2014-01-01

Festligt, folkligt och fullsatt nyårsdagskaffe i Rådhuset

 Uddevalla kommun bjöd idag Uddevallaborna traditionsenligt på nyårsdagskaffe med tårta i Rådhuset. På plats för att servera medborgarna var flera kommunalråd och andra välkända politiker. Här blir Tage Nohlstedt (C) serverad kaffe av oppositionsrådet Ingemar Samuelsson (S) och kommunstyrelsens ordförande Henrik Sundström (M).
Kön ringlade lång när medborgarna skulle få "återbäring på skatten" som någon uttryckte det.
  
 
 
 
 
 Blivande beslutsfattare? Flickorna har intagit stadsfullmäktigeordförandens och vice ordföranden plats i Skiensalen som var stadsfullmäktiges möteslokal 1926 - 1970.
 
 
 Kommunalrådet Magnus Jacobsson (KD) med dotter Adele och hustru Anne.
Det var förstås ett gyllene tillfälle för medborgarna att komma till tals med politikerna. Utanför bild är här en f.d. tjänsteman vid Länsstyrelsen och Lantbruksnämnden som ville diskutera den uppkomna situationen för helhetsskolan i Ljungskile. Skolinspektionen har underkänt skolans existens då man missat att ansöka om tillstånd att bedriva sin verksamhet i samband med en lagändring för två år sedan.

Magnus Jacobsson är ordförande i BUN (Barn- och utbildningsnämnden) och mycket upprörd över Skolinspektionens iskalla agerande. En väl fungerande specialskola för barn med särskilda behov hotas av nedläggning p.g.a. att Skolinspektionen har "regler att följa".

Engagemanget bland ledande politiker och allmänhet är stort och jag är övertygad om att frågan får sin lösning, men det kräver säkerligen mycket fotarbete från BUN med Jacobsson i spetsen.

Roger Johansson gör en klockren analys av Skolinspektionens agerande på sin Facebooksida så här:

Skolinspektionen stänger en skola för barn med särskilda behov. Inte beroende på uppdagade brister. Tvärtom, inga klagomål finns, barnen far väl och föräldrarna är nöjda. Nu ställer skolinspektionen 13 barn utan kvalificerat stöd på grund av att skolan inte uppfattat att den förväntats fylla i en ny blankett, vilket skolinspektionen inte ansett sig behöva upplysa om.

Tidigast i januari 2015 kan skolan öppnas. Då har skolinspektionen handlagt saken i enlighet med regelverket om ärendenas behöriga beredande. "Vi har ju våra bestämmelser", meddelar skolinspektionens tjänstemän, oberörda av barnens situation.

"Bestämmelser är till för att följas av idioter och som vägledning för oss andra", påpekade en chef som jag hade i det militära när det absurda höll på att ta överhanden. Hur rätt hade han inte".  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar