzmans, bygglov.
1939-08-05 65 år fyller direktör Henning M:son Koch, Uddevalla. Bild.
1939-08-05 50 år fyller kommunalordf. och hemäg. Rickard Johansson, Utängen Tanum. Bild.
1939-08-05 Lyckade bantävlingar å cykel på Vallen. Tävling.
1939-08-07 Lysekilsindustrin AB Slätteskär utvidgar driften, monterar moderna maskiner. Industri.
1939-08-07 Gullholmen är beroende av fiskerinäringens framtid. Näringsliv.
1939-08-07 Gunnar Grén komminister i Naverstad. Bild. Kyrka.
1939-08-07 Sol och bra vind i S.S. Vikens seglingar. Tävling.
1939-08-08 En död och två skadade vid krock mellan lättviktare och bil i Morlanda på Orust. Olycka.
1939-08-08 Ljungskile konferens motto. Ny kultur genom hem och skola.
1939-08-08 Orustbo dödad vid kollision. Motorcykel mot bil. Ögonblicklig död. Olycka.
1939-08-09 Bohusläns konservindustri firar 75-årsjubileum. Första fabriken på Gullholmen. Industri.
1939-08-09 Tidningen Bohusläningen skall göra en stor om- och tillbyggnad intill 1936-års nybygge.
1939-08-09 Vägen Munkedal - Håby avslutas. Stensättningen en god reklam för bohuslänsk gatsten. Vägarbeten.
1939-08-09 Fru Jenny Johansson maka till mjölkhandlaren Frans Johansson Uddevalla död. Familjenytt.
1939-08-09 Kräftvisa av  Fredrik Nycander. Musik o sång.
1939-08-09 """Uddevallas guldålder"". Intressant föredrag inför Uddevalla Rotary-klubb."
1939-08-10 Brev frå Sörbygden om byggnation, skola och hälsotillstånd. Byggnad.
1939-08-10 Många husbyggnader i Munkedal. Bostad. Bild.
1939-08-10 60 år fyller författarinnan Jeanna Otterdahl, Göteborg född i Uddevalla.
1939-08-10 50 år fyller majoren Richard Lundgren, Bohusläns Regemente.
1939-08-10 Motorcykel mot bil vid Kasnabben. Två danskar på semesterresa svårt skadade. Olycka.
1939-08-11 Christiania Spigerverk överlåter Ödeborgs bruk till svenskt konsortium. Fastighetsaffär. Industri.
1939-08-11 """Likt & olikt"". Håby kyrka genom tiderna."
1939-08-11 Vikens express har flyttat till Kilbäcksgatan 15 in på gården.
1939-08-12 Barnens Dag kommittén planerar egen kolonibyggnad i Dalsland. Dingelvik hyres även 1940. Social.
1939-08-12 Tillfartsvägarna till nya viadukten över järnvägen vid Bua höjd är nu permanentade. Vägarbeten.
1939-08-12 Fastighetsaffär Folke Olsson har sålt sin tomt nr 7 i kvarteret Thorild.
1939-08-12 Bron över Risån. Entreprenör O. Gustavsson i Trollhättan.
1939-08-12 """Likt & olikt"". Storstrejken i Uddevalla av F.E.K."
1939-08-12 Vikens utlottare 1939, en drake, vanns av målare Nils Uttman, Uddevalla.
1939-08-12 Ödeborgs bruk har övergått i svensk ägo.
1939-08-12 Koksbil i diket. Punktering vid Utängen blev ödesdiger. Olycka.
1939-08-14 Omfattande arbeten vid Södra Kronbergsgatan. Sionförsamlingens kapell och bostäder. Byggnad.
1939-08-14 Svanesund är den stora inköpsporten till Orust. Brofrågan intresserar samhällsbo.
1939-08-14 Järnvägen elektrifierad mellan Göteborg-Uddevalla .
1939-08-14 Björklunds konditori Södra Drottningatan 4. Annons.
1939-08-14 Ägirs regatta gick i nyckfull vind. 43 båtar startade. Tävling.
1939-08-14 Ägirs utlottare vanns av herr Holger Olsson, Uddevalla.
1939-08-14 20 spelmän i tävlan i går å  Gullmarsberg. Tävling.
1939-08-15 60 år fyller köpmannen Herman Bjurström, Uddevalla.
1939-08-15 Ulla Billquist till Uddevalla. Nöjen. Bild.
1939-08-15 60 år fyller köpman Herman  Bjurström, Uddevalla.
1939-08-15 Berit Ohlin favorit i Byfjordensim. Tävling.
1939-08-16 60 år fyller disponent William Macfie Kollén, Thorsvik. Han är bördig från Myckleby på Orust.
1939-08-16 Friskt vatten är ett bra skydd mot barnförlamningen. Epidemien i Bohuslän 1936 orsakades av de ofta usla brunnarna. Sjukdom. Bild.
1939-08-16 Barytonsångaren Hugo Hasslo från Lyse radiodebuterar. Musik och sång.
1939-08-16 "Motorjakten ""Albatross"" får fortfarande hemmahamn i Oxevik. Båtar."
1939-08-17 Några rader från Järbo om bland annat handlanden Gunnar Hanssons nybygge i Torp. Hembygd.
1939-08-17 Nybyggnad vid läroverket för 248 000 kr, löser lokalbehovet för 25 år. Skola.
1939-08-18 50 år fyller fabrikören och kommunalmannen Knut Kristiansson, Gravarne.
1939-08-18 "I17 provade moderna ""båtar"" vid nattövning. Regemente."
1939-08-18 Svanesund var förr samlingsplats för Orustborna, hade också strategisk betydelse. Hembygd. Historia.
1939-08-18 Snäckskalsbankarnas fridlysning.
1939-08-18 Krigarnamn av F.E.K. Regemente.
1939-08-18 3-åring i Uddevalla dödad under lastbil. Sprang ut i vägen just som bilen passerade. Olycka.
1939-08-18 Uddevalla får 105.000 för Bräckebankarna? Tomt för nytt Folkets Hus upplåtes på Söder. Politik.
1939-08-18 I 17 på seglats i ny typ av ekor. Överskeppningsövning i ny form i natt. Båtar.
1939-08-18 Förra pensionatsinnehavarinnan, fröken Maria Bengtsson Fiskebäckskil död, 70 år. Familjenytt.
1939-08-18 Fröken Bernhardina Kristenson, Kristineberg Fiskebäckskil död 78 år. Familjenytt.
1939-08-18 60 år fyller handl. A.W. Pålsson, Grebbestad.
1939-08-19 I17:s övning med anfall över 250 m brett vatten av stort militärtekniskt och taktiskt intresse. Regemente.
1939-08-19 Vägfrågan Ammenäs-Berg inför sin lösning, vägarbeten.
1939-08-19 I 17 på manöver i Valbo-Ryr. Regemente. Bild.
1939-08-19 Skattefynd av sedlar i Munkedal. Plåtskrin visade sig innehålla förmögenhet. Pengar.
1939-08-21 50 år fyller brandförmannen Johan Gillberg.
1939-08-21 Flygare-Carléns staty i Strömstad högtidligt invigd. Invigning. Böcker.
1939-08-21 J. H. Leander högtidligt installerad som kyrkoherde i Högsäter. Kyrka.
1939-08-21 Författarinna Flygare -Carlens byst avtäckt. Högtidlighet i Strömstad. Kultur.
1939-08-21 "Ödsmål och Ucklum behöva genare förbindelseled. Den gamla ""prästvägen""."
1939-08-21 Det svenska stearinljuset fyller 100 år. Industri.
1939-08-21 Den välkända handelsrörelsen i Vassbotten har övertagits av en son till förre ägaren.
1939-08-21 Högsäters nye kyrkoherde J.H. Leander installerad. Kyrka.
1939-08-21 Egersbergshusen inför fullbordan. Uppförandet av husstommarna pågår för fullt. Byggnad. Bild.
1939-08-21 I 17 med i manöver vid Herrljunga. Den 10-14 sept. Regemente.
1939-08-21 Byfjordssimmet blev folkfest. Tusentals åskådare i Skeppsviken. Tävling. Bild.
1939-08-22 Leverans från Uddevalla mekaniska verkstad till Persien. Material till kajbyggnad. Industri.
1939-08-22 Månskenstur med ångaren Borgila, biljettpris 1.50. Båtar.
1939-08-22 50 år fyller brandförmannen John Gillberg, Uddevalla. Familjenytt.
1939-08-23 Staden överlåter Bräckebankarna (Skalbankarna) till staten för 105 000 kronor. Natur.
1939-08-23 Uddevalla socialvård  och kommunalledning får beröm av studiedelegation.
1939-08-23 Från det gamla Munkedal. Hemslöjd. Hembygd. Bild.
1939-08-23 Uddevalla sjömanshus, till kontorsbiträde har utsetts herr Edvard Bergqvist.
1939-08-23 Tredagarsmanöver i Valbo-Ryr, bild på Bernstone och Agermark. Regemente.
1939-08-23 Krisen har nått kulmen. Tyskland berett till aktion mot Polen.
1939-08-24 Uddevalla typografklubb fyller i dag femtio år. En liten historik. Föreningar. Jubileum.
1939-08-24 Två personer dödade vid blixtnedslag. Fruktansvärt åskväder över norra Bohuslän. Väder.
1939-08-24 85 år fyller Alice Ohlsson. Hon berättar minnen från det gamla Uddevalla. Hembygd.
1939-08-24 Typografernas jubileum. Intervju med en veteran Ivar Marcusson. Tidning.
1939-08-24 70 år fyller förre folkskolläraren och organisten Klas Sundström, Lane-Ryr.
1939-08-24 Museum på Margretegärde? tecknade bilder.
1939-08-24 Tyskland hindras ej av Englandshot. Krigsmaskineriet berett sätta igång.
1939-08-24 Åskan dödar och tänder i Nordbohuslän. Svårt oväder med nedslag på flera håll. Väder.
1939-08-24 Inbrott på vind i Uddevalla. 700 kr,  päls m.m. Polis.
1939-08-24 50 år fyller fabrikör Reinhold Häller, Smögen. Familjenytt.
1939-08-24 70 år fyller organist Klas Sundström, Lane-Ryr.
1939-08-24 Ritningar för muséum i parken. Förslag till riksantikvarien.
1939-08-25 75 år fyller änkefru Wendla Höijer född Sanne, dotter till skeppsredare J.N. Sanne.
1939-08-25 Långt framskridna planer på på simstadion i Lysekil. Bad.
1939-08-25 60 år fyller fanjunkare i Bohusläns regementes reserv Johan August Lundmark. Bild.
1939-08-25 70 år fyller änkefru Wendla Höjer född Sanne, Uddevalla.
1939-08-26 Första loket på nya Västerbron. Järnväg. Bild.
1939-08-26 Gamla ladugården på Walkesborg är numera cementfabrik och Kullgrens sliperi.
1939-08-26 Fyrtio år i stadens tjänst. Avskedsintervju med stadskamrer Nils Koch. Avgår.
1939-08-28 En större turistkonferens med turistfolk från hela länet har hållits på Bohusgården.
1939-08-28 Ingen utförsel utan tillstånd av licensnämd. Importförbud på the kaffe och kakao. Ransonering.
1939-08-28 Full fart på Egersberg, de nya byggnaderna ha i allmänhet kommit under tak.
1939-08-28 Strikt neutralitet är Sveriges linje. Vår försörjningsfråga är ordnad. Krig.
1939-08-28 Typograferna i Uddevalla jubilera. 50-årsfest i lördags. Jubileum.
1939-08-29 60 år fyller förre banktjänstemannen Olof Åstedt, Uddevalla.
1939-08-29 Krig eller fred - svar idag. Europa håller andan i väntan på Hitlers besked till England.
1939-08-29 60 år fyller förre banktjänstemannen Olof Åstedt, Uddevalla. Bild.
1939-08-30 Förre lotsförmannen Wiktor Emanuel Stranne, Smögen, död. 66 år.
1939-08-30 Vid AB Junohus skall tillverkas 1000 hus om året. Fabriken snart igång. Industri.
1939-08-30 Roddklubbens båthus färdigt för invigning. Invigning på lördag i samband  med 35-årsjubileum. Byggnad.
1939-08-30 Avspänning i Europa. England förhandlar om lugnet återställes.
1939-08-30 Uddevallas nya järnväg inviges. Högtidlighet på bron. Invigning.
1939-08-30 50 år fyller kamrer Axel Thoregård vid A.-B. Dalslands Banks avdelningskontor i Färgelanda. Familjenytt.
1939-08-30 F. lotsförmannen Victor Stranne, Smögen död, 66 år. Familjenytt.
1939-08-31 Den nya rotundan dans- och teatersalong samt kongressal i Folket Park. Nöjen. Byggnad.
1939-08-31 50 år fyller kyrkoadjunkten Arvid Wallin, Djurhult.
1939-08-31 Sandöbrons spann störtade samman varvid 18 arbetare dödades. 264 meter långa spannet rakt ner i Ångermanälven.
1939-08-31 50 år fyller lantbrukaren Magnus Andersson Torgeröd, Naverstad. Familjenytt.
1939-08-31 Skriftväxlingar fortsätter. Alltjämt hopp om förhandling.
1939-08-31 Folkets Park, Uddevalla. Fritiof Malmstens Internationella Konstnärssällskap. Annons.
1939-09-01 Stadsfullmäktiges ordförande Axel V. Johansson inviger bro och järnväg över Bäveån. Invigning.
1939-09-01 Sandöbron rasade katastrof vid brobygget över Ångermanälven. Olycka.
1939-09-01 Första tåget till Junofabriken gick igår över nya bron. Hamnspåret till söder högtidligen invigt. Invigning. Bild.
1939-09-01 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Uddevallas stora dagar  juli-augusti 1814. Historia.
1939-09-01 Första tåget över Västerbron igår till Junohus. Järnväg.
1939-09-01 Den 10 juni 1938 beslöt stadsfullmäktige att till trähusfabriken överlåta ett större markområde.
1939-09-01 Underläkarbostäderna snart klara vid Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1939-09-01 Tjugo dödsoffer när huvudspannet på Sandöbron över Ångermanälven rasade. Olycka.
1939-09-01 """Sälternas järnväg"" med nya järnvägsbron invigd. Invigning. Bild."
1939-09-01 50 år fyller fabrikören Arnold Carlsson, Lysekil. Familjenytt.
1939-09-01 70 år fyller hemmansägaren Joh. Emanuel Eriksson, Stommen Ödeborg. Familjenytt.
1939-09-02 Privatkörning med bilar nu helt förbjuden. Fordon.
1939-09-02 Tyskland anfaller Polen. Stora strider. Krig.
1939-09-02 Kungörelse om militärtjänstgöring. Förstärkt försvarsberedskap är anbefalld. Regemente.
1939-09-02 Roddhusinvigning, bild av Uddevalla Roddklubb 1905. Idrott.
1939-09-02 18 offer för raset på Sandöbron. Olycka.
1939-09-02 Kriget rasar i Europa. Tyskland anfaller Polen. Krig. Bild.
1939-09-02 Många nya bostadshus i Uddevalla. Bostad.
1939-09-04 England och Frankrike förklarar Tyskland krig, upptakten till ett nytt världskrig.
1939-09-04 Godsägare Einar Harding, Höggeröd, Ljungskile, nära 57 år. Död.
1939-09-04 60 år fyller godsägaren Gunnar Sanne, Morlanda. Bild.
1939-09-04 Åter världskrig. Västmakterna dra svärdet mot Tyskland. Krig. Bild.
1939-09-04 Roddklubbens nya båthus invigt. 35-årsjubileet firat med supé på Stadshotellet. Invigning. Jubileum. Bild.
1939-09-04 En svår bilolycka vid Vik i Skee. Olycka.
1939-09-04 Kyrkogårdinvigning i Fjällbacka. Invigning.
1939-09-05 Rektor Thelander vid verkstadsskolan försvarade sig i rådhusrätten om skolans redovisning. Polis.
1939-09-05 Nybyggnaden vid Svenshögens sanatorium. Sjulvård.
1939-09-05 70 år fyller majoren O. F. Stjernman, Ljungskile. Regemente.
1939-09-05 Två sjökrigskatastofer i går. Passagerareångare Athenia med 1.400 ombord torpederad. Krig.
1939-09-05 Uddevallalasarettet utvidgas för 940.200. Sjukvård.
1939-09-05 Ångare minsprängd vid skånska kusten. Ångaren var grekisk och hade 29 personer ombord. Krig.
1939-09-05 Godsägare Einar Harding, Höggeröd Ljungskile död, 56 år. Familjenytt.
1939-09-06 Aktuellt i Tanum. Två mejerier färdiga till våren. Byggnad. Bild.
1939-09-06 Nybyggnad vid Svenshögens sanatorium färdigt. Sjukvård.
1939-09-06 Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté har nu kortregister på alla Uddevallas kvinnor.
1939-09-06 Ännu en minsprängd ångare i Öresund? Lettisk ångare sknas. Krig.
1939-09-07 50 år fyller konsuln David B. Jacobowsky.
1939-09-07 Stiglands Radioaffär, Södra Hamngatan 14 (Före detta Waidele) Aga radio ensamförsäljare.
1939-09-07 Stenhuggeriet i Rabbalshede nedlägges. Nedläggning.
1939-09-08 Det gjutes nu vid södra kajen, Hamn.
1939-09-09 Ransonering på kort blir nödvändig. Begäran från köpmannahåll. Krig.
1939-09-09 Urtima riksdagen samlades till sitt första sammanträde i  går. Politik. Krig.
1939-09-09 Hemslöjdsföreningen kommer att flytta sitt hemslöjdsmagasin och sin vävskola till Lagerbergsgatan.
1939-09-11 Uddevalla i kristider. Lugnt och tyst på bensintappen. Petroleum.
1939-09-11 Bild på nybyggnader i Kapelle.
1939-09-11 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Uddevalla stora dagar juli-augusti 1814. Historia.
1939-09-12 """Från det gamla Uddevalla"" av Sten Kristiansson. Uddevallas stora dagar juli-augusti 1814. Historia."
1939-09-12 Urtima riksdag har bara sammankallats sex stycken  sedan representationsreformen.
1939-09-13 78 år fyller änkefru Kristina Högström, har drivit begravningshandel. Död.
1939-09-13 Stort intresse för kvinnlig beredskap i Uddevalla över 3.000 anmälningar. Krig.
1939-09-13 Krigsfarled genom Bohuslän. Farleder.
1939-09-13 I 17 på manöver vid Herrljunga. Regemente.
1939-09-14 Fru Vivan Söderqvist, maka till poliskonstapel Sanfrid Söderqvist, död. 34 år.
1939-09-14 Uddevallaborna får lära sig hem- och luftskydd på Chinabiografen. Civilförsvar.
1939-09-14 Klockareval i Svarteborgs församling, Kyrka.
1939-09-14 Nytt mordbrandsförsök vid Lysekils havsbad. Polis.
1939-09-14 Hemskyddsutbildning forceras i Uddevalla.
1939-09-14 Minspaning vid Bohusläns kust. Krig.
1939-09-14 Den kvinnliga beredskapen har inregistrerat Uddevallas kvinnor som anmält sig till arbeten inom sjukvård m.m. Krig.
1939-09-14 Erik Ågen till Uddevalla. Uppvisning i Folkets  park. Idrott.
1939-09-15 Dalslandsbanan elektrifierad. Togs officiellt i bruk i natt. Järnväg.
1939-09-15 Inflyttningsklara byggnader vid Kilbäcksgatan Br. Carlssons- och Gunnar Perssons.
1939-09-15 """Likt & olikt"". Om Stenbacken av F.E.K."
1939-09-15 Sjökaptenen Amandus Backman Lysekil död, 86 år.
1939-09-15 Ett nytt försök till mordbrand  i Lysekilsbadet. Brand.
1939-09-16 Rök utan eld när brandfogdar var på skogsbrandskyddskurs. Utbildning.
1939-09-16 Gatunamnsberedning obehövlig f.n.? Georg Karlson med motion om tillsättande.
1939-09-18 Minnesvård rest på platsen för Valbo-Ryrs gamla kyrka.
1939-09-18 Barnträdgården börjar höstterminen i lokaler på Packhusgatan 13, Kindergarten. Barnhem.
1939-09-18 Minne av Valbo-Ryrs gamla kyrka. Minnesvård avtäckt av kyrkoh. Bengtsson. Kyrka.
1939-09-18 Förening för brandfogdar i Bohuslän. Skogsbrandfogdekursen i Uddevalla avslutad. Föreningar.
1939-09-18 Norsk ångare minsprängd. Sjutton omkomna. Krig.
1939-09-19 Kakelugnsmakaren Johan Amandus Julius Johansson, död. 75 år.
1939-09-19 Nya arbeten på Badö för 184.000 kronor. Förslag av hamnstyrelsen tillstyrkes av drätselkammaren. Politik.
1939-09-19 Erik Ågren gjorde stilig uppvisning. Lyckad boxningspremiär i går. Idrott. Bild.
1939-09-20 Fältspatsfrakten från Kasenabben. Hamn. Båtar.
1939-09-20 Nylanders Eftr Tryckeri har flyttat till Kilbäcksgatan 40. Inneh. Sem Ohlsson. Annons.
1939-09-20 Badökajen utbygges- och förbättras. Beslut av stadsfullmäktige. Hamn.
1939-09-20 Rekordflyttningar i Uddevalla i år. Bostadsbyggena tycks bli färdiga till flyttningsdagen. Bostad.
1939-09-20 Lönereglering bifölls av S.F. Viktiga beslut vid debattrikt sammanträde i går. Politik.
1939-09-21 Skeppsvikens nya simbad är nu i det närmaste färdigt. Bild.
1939-09-21 """Likt & olikt"". Marknader, bland annat Sannemarknan."
1939-09-21 75 år fyller godsägaren Carl Abrahamsson, Torsberg Herrestad. Bild.
1939-09-22 Sista stenbåten från Bohuslän minsprängd. Besättningen dödades. Tysk båt.
1939-09-22 "Om byggandet av Junohusen på Egersberg. ""Ångermanland"". 28 hus klara till 1 oktober. Bostad."
1939-09-22 Om tyska kyrkogården på Stensholmarna. Här ligger skalden Gorch Fock begravd.
1939-09-23 Professor Torgny Segerstedt talade inför fullsatt kongresshall. Rädda Europa från förtryck. Politik.
1939-09-23 Valla kyrka på Tjörn får en ny kyrkklocka.
1939-09-25 Finsk ångare sprängd vid Hållö av tysk ubåt. Krig. Båtar.
1939-09-25 Havsfiskelaboratoriet behöver ökade lokaler. Myndighet.
1939-09-25 Fartyget Bohus har bemålats med nationalitetstecken på grund av krigsläget. Båtar.
1939-09-25 Kommunalfullmäktige avslog förslaget att försälja Dagsholms gård. Fastighetsaffär.
1939-09-25 Psykoanalysen Sigmund Freud död 83 år. Död. Bild.
1939-09-25 Bleck- Plåtslageri och svetsningsarbeten C. J. Börjessons Eftr. Alg. Loren. Annons.
1939-09-25 Sagahuset, byggmästare Dahls storbygge vid Grönsakstorget skrider raskt mot höjden. Byggnad.
1939-09-25 Stig Wiberg arkitekt för Bohusläningens nybyggnad.
1939-09-25 Göteborgsbåt sänkt utanför Norges kust. Besättningen har räddats. Krig. Båtar.
1939-09-25 Finsk båt sänkt utanför Smögen. Krig. Båtar.
1939-09-25 Två storbyggen i centrala Uddevalla. Fyravåningshus vid Kungsgatan och Kilbäcksgatan. Byggnad.
1939-09-26 Fler officerare måste utbildas åt landstormen. Vädjan till frivilliga krafter. Regemente.
1939-09-26 80 år fyller kapten Fritz Neiglick. Göteborg, född i Uddevalla.
1939-09-26 Uddevalla stad får låna 115.000 kr för vissa delar av Kasens egendom samt 48.500.
1939-09-26 Ännu en svensk ångare sänkt. Göteborgsbåt torpederad av u-båt utanför Stavanger. Krig.
1939-09-27 Grundsund får ny kyrkklocka. Kyrka.
1939-09-27 Bilar Volvos träkolsbil startklar. Fordon.
1939-09-27 Förre handlaren Axel Ferdinand Lundberg, Uddevalla, död. 82 år.
1939-09-27 Landstormslottorna i ny möteslokal. Årsmöte med utdelning av 10-årsnålar.
1939-09-27 Första svenska dödsoffet för kriget. Hollänskt trafikplan besköts. Krig.
1939-09-27 Förre handlanden Axel F. Lundberg, Uddevalla död, 81 år. Bild.
1939-09-27 God byggnadssäsong i Uddevalla i vinter.
1939-09-28 Förre stadsfogden Vilhelm Petersson död. 82 år.
1939-09-28 Kapellet i Munkedal, invigning i advent. Byggnadsarbetet fortskrider i rask takt. Kyrka.
1939-09-28 50 år fyller kamrer Eric Kumlander, Uddevalla. Bild.
1939-09-28 Förre stadsfogden Wilhelm Petersson död. Bild.
1939-09-28 Fotboll och cykling på Rimnersvallen på söndag. Idrott.
1939-09-29 Eskilstunasliperiet, innehavare herr E. Blomstedt flyttar idag till Kålgårdsbergsgatan 12. Affär.
1939-09-29 Folkets Hus Kafé i Uddevalla övertages av fru Anna Christoffersson.
1939-09-29 50 år fyller kamreren Eric Kumlander, Uddevalla. 1917 kom han som bokförare till UVHJ.
1939-09-29 Svensk båt till Holland sänkt. Torpederad av tysk u-båt utanför Bergen. Krig. Båtar.
1939-09-30 Nu tre fiskeauktioner varje dag i Uddevalla. Hamn.
1939-09-30 Uddevalla skall mörkläggas en natt i oktober. Ett led i luftskyddsövningarna. Regemente.
1939-09-30 Tillstånd för bröderna. Steene AB, Uddevalla att förvärva Björbäck och Kodebacken.
1939-09-30 Mörkläggningspapper inkommit och försäljes i parti. AB Högströms Pappersaffär.
1939-09-30 Uddevallaövning i total mörkläggning. Anordnas en dag i oktober. Krig.
1939-10-02 Aveckling av de statliga stenbeställningarna föreslås av socialstyrelsen. Näringsliv.
1939-10-02 Som redaktör av Bohus Posten inträdde 1 okt redaktören av Norra Hallands tidning.
1939-10-02 Uddevalla kyrka renoverad, gamla bänkarna bort,  ljudtak över predikstolen.
1939-10-03 Bron över Sotenkanalen öppnas endast kl 05 och 20 under tiden 1 okt 1939--16 april.
1939-10-03 Kulmen för Bohussillen  först 1950. Bortåt 1950-talet skulle man kunna räkna med gyllene silltider. Fisk.
1939-10-03 Tanumsbo stångades till döds. Hittades död i ladugården. Olycka.
1939-10-04 Domkapitlet avslog besvären angående överlärarvalet i Lysekil. Skola.
1939-10-04 60 år fyller godsägaren Gunnar Sanne, Morlanda. Bördig från Uddevalla.
1939-10-04 75 år fyller fru Augusta Lundberg. Känd för sina hembakade karameller.
1939-10-04 Bron över Bullaresjön vid Långvallsfors snart färdig.
1939-10-04 70 år fyller C.J. Forsberg, Uddevalla, 50 år i nykterhetsrörelsen.
1939-10-04 Handelsidkerskan Katie Stranne, Smögen död, 70 år. Familjenytt.
1939-10-04 Röra kyrkas reparation. Litet om de gamla föremål kyrkan äger. Kyrka.
1939-10-05 Västerlånggatans breddning, staden köper mark för 95 000 kronor. Vägarbeten.
1939-10-05 Livlig månadstorgdag, stor köplust vid VSS, höstdjursauktion.
1939-10-05 Änkefru Olena Wallgren, död, 97 år, Uddevalla äldsta invånare.
1939-10-05 Gerd Thorburn, född Sanne, maka till Bertil Thorburn. Död.
1939-10-05 Godsvagn på  UVHJ i lågor. Torvströlast fattade eld. Brand. Järnväg.
1939-10-05 Uddevalla köper mark för Västerlånggatan. Kampenhof säljer för 95.000 kr. Politik.
1939-10-05 Fru Gerd Thorburn född Sanne död, 32 år. Familjenytt.
1939-10-06 Livligt intresse för naturreservatvandringen i Gustafsbergsterrängen. Natur.
1939-10-06 Vid mörkläggningsövningen i mitten av denna månad. Regemente. Krig.
1939-10-06 Anders de wahl till Uddevalla. Teater. Bild.
1939-10-06 Kajarbeten pågå nere vid trähusfabriken. Hamn.
1939-10-06 Fruktcentralen i Uddevalla får rekordtillförsel. Frukt o bär.
1939-10-07 Anbud infordras för anordnande av parkeringsplats vid Lane-Ryrs kyrka för bil.
1939-10-07 Bergs kafé öppnar ikväll å Kungsgatan 13, Uddevalla, 2 våningen. Annons.
1939-10-07 Hasselbacken, den gamla pilen vid Lilla Nygatan skattade igår åt förgängelsen.
1939-10-07 Två ångare från Uddevalla uppbringade. Gott om tyska u-båtar invid Bohuskusten.  Krig. Båtar.
1939-10-09 Rolig naturvettstävling drog massor av folk ut i terrängen.
1939-10-09 Orusts sista i drift varande väderkvarn finnes på Göksäter i Röra socken. Jordbruk. Kultur. Bild.
1939-10-09 Kaférond i Uddevalla, Nyholms, Bergs kafé och Folkets Hus kafé.
1939-10-09 50 år fyller bagaremästaren Karl Blomqvist, bördig från Munkedal.
1939-10-09 K. Fridell blev svensk mästare i lätt tungvikt. Bild.
1939-10-09 Ubåtsspärren vid Västkusten mindre. Ovanligt lugnt under lördagen och söndagen. Krig.
1939-10-09 Skogsägarna sörja själva för veden. Ev. kan beredskapslager läggas upp.
1939-10-09 Landstormen får ökade befälskadrer. Fördubblat deltagarantal i kurserna. Regemente.
1939-10-09 50 år fyller bagarmästare Karl Blomqvist, Uddevalla. Bild.
1939-10-09 Uddevalla hamn utvidgas och fördjupas. Politik.
1939-10-09 Hantverket bra företrätt på museet. Museum.
1939-10-09 Gasskyddskurs börjar i Uddevalla i dag. Industrins gasskydd utbildas. Krig.
1939-10-10 Rektorn vid verkstadsskolan T. Thelander frikändes i målet rörande påstådda tjänstefel. Polis.
1939-10-10 IOGT:s ungdomskonferens i Dingle. Föreningar. Alkohol.
1939-10-10 SJ har återinfört normala tågförbindelser på Lysekilsbanan. Järnväg.
1939-10-10 Byggnadsverksamheten i Uddevalla, det stora nybygget vid Södra Hamngatan. Byggnad. Bostad.
1939-10-10 Många stora nybyggen i Uddevalla. Bild på Sagahuset nu under tak, Idrottshallen är under byggnad.
1939-10-10 Junohus blir utan trähusexport pga av kriget. Industri.
1939-10-10 SM i Fribrottning i Stockholm.Idrott. Bild.
1939-10-11 60 år fyller handelsträdgårdsmästare Axel Lindebäck, Lysekil.
1939-10-11 60 år fyller hemmansägaren Samuel Jakobsson, Kallefors Tegneby. Familjenytt.
1939-10-11 60 år fyller handelsträdgårdsmästare Axel Lindebäck i Lysekil. Familjenytt.
1939-10-11 Göteborgsbåt torpederad vid Sketlandsöarna. En livbåt med nödställda borta. Krig. Båtar.
1939-10-12 70 år fyller sjökapten Oskar Ehrnst, Stenungsund. Ha berättar minnen från världskriget.
1939-10-12 Stulen bil med våldsam fart hamnade i diket i Väne-Ryr. Ynglingar hade änglavakt. Olycka. Polis.
1939-10-12 50 år fyller fabriksarbetaren Gunnar Färdig, Öbbön Munkedal. Familjenytt.
1939-10-12 "Den ""lånade"" bilen blev en skrothög. En uddevallabo och en vänersborgare illa skadade. Olycka."
1939-10-13 Skolavslutning vid lantbruksskolan i Dingle. Bild.
1939-10-13 Billguns verkstad, Swan & Lindahl, öppnas idag i fastigheten Kungsgatan 43.
1939-10-13 Endast två om billånet i Uddevalla. Den skadade uddevallabon förhörd. Polis.
1939-10-13 Nya fyrar i farlederna mellan Sotefjord och Havstenssund. Farleder.
1939-10-14 50 år fyller skepparen Anders Hansson, Hällevikstrand.
1939-10-14 Självlysande mörkläggningsknappar att fästa i knapphål finnes nu att köpa. Krig.
1939-10-14 DK vidhåller sitt förslag om museitomt. Föreslår på nytt Margretegärde. Politik.
1939-10-14 Finland förbereder ett krigstillstånd. Bild.
1939-10-14 Kosters kapell tages i bruk. Sveriges västligaste kyrka inviges den 24 okt. Kyrka. Bild.
1939-10-16 Uddevallaborna gingo med verklig lojalitet och stort intresse in för mörkläggningsövningen i går. Krig.
1939-10-16 50 år fyller poliskonstapel John Sigurd Berndtsson, Lysekil.
1939-10-16 Dalslandsstugan i Skansen anordnas av Dalslands Gille, grunden håller på att läggas. Hembygd. Förening.
1939-10-16 Egersbergsområdets byggnation med HSB-villor har gått raskt. Många har flyttat in. Bostad. Bild.
1939-10-16 En titt på Bullarebygden. Bygdegård invigd i Naverstad. God turistsäsong. Hembygd.
1939-10-16 Dalslandsstuga från Ed uppföres av Dalslands gille på Skansberget. Hembygd.
1939-10-16 Plåtslagaren K.H. Gillerstedt, Uddevalla död, 55 år. Familjenytt.
1939-10-16 Praktisk övning igår i gasskyddstjänsten. Uddevallas gasskydd i träning trots regn och storm. Krig.
1939-10-16 50 år fyller skepparen Anders Hansson, Hälleviksstrand. Familjenytt.
1939-10-16 Mulet väder gjorde mörkläggningen i Uddevalla total. Krig.
1939-10-16 Bygdegården i Bullaren invigd. Invigning.
1939-10-17 Förr tillvaratog man vildhonung i Bohuslän. Biskötseln hade fordom stor betydelse. Mat.
1939-10-17 Lingjubileet blev god gymnastikpropaganda, markant livaktighet inom damgymnastiken. Idrott.
1939-10-17 Ingen mörkläggningsövning i Lysekil, men anskaffa material manar luftskyddschefen. Krig.
1939-10-17 Bågarna till idrottshallen har börjat resas. Byggnad. Bild.
1939-10-17 Den gamla låg död i bostaden. Dödsfall i ensamhet i Uddevalla. Död.
1939-10-17 Munkedals kapell är nu fullbordat. Inviges Första söndagen i Advent av biskop Block. Invigning.
1939-10-17 Mörkläggningen slut i Uddevalla. Gatubelysningen tändes åter kl. 11 i går kväll. Krig.
1939-10-18 Folkets hustomten och nya museet, debattämne i stadsfullmäktige. Myndighet.
1939-10-18 Den nya transformatorn under lindarna på söder intill den gamla vattenko. Energi.
1939-10-18 Ingen museibyggnad på Margretegärde. Rekordlånga debatter hos stadsfullmäktige. Politik.
1939-10-19 Många nya fyrar mellan Smögen och Kyrkesund.  Farleder.
1939-10-20 Titt på byggfronten, de fem stora bågarna till idrottshallen är resta. Byggnad.
1939-10-20 En industri som inte vill dö. Rationell stenindustri ger alltjämt god bärgning. Industri.
1939-10-20 "Höghus olämpliga i Uddevallas centrum. Skada den tilltalande stadsbilden i ""gamla stan"". Politik."
1939-10-21 10 000 kg:s block äkta bohusgranit från Kullgrens i Bovallstrand hugges till tysk jätteörn. Staty.
1939-10-21 50 år fyller musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente, Thure Wilhelm Törner.
1939-10-21 Isbrytare för 250.000 kr, ny kaj för 50.000 i hamnen. Hamnstyrelsen i Uddevalla  äskar för nästa  år.
1939-10-21 Röra kyrkas renovering snart klar. Kyrka. Bild.
1939-10-21 50 år fyller  musikfanjunkaren vid Kungl. Bohusläns regemente Thure Wilhelm Törner. Bild.
1939-10-23 Röra kyrkas tornrum är som ett kyrkligt museum.
1939-10-23 Bohuslän har större bränsletillgångar i skogen än någon anat, säger länsjägmästare John Lindner.
1939-10-23 Broförbindelse Stenungsund-Tjörn önskas av tjörnbor.
1939-10-23 Borgmästare Elof Arnold Wetterström avsatt. Hovrätten har avkunnat utslag i målet. Polis.
1939-10-23 Gunnar Persson har flyttat manufakturaffären snett över gatan till Kungsgatan. Annons.
1939-10-24 50 år fyller trädgårdsmästare Johan Sandberg, Dingle.
1939-10-24 Gustafsberg, nordeuropas äldsta badort, berättelse av T. S-g
1939-10-24 Bilden för dagen visar hur Dalslandsstugan skall se ut. Hembygd. Byggnad.
1939-10-24 Bläckfisk går illa åt hummern. Fisk.
1939-10-24 Tvenne svenskar omkomna vid torpedering igår. Göteborgsångare sänkt. Krig. Båtar.
1939-10-25 60 år fyller generalmajor Harald Malmberg. Han var chef för Bohusläns regemente 1930-1936.
1939-10-25 Kristidsstyrelsen delar på fredag ut kriskorten. Korten är att anse som beredskapskort. Krig.
1939-10-25 Kosters kapell invigdes igår av biskop Block. Kyrka. Invigning.
1939-10-25 De fem bågarna är resta på Idrottshallen, I Gunnar Perssons hus, affärslägenhet.
1939-10-25 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Uddevallas stora dagar juli-augusti 1814. Historia.
1939-10-25 I anslutning till arbetena vid Badökajen föreslås uppmuddring av ränna.
1939-10-25 Högtidsdag på Koster, öns kapell invigt. Invigning. Kyrka. Bild.
1939-10-25 Nya anslag behövs för hamnen. Extra stadsfullmäktigesammanträde. Politik.
1939-10-26 Uddevallabo som var med vid ångaren Albanias topedering berättar. Krig. Båtar.
1939-10-26 Dalslands torvfabrik i Bäckefors nedbrunnen. Brand.
1939-10-26 Frukt-och blomsterhandlaren Edvard L. Larsson, död, 68 år. Bördig från Lane Ryr.
1939-10-26 Stadens Park av F.E.K.
1939-10-26 Söndagen den 5 nov får Uddevalla sin automattelefon.
1939-10-26 Trädgårdsmästaren Lars Edvard Larsson Uddevalla död, 68 år.
1939-10-26 Vedhuggningen i skogarna börjar. 20 arbetslösa uddevallabor få 5 mån. arbete på Kasen. Arbetsmarknad.
1939-10-26 32 år sedan U.I.S. mötte Kamraterna för 1:a gången i fotboll. Idrott.
1939-10-27 Nytt affärshus vid Kilbäcksgatan. Lyckad modernisering av äldre fastighet. Bild.
1939-10-28 Till militärpastor vid Bohusläns regemente har utnämnts stiftadjunkt Gunnar Roudén. Utnämning.
1939-10-28 50 år fyller verkmästare Johan Sjöberg, Södra Drottninggatan 22.
1939-10-28 Utdelningen av ransoneringskort började i går i Uddevalla. Krig.
1939-10-28 10.100 inköpskort utlämnades igår. Kristidsapparaten i Uddevalla i funktion. Krig.
1939-10-30 Rekordlågt vattenstånd i Hasselbacken.
1939-10-30 Sångare Arne Ohlson och musiker Allan Sundberg i vapenrock vid Bohusläns regemente.
1939-10-30 Dagsholm skall säljas. Beslut av Ödeborgs kommunalfullmäktige. Fastighetsaffär.
1939-10-30 50 år fyller kyrkoherde Nils Strömberg, Naverstad. Bild.
1939-10-30 Bygdespelmannen Olof Andersson Kungsviken död, 92 år.
1939-10-31 Det skall byggas mycket i de centrala delarna. Byggnader.
1939-10-31 Bild på Gunnar Perssons byggnad.
1939-10-31 Svinesundsbron under uppförande, skall vara klar 1941.
1939-10-31 Nybyggnader på Halla, bild på Algot Schermans, Sigurdssons m flera.
1939-10-31 IOGT kan 60-årsjubilera. Den 5 nov 1879 började de moderna folkrörelserna.
1939-10-31 Gregarts fastighet vid Kilbäcksgatan har genomgått en grundlig renovering.
1939-10-31 Bild på Bröd Karlssons nybyggnad mittemot Margretegärde.
1939-10-31 Stadsarkitekten om 1939-års byggnadssäsong och framtidsutsikterna. Bostad. Bild.
1939-10-31 Gullbrandsdalen ståtar med flera stora nybyggnader.
1939-10-31 50 år fyller fröken Hedvig Alexandersson Gisleröd, Lur. Bild.
1939-11-01 Nytt skott vid Malö Strömmar, där nya ångbåtsrännan skall gå fram. Farleder.
1939-11-01 Nu skall det åter muddras i hamnen- och ett stort mudderverk har anlänt till Uddevalla.
1939-11-01 Arbetet med nya Göteborgsvägen är snart färdigt. Stensättningen kan börja. Vägarbeten.
1939-11-01 Brand- och polislarm tillstyrktes av drätselkammaren.
1939-11-01 50 år fyller typografen Robert Berg, Lysekil. Familjenytt.
1939-11-01 Inventering av lämpliga museitomter. Många frågor hos drätselkammaren i Uddevalla. Politik.
1939-11-02 Munkedals kapellbyggnad, invigning 3 december. Kyrka.
1939-11-02 """Likt & olikt"". Lamellhus. Om Brattska ängen och donationen."
1939-11-02 Torparen Johan Martinsson, Fröland, förärades patriotiska sällskapets silvermedalj. Utnämning.
1939-11-02 Bilfirman Hilding Jonssons nya affärsfastighet i Dingle snart färdig. Byggnad.
1939-11-02 60 år fyller byggmästaren Axel Sohlberg, Munkedal.
1939-11-02 Uddevalla Skidklubbs årsmöte å  Hotell Gästis, ordförande hr Arndt Winberg. Föreningar. Bild.
1939-11-02 Bohushögerns 30-årsjubileum. Jubileum.
1939-11-02 60 år fyller byggmästare Axel Sohlberg i Munkedal.
1939-11-02 Ny elevbostad vid Dingleskolan. Skola.
1939-11-02 4-åring påkörd och dödad. Svår trafikolycka i Morlanda. Olycka.
1939-11-03 50 år fyller kajstyrmannen Oscar Green, Uddevalla.
1939-11-03 Automattelefonen i Uddevalla börjar användas på söndag. Telefon.
1939-11-04 Forshällagården Garn i släktarv sedan karolinertiden. Jordbruk. Hembygd.
1939-11-04 70 år fyller hemmansägaren Magnus Hermansson. Forshällagården Garn, gammal släktgård.
1939-11-04 50 år fyller kajstyrmannen Oscar Green, Uddevalla. Familjenytt.
1939-11-04 En ny brandbil har brandkåren i Uddevalla fått. Fordon.
1939-11-04 70 år fyller hemmansägaren Magnus Hermansson i Garn Forshälla. Bild.
1939-11-04 Uddevalla eldbegängelseförening återupptar verksamheten. Föreningar.
1939-11-04 Barnkoloni i Bjällandsås Bokenäs. Social.
1939-11-06 Bild på Gullbrandsdalen, första huset byggdes för cirka 6 år sedan.
1939-11-06 Förre tullöverkontrollören Per Vilfrid Martens, Ulvesund, Ljungskile, död. 75 år.
1939-11-06 Automatiseringen av telefondriften i Uddevalla gick utmärkt.
1939-11-06 Omkoppling till automattelefon i Uddevalla kl 6 på söndagsmorgonen. Telefon.
1939-11-06 Tre övningar i Bohuslän med landstormen.
1939-11-07 60 år fyller urmakaren Einar Andersson, innehavare av Anderssons ur- och optik på Kungsgatan.
1939-11-07 Automattelefonens register uträttar telefonistarbetet.
1939-11-07 En ny fotoaffär har öppnats av herr Gösta Andren i lokaler i Kungsgatan 36.
1939-11-07 Godtemplarordens 60-årsjubileum firades i lördags i Grebbestad. Jubileum.
1939-11-07 Gustaf Adolfs-minnet firat i Uddevalla igår. Högtidlighet i kyrka för regementet.
1939-11-08 70 år fyller häradshövding Ivar Kock. En återblick på de 20 år han han verkade i Sunnervikens domsaga.
1939-11-08 Den unge lysekilskonstnären Helge Andersson har öppnat en utställning av sin senaste produktion.
1939-11-08 Försämrat läge på arbetsmarknaden i länet. Kristiden med mera orsaken. Arbetsmarknad.
1939-11-08 60 år fyller urmakaren  Einar Andersson Uddevalla, innehavare av en välkänd  ur- och optisk affär vid Kungsgatan. Familjenytt.
1939-11-09 Fina mässhakar till Munkedals kapell. Kyrka.
1939-11-09 70 år fyller häradshövding Ivar Koch, Uddevalla. Bild.
1939-11-10 En ny herrekipering har öppnat i Lysekil under namnet Kahls herrekipering. Affär.
1939-11-10 50 år fyller byggmästare Alf Gustafsson, Svenshögen. Bild.
1939-11-10 Gick överbord i sömnen. Sjömannen Valter Johansson omkom i Oxelösunds hamn. Olycka.
1939-11-11 Agrell, Westerdahl, Silenz och Palmborg blir några av stadens nya kvartersnamn.
1939-11-11 Många nya namn på gator och kvarter blir det i Uddevalla. Historia.
1939-11-11 Kring gatunamnberedningens förslag av Georg Karlson. Gatuarbete.
1939-11-11 Parkkafeét Kilbäcksgatan 38 öppnas den 17 nov 1939, Maja Carlsson.
1939-11-11 "200 nya namn på gator och kvarter i Uddevalla. Gamla uddevallabor hedras  i ""nya stan"". Gatuarbete."
1939-11-13 En titt på yttre Sotenäs. Vattenledningsarbetet- och ny fiskauktionshall i Smögen. Ledningar.
1939-11-13 Kommunalmannen Anders N. Ceder, Gravarne, död. 70 år.
1939-11-14 Flatö- och Ängöborna känna sig isolerade. Kräver färjförbindelse med Dragsmark. Farleder.
1939-11-14 50 år fyller målarmästaren Harald Uttman, Uddevalla.
1939-11-14 """Likt & olikt"". Marknadsplatser av F.E.K."
1939-11-14 Folkskollärare John Stalemark vann valet som lärare till Gnällens skola på Stadsfjället.
1939-11-14 J. Stahlemark blev lärare på Gnällen. Valdes i går av folkskolestyrelsen. Skola.
1939-11-14 70 år fyller f. folkskollärare Herman Carling, Uddevalla.
1939-11-14 Flatö vill ha färja till Dragsmark. Lättare förbindelser med Uddevalla önskvärda.
1939-11-15 Frälsningsarmén får nya lokaler vid Stora Nygatan. Nybygge skall igångsättas. Kyrka. Byggnad.
1939-11-15 Teatern, Uddevalla 16 nov. Jazzkonsert med Arne Hülphers berömda orkester. Musik o sång.
1939-11-15 90 år fyller förre sjökaptenen Aug. L. Kihlberg, Lysekil.
1939-11-15 Preliminära underhandlingar om SJ-övertagande ha ägt rum mellan staten och UVHJ-järnväg.
1939-11-15 Gott rekryteringsresultat vid I17. 28 av 39 volontäranställningar redan besatta. Regemente.
1939-11-15 Bro mellan Kolhättan och Orust går på 2.5 miljoner kronor.
1939-11-15 2-åring föll från 4 vån. i stenläggning. Olycka i går i Uddevalla.
1939-11-15 Svanesundsbro går till över 2 milj. Alternativ ny färja och nya färjelägen kostar 254.000.
1939-11-15 17 saknas från torpederad båt. Norsk tankångare sänktes. Krig. Båtar.
1939-11-15 Uddevallabrottarna får god kritik i pressen. Uddevalla bättre än Varberg. Idrott.
1939-11-15 Nordsjöns minor mot Bohuskusten. Krig.
1939-11-15 90 år fyller f.d. sjökaptenen Aug. L. Kihlberg, Lysekil. Familjenytt.
1939-11-16 70 år fyller förre folkskolläraren Herman Carling.
1939-11-16 Jubileumsfest i folkets hus sjukhuspersonalens organisation 10 år. Jubileum. Bild.
1939-11-17 Samaritdamerna få utbildning. D:r Brändstedt och tio sköterskor leda utbildningen.
1939-11-17 50 år fyller nämndeman Gustav Källstorp Veberg, Kville. Bild.
1939-11-18 Skatten sjunker sakta men säkert i Bohuslän. Politik. Pengar.
1939-11-18 60 år fyller maskininspektör Axel Håkansson, Uddevalla.
1939-11-19 Åter en försäljare för Gods o Gårdar fast för bedrägeri, insänt falska beställningar.
1939-11-20 Sionförsamlingen i Lysekil har invigt sitt nya församlingshem. Kyrka. Invigning.
1939-11-20 Jordbrukaredag. Lantbrukets olika organisationer hade möte i Hunnebostrand.
1939-11-20 Beklädnadsarbetareförbundets 50-årsjubileum. Tal av förbundsombudsman Per Pettersson Stockholm.
1939-11-20 Taket läggs på Idrottshallen. Bild.
1939-11-20 Frälsningsarmén river och  bygger av F.E.K.
1939-11-20 Från det gamla Uddevalla av Sten Kristiansson. Sociala förhållanden under ofärdstider. Historia.
1939-11-20 105 landstormsmän på Uddevallaövning. Regemente.
1939-11-20 Beklädnadsarbetarna i Uddevalla firade sitt 50-årsjubileum i Folkets parks kongresshall i lördags. Jubileum.
1939-11-20 60 år fyller maskininspektören Axel Håkansson, Uddevalla. Familjenytt.
1939-11-20 Hus i Lyse i aska. Brand.
1939-11-21 Uddevalla köpmannaförening har haft årsmöte och fastställt butikstängningstider. Affär. Föreningar.
1939-11-21 Tidningen Bohusläningen håller högtalarturné i större samhällen med mottot decemberprenumerera.
1939-11-21 Uddevalla får del i Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens beredskapsarbeten nästa budgetår. Vägarbeten.
1939-11-21 Förre fanjunkaren vid Bohusläns regemente Georg Sahlberg, Göteborg, död, 72 år.
1939-11-21 Flatö och Ängöbornas isolerig brytes genom en färja till Dragsmark.
1939-11-21 Det blir färja mellan Flatön och Ängön.
1939-11-21 Svartedalen av F.E.K. Hushållningssällskapet började år 1874 att inköpa skoglösa.
1939-11-21 Betydande arbeten i beredskap i Bohuslän. Bl.a. kajer och muddring  i Uddevalla hamn. Arbetsmarknad.
1939-11-21 Lyse högst i skatten i Bohuslän. 57 kommuner söka skattelindring.
1939-11-21 Alla affärer i Uddevalla öppnas 8.30. Från Uddevalla köpmannaförenings höstmöte.
1939-11-22 Färjefrågan Ängön-Dragsmark borde inte förts fram nu, säger orustledens förespråkare. Farleder.
1939-11-22 Förslag om ändrad tingsindelning. Bara 9 av 22 Sunnervikskommuner vill ha kansli i Lysekil. Myndighet.
1939-11-22 Idrottshallen i tillblivelse. Beräknas färdig att tas i bruk i februari nästa år. Byggnad. Bild.
1939-11-22 Sunnervikendebatt om ort för domarkansliet vid förflyttning från Uddevalla till Lysekil.
1939-11-23 """Likt & olikt"". Gatunamn av F.E.K."
1939-11-23 Reportage om Käringön. Käringöflickor seglade förr till Uddevalla- och sålde långa. Fisk.
1939-11-24 Lottaförening har bildats på västra Orust. Livligt intresse. Regemente. Föreningar.
1939-11-24 Stenindustrin gynnas framför fisket i förslaget till stadsplan. Fiskarna protesterar. Industri.
1939-11-24 Minexplosion vid Bohuskusten. Kraftig detonation vid Ursholmen utanför Grebbestad. Krig.
1939-11-24 Lysekils utmärkta hamnförhållanden böra nu utnyttjas.
1939-11-24 Minexplosion av våldsam art vid Bohuskusten. Husen skakade i Hafstensund. Krig.
1939-11-25 Författaren Torsten Sandberg prisbelönad av Bonniers. T. S-g. Utnämning. Böcker.
1939-11-25 Blir det skridsko- och bandybana vid Rimnersvallen i år? Framställning till drätselkammaren. Idrott.
1939-11-25 Bohuslän föregångare på brunnsborrning. Bohusbrunnar intresserar övriga landet. Ledningar.
1939-11-25 Fiskeflottans nybyggnadsprogram fortsätter, utrustas med kraftiga motorer, radio- och elljus. Båtar.
1939-11-25 Museisamlingarna uti Marstrands fästning förfalla. Museum.
1939-11-25 Bilbesiktningsmannen civ.ing. Henry Thorburn får ej kvarstå.
1939-11-25 48 timmarsvecka för de affärsanställda från nyåret, Evert Sivik. Bild
1939-11-25 Uddevalla Skidklubbs 10-årsfest äger rum på Carlia den 2 dec. Jubileum.
1939-11-25 Svinesundsbron växer fram. Bro. Bild.
1939-11-25 Museet i Marstrand förfaller. Samlingarna skadas av fukt. Museum.
1939-11-25 95 år fyller Kvilles äldsta, änkefru Johanna Amalia Svensson, Brandstaby.
1939-11-25 60 år fyller telegrafexpeditören fröken Tora Ekstrand. Familjenytt.
1939-11-25 Brevbäraren som har gått 6.564 mil. Lantbrevbäraren Emanuel Forshäll i Buddeberg Forshälla avgår.
1939-11-25 Centralföreningens avd. i Uddevalla jubilerar. 20 år av oavbruten utveckling. Jubileum. Bild.
1939-11-25 Malöfarleden klar till 60 procent. Jätteskottet vid Tärneskär går på  onsdag eller torsdag.
1939-11-27 Snöstormen i Bohuslän orsakade el- och telefonavbrott. Väder.
1939-11-27 Postmästaren Viktor Rosén, Munkedal, avgår med med pension.
1939-11-27 Hushållningssällskapets historia under tjugofemårsperioden 1914-1939. Jordbruk.
1939-11-27 Engelsk spärrballong drev genom södra Bohuslän mot Lilla Edet. Orsakade kraftstopp. Ledningar.
1939-11-27 Gammal kvinna omkom vid gasförgiftningsolycka på Strömhagen. Död.
1939-11-27 Götaälvbron invigdes igår.
1939-11-27 Bohuslänsk dikt av T. S-g.
1939-11-27 Från bränneriet till snapsglaset, om priser.
1939-11-27 Uddevallas postkontor är för trångt. Tillbyggnad föreslås.
1939-11-27 1.6 milj. till färjor och tel. i skärgården. Bättre färja vid Källviken, ny färja Flatön - Bokenäset. Farleder.
1939-11-27 Hushållningssällskapet firar 125-årsjubileet i Uddevalla. Jubileum.
1939-11-27 Populär Munkedalpostmästare avgår. En avskedsintervju med postmästare W.M. Rosén, Munkedal. Bild.
1939-11-27 25 år av Bohusläns lantbruks historia. Godsägare Sanne skildrar Hushållningssällskapets utveckling. Bild.
1939-11-27 Åldrig kvinna gasförgiftad i Uddevalla. 39-årig kvinna illa däran. Olycka.
1939-11-27 Ledningsbrott av snöstormen  i Bohuslän. Energi. Väder.
1939-11-28 Hushållningssällskapets historia 1914-1939 (forts.). Jordbruk.
1939-11-28 De senaste dagarnas storm driver minorna mot Bohusläns kuster. Fem explosioner i går. Krig.
1939-11-28 Uddevalla skidklubb firar 10-årsjubileum. Idrott.
1939-11-28 De nya broarna över Bäveån- och kajerna stå nu färdiga för avsyning. Hamn. Bild.
1939-11-28 Minexplosion och storm vid kusten. Högvatten i Uddevalla. Inga svårare stormskador i Bohuslän. Krig. Väder.
1939-11-29 Kritiskt i Lysekil i går kväll. Mina låg- och högg i hamnens stenar. Krig.
1939-11-29 Göteborgs- och Bohus läns Hushållningssällskaps historia 1914-1939. del 3. Jordbruk.
1939-11-29 Lönedebatter hos stadsfullmäktige. De nya gatunamnen fastställda. Politik.
1939-11-29 Ständiga explosioner av minor vid Smögen. Krig.
1939-11-29 Uddevalla julprydes även i år. Klart för gatudekorationerna.
1939-11-29 Meddelande. Undertecknade damfriseringar i Uddevalla se sig nödsakade att höja sina priser. Annons.
1939-11-29 Offentlig Minnesfest över Karl XII firas i Forshälla Bygdegård. Annons.
1939-11-29 50 år fyller fabriksarbetaren Otto Sohlberg, Munkedal. Familjenytt.
1939-11-30 Elevhemmet i före detta häktet som eleverna själva inrett invigdes i går. Skola. Invigning.
1939-11-30 5 000 kg dynamit i luften vid sprängningar för bättre farled vid Malö strömmar. Farleder.
1939-11-30 75 år fyller jordbrukaren Johan Alfred Andersson, Gnällen 1, Uddevalla.
1939-11-30 Biskop Block återinviger Röra kyrka den 14 december.
1939-11-30 Älskade grannar av F.E.K. prästgranskning av Uddevalla.
1939-11-30 Verkstadsskolornas elevhem invigt. Invigning. Bild.
1939-11-30 Storskottet i Malö strömmar gick efter beräkning.  Skakning i marken kändes i Högås. Farleder.
1939-11-30 Mininvasionen vid kusten har ännu ej nått kulmen. Krig.
1939-12-01 Rossbyns (Råssbyn) skola nedbrunnen, barnen undervisas i Buslätts skola. Brand.
1939-12-01 Nytt skott vid Malö strömmar går i april, 60.000 kbm bergskärning under vattnet.
1939-12-01 Uddevalla kåkstad av F.E.K. Prosten i Lysekil kallade Uddevalla för kåkstad.
1939-12-01 Sovjet till angrepp mot Finland som bjuder motstånd. Krig.
1939-12-01 Skolhus i Forshälla nedbrunnet. Häftig eldsvåda i Rossbyn. Brand.
1939-12-01 Kommunalskatten höjes med 43 öre. Drätselkammaren i Uddevalla föreslår 9:26 för 1940. Politik.
1939-12-01 Finlandskonserten i Uddevalla. Ett förnämligt musikaliskt program bjudes. Musik o sång. Bild.
1939-12-01 60 år fyller fabrikören Hans Olausson, Krokstrand. Familjenytt.
1939-12-02 Verkstadsskolans elevhem i före detta kronohäktet får idel lovord.
1939-12-02 60 år fyller byggmästaren Sven Alfred Nordqvist.
1939-12-02 """Likt & olikt"". På resa i Lane- och Orustbygden."
1939-12-02 3 räddare i Bohuslän belönade. 11 Carnegiepris utdelade. Belöning.
1939-12-02 Lärarinnan hade en låg försäkring. Brunna skolhuset i Forshälla återuppföres ej. Brand.
1939-12-04 Uddevalla konstförening firade 10-årsjubileum.
1939-12-04 Munkedals kapell högtidligt invigt av biskop Block. Invigning. Kyrka.
1939-12-04 Göteborgs- och Bohus läns Hushållningssällskaps historia 1914-1939.
1939-12-04 60 år fyller byggmästaren Sven Alfred Nordqvist, Uddevalla. Familjenytt.
1939-12-04 50 år fyller lantbrukaren och handlanden Oskar Carlsson Habborsby, Valla. Familjenytt.
1939-12-04 U.I.S. brottare led nederlag i Vänersborg. Idrott.
1939-12-04 Munkedals kapell invigt av biskopen. Invigning. Bild.
1939-12-05 Uddevalla sidenväveri arbetar för fullt. Krisen ökar efterfrågan på svenskt konstsiden. Industri.
1939-12-05 Många barnkolonier på Bokenäset. Social.
1939-12-05 En allvarlig olycka inträffade på Smögen med en desarmerad mina som exploderade. Olycka.
1939-12-06 Tysk motorskonare på grund vid Rixö. Båtar.
1939-12-06 Kapellinvigningen i Munkedal. Bild.
1939-12-07 55 år fyller handlaren Mauritz Köllerström.
1939-12-07 Grosshandlaren E. J. Svensson, Kungsgatan 47, död. 67 år. Bild.
1939-12-07 Ellös nya brandstation färdig. Byggnad.
1939-12-07 Arbetsläget allt sämre i Bohuslän. 592 stenhuggare utan arbete. Arbetsmarknad.
1939-12-07 Grosshandlare E.J. Svensson Uddevalla död, 67 år. Bild.
1939-12-08 60 år fyller stationsföreståndaren A.J. Edgren, Tanum.
1939-12-08 Uddevalla stad vill bygga ut Fossumsbergsfallen för elproduktion. Militären kräver kompensation. Energi.
1939-12-08 Förslag till anläggning av vatten- och avlopp inom Hasselösunds municipalsamhälle.
1939-12-08 Fingals Sport & Husgerådsaffär, Södra Drottninggatan 4. Annons.
1939-12-08 Hjälp finska flyktingarna! Bohus-Posten startar insamling för de nödställda. Krig. Social.
1939-12-09 Rådhusrättens sessionssal har blivit konfektionslager för uddevallabornas Finlandsinsamling. Krig.
1939-12-09 10 tomtförslag för nytt museum har undersökts och poängsatts. Margretegärde leder.
1939-12-09 Bläckfisk fångad i Koljöfjorden. Fisk.
1939-12-09 Poängberäkning av museitomter. Kommitté har bedömt tio olika platser i Uddevalla. Museum.
1939-12-11 Enig uppslutning kring projektet med led Lysekil-Orust. Vägarbeten. Bro.
1939-12-11 Hänt och känt i Hamburgsund. Hembygd.
1939-12-11 Den elektriska belysningen  i Högås kyrka användes för första gången vid adventsvesper i går kväll. Energi.
1939-12-11 Finlandshjälp i stor skala från Bohuslän. Social.
1939-12-11 Bohusjordbrukarna kräva högre priser. Jordbruk.
1939-12-12 Tidningen Bohusläningen har utsänt egen korrespondent till krigets Finland.
1939-12-12 "Kvarteret Dyrehaven ""Bildtska tomten"". Fabrikör A. H. Andersson ."
1939-12-12 Disponenten Emil Löfberg Lysekil död, 75 år.
1939-12-12 "60 år fyller övermaskinist Carl Ninus Nicklasson i ångf. ""Munkedal"". Familjenytt."
1939-12-13 Kungliga Bohusläns regementes plaskdam. Berättelse av F.E.K.
1939-12-13 Hemsömnadsindustri till Hovenäset. Ett 50-tal sömmerskor beredas arbete. Näringsliv. Arbetsmarknad.
1939-12-14 Ett par av de nya förslagen till museitomt i Uddevalla. Tecknad bild Dyrehaven. Museum.
1939-12-14 Banvakt dödad när rälsbuss och dressin krockade norr om SJ-stationen. Olycka.
1939-12-14 Banvakt i Uddevalla omkommen. Kolliderade med rälsbuss. Olycka. Järnväg.
1939-12-15 Konsul John Sterner, Lysekil, död. 79 år.
1939-12-15 Röra nyrestaurerade kyrka har återinvigts av biskop Block. Invigning.
1939-12-15 Drätselkammaren i Uddevalla 100 år, ångbåtstrafiken 90. Lite smått och gott om Uddevalla och Bohuslän för 90 år sedan. Julbilaga.
1939-12-15 När Pehr Kalm misstänktes för spioneri i Herrestad. Resa från Svarteborg till Uddevalla för 200 år sedan. Historia. Julbilaga.
1939-12-15 Kyrklig högtidsdag i Röra på Orust igår. Biskopen återinvigde församlingens nyrestaurerade kyrka. Bild.
1939-12-15 Bohuslänningar i förskingringen erinra sig sin hembygd. Skeppsredare Anders Smith. Författare Fredrik Nycander m.fl. Julbilaga.
1939-12-16 Flera nybyggnader i Ljungskile. Bild.
1939-12-16 """Träbron"" över Bäveån vid Kungstorget fyller 100 år. Jubileum."
1939-12-16 Skärhamn har fått en ny brandstation. Idrotts- och samlingslokal påbörjad. Byggnad.
1939-12-16 Sjökaptenen Emanuel Mattsson, 94 år Uddevalla äldste manlige invennvånare. Död.
1939-12-16 Här kryddas för julen. Ett sillreportage från konservfabriken i Grebbestad. Fisk.
1939-12-16 Medeltidsdörren i Håby kyrka åter till heders. Restaureringsarbetena i Håby kyrka nu avslutade.
1939-12-16 60 år fyller slöjdläraren Theodor Carlsson, Grebbestad.
1939-12-16 Förre vicekonsuln John Sterner i Lysekil död, 79 år. Familjenytt.
1939-12-16 Sjökapten Emanuel Mattsson, Elseberg Uddevalla död, 94 år. Familjenytt.
1939-12-18 75 år fyller förre brevbäraren Johan Lundberg, Uddevalla.
1939-12-18 Håby kyrka togs ånyo i bruk, högtidlig återinvigning.
1939-12-18 Uddevalla-Göteborg på 17 timmar. När posten kördes med hästskjuts, Johan Lundberg.
1939-12-18 Votering i fullmäktige. Nya museet och biblioteket förläggs till Dyrehaven. Museum. Böcker.
1939-12-18 Håby kyrka blev återinvigd i går. Invigning.
1939-12-18 Museét förlägges till Dyrhaven. Budgetsammanträde  med stadsfullmäktige i Uddevalla. Politik.
1939-12-18 "75 år fyller änkefru Augusta Larsson, ""Augusta på Torget"" i Lysekil. Familjenytt."
1939-12-19 Stiftsungdomens egen kyrka på Åh är färdig. Invigning.
1939-12-19 Nära 2.000 fosterhem ordnade i Bohuslän och Dalsland åt flyktingbarn från Finland. Krig.
1939-12-19 Konstnären Bruno Liljefors Uppsala död, 79 år.
1939-12-20 Ålgårds kvarn på Orust har fått  två vattenturbiner installerade. Är därmed först på Orust.
1939-12-20 Två nya mejerier snart färdiga att tagas i bruk. Tanumshede och på Säm. Mat.
1939-12-20 Sporttjänst, Axel Johansson- och Walter Karlsson, Södra Hamngatan 19. Annons.
1939-12-20 Skogsarbetet i gång på allvar efter nyår. Avverkningarna i Bohuslän större än vanligt i år. Industri.
1939-12-21 Rekordtillförsel av julgranar i år. Priset för en ordinär gran är 2 kronor. Seder o bruk.
1939-12-21 50 år fyller handlanden Fredrik August Lengquist, Uddevalla.
1939-12-21 Strömstadsfödd  Helsingforsfru berättar om Finland just nu. Krig.
1939-12-21 Goda ladugårdar med statens hjälp. Över hundratalet nya ladugårdar ha vuxit upp i Bohuslän. Jordbruk. Bild.
1939-12-21 50 år fyller köpman Fredrik Lengquist, Uddevalla. Bild.
1939-12-21 Hovsångare Åke Wallgren död, 66 år. Född i Restad, Bohuslän.  Bild.
1939-12-21 Dyrhaven med muséum kan bli fin park. Ett förslag av stadsträdgårdsmästaren. Politik.
1939-12-22 Julbilagan: Bohusläningen.
1939-12-22 Orustbo omkommen i Nordsjön. Ödsmålssjöman bland de skadade. Svåra förluster för svensk handelsflotta. Krig.
1939-12-22 Skogsägareföreningen ordnar beredskapslager. Statsgarantin för ved  fås genom  föreningen.
1939-12-22 99 år fyller änkefru Helena Boije, Dirhuvud Ljungskile. Bild.
1939-12-22 Nytt affärskomplex inför sin fullbordan vid gamla Grönsakstorget. Byggnad. Bild.
1939-12-23 Skiss över det nya Folkets Hus som i en framtid skall resas ute på söder. Byggnad.
1939-12-23 Uddevallaindustri planerar utvidgning. Sidenväveriet söker sociallån å 50.000 kr. Industri.
1939-12-23 De svenska frivilliga till Finland. Krig. Bild.
1939-12-25 Kosters kapell invigdes av biskop Block. Invigning. Kyrka.
1939-12-27 Två svenska båtar sänkta i Nordsjön. Hemsk olycka för två Hälsingborgsångare. Krig.
1939-12-27 Julkollekterna åt Finland gav 34.000. Storartad offervilja på alla håll i Bohuslän. Gåva.
1939-12-27 Stenungsundsbro i st.f. bro vid Svanesund? Nytt förslag i frågan om  Orusts och Tjörns fastlandsförbindelse. Bro.
1939-12-28 Förre tändsticksarbetaren Pontus Kamperin, Uddevalla, död. 76 år.
1939-12-28 95 år fyller Skredsviks äldsta invånare Augusta Svensson i Kamperöd.
1939-12-28 Fru Anna Thorburn, född Lindskog. (mor till Dagmar Thorburn). Död.
1939-12-28 Bryggmästare Edv. Johansson, 85 år, 1921 startade han eget. Död.
1939-12-28 Firma Otto Werner har övergått i VD:ns Disponent John Möllers ägo. Affär.
1939-12-28 Mollösunds nya hamn blir färdig till våren.
1939-12-28 Åter svensk båt sjunken i Nordsjön? Vrakgods påträffat vid Norska kusten. Krig.
1939-12-28 Änkefru Anna Thorburn född Lindskog, Solhagen  Uddevalla död, 73 år. Familjenytt.
1939-12-28 Frivilliga från  Bohuslän till Finland. En grupp reste i går från  Göteborg. Krig.
1939-12-29 60 år fyller typografen Anders Blomberg, Uddevalla.
1939-12-29 Sveriges första flytande demonstrationskök sjösatt i Henån. Skall göra skärgårdsturné i sommar. Båtar.
1939-12-29 Ny sportaffär i Uddevalla har öppnats i byggmästare Dahls nybyggnad Södra Hamngatan. Affär.
1939-12-30 75 år fyller förre landstingsmannen Hilmer Hermansson, Frändö, Färgelanda.
1939-12-30 Förre bryggmästaren J. Edv. Johansson, Uddevalla, död. 85 år.
1939-12-30 Vad sig under 1939 tilldragit haver bl.a. elektriska invigningståget vid SJ.
1939-12-30 Nytt kajspår på söder i Uddevalla. Drätselkammaren begär anslag å 26.500 kr. Politik.
1939-12-30 Folkmängden i Uddevalla ökade med 192. 16 418 invånare vid årsskiftet. Befolkningstatestik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar