2014-01-01

Det hände för hundra år sedan

Låt oss titta tillbaka på 1914 med hjälp av Tidningsarkivet. Detta skrev tidningarna om då:

Datum Innehåll
1914-01-02 Sillfisket dåligt. Fisk.
1914-01-07 Sveriges makrillfiske i Nordsjön. Har i år inbrakt öfver 1 1/2 mill. Kr. Fisk.
1914-01-08 Bondetågsdemonstrationen.
1914-01-09 "Karlstadsångaren ""Diana"" förlist. Båtar. Olycka."
1914-01-09 Ernst Rolfs visafton i Frideborg. Musik o sång.
1914-01-09 Änkedrottning Sofias jordfästning.
1914-01-09 Bondetåget 6 februari. Alla Sveriges landskap utom fyra med i tåget.
1914-01-10 50 år fyller bokhållaren Joh:s Sandberg.
1914-01-12 Karl X:s staty i Uddevalla. Staty.
1914-01-13 Carl X Gustavs staty, grosshandlaren A. F. Cavalli-Holmgrens gåva till Uddevalla.
1914-01-14 Nybildad sportklubb i Grohed med främst skidsport. Idrott.
1914-01-14 Årsberättelse vid föreningen Barnens Hälsokurer. Nyårsmöte i Lysekil. Föreningar. Bild.
1914-01-14 Drunkningsolycka på isen å Kärrsån. Olycka.
1914-01-14 Sinnessjukvården å Uddevalla försörjningshem. Sjukvård.
1914-01-14 78 år fyller grosshandlare J.N. Sanne. Familjenytt.
1914-01-14 Sinnessjukvården vid Uddevalla försörjningshem otillfredsställande.
1914-01-14 Stadens välkomsthälsning för Bohusläns regemente har enligt  fastställt program ägt rum.
1914-01-15 Göran Svenning, en bohuslänsk folkskald. Böcker.
1914-01-16 Sjukligt i Uddevalla. En utbredd skarlakanfeberepedemi. Sjukdom.
1914-01-17 Om det kommande bondetåget till Stockholm.
1914-01-20 Förre hemmansägaren- och nämndemannen Olof Andersson, Thorsberg död, nära 84 år.
1914-01-20 Bohusläns regementes nya hem. Dess officiella invigning, i närvaro av inbjudna.
1914-01-21 "Ångaren ""Newton"" på grund. Båtar. Olycka."
1914-01-21 Från söndagens kaserninvigningsfest i Uddevalla. Gruppbild av värdar- och gäster.
1914-01-23 Axel Lindelöf. Ur och optisk affär. Annons.
1914-01-24 Uddevalla tändsticksfabrik, den av eld härjade avdelningen är nu återställd. Industri.
1914-01-28 Bondetågets standar från Bohuslän. Bild.
1914-01-28 Förteckning å allmänna vägar, här i länet vilka få för automobiltrafik användas.
1914-01-28 Brand å Bohusläns regemente, tredje bataljon.
1914-01-28 Svenska vägföreningens bildande i Stockholm. Intressanta förhandlingar.
1914-01-28 Bondetågets standar på bild. Sytt av fröken Anna Särnblom.
1914-01-29 Carl Fr. Nilssons Elektriska affär utför alla slag av el. anläggningar.
1914-02-03 Kasens tuberkelfria mjölk säljes förutom direkt till hushållen även av Fru Nyberg.
1914-02-04 Skydd åt Dragsmarkstallen. Vetenskapsakademien vill fridlysa naturminnesmärket. Natur.
1914-02-04 Bohusläns standar utförligt beskrivet.
1914-02-05 Yngling dödad av tåget på Lelångenbanan i Dalsland.
1914-02-05 Bondetåget nalkas Stockholm, dit det väntas imorgon.
1914-02-06 Bondetåget. Afresan från Göteborg.
1914-02-06 Den stora dagen, 6 febr. Bondetågets uppvaktning inför konungen.
1914-02-09 "En strandad ""jättefisk"" i Kyrkesund. Fisk."
1914-02-09 Stockholm i Bondetågets tecken. Något om Bohusläningarnas tåg.
1914-02-09 Bilder från Bondetåget.
1914-02-10 Regeringen afgår. All öfverenskommelse omöjlig. Politik.
1914-02-11 Regeringen har afgått. Landshöfding Frih. Louis De Geer åtager sig att bilda ny vänsterregering. Politik.
1914-02-11 Den stora fisk som  hittades i Kyrkesund var en slags haj, kallad brygd. Fisk.
1914-02-11 Bondetåget. Bohusläningarna skänka medel till kulsprutor.
1914-02-11 Om bondetåget.
1914-02-12 Väg skall byggas mellan staden- och Hattedalen.
1914-02-13 Stadens populäre borgmästare Sixten Neiglick. Bild.
1914-02-13 45 år fyller Dir. L. Laurin hufvudägare af Lysekils mekaniska verkstad.
1914-02-13 Sveriges nye statsminister Friherre Louis De Geer. Bild.
1914-02-16 Ministerskiftet. Friherre De Geer afstår. Landshöfding Hammarsköld öfvertar uppdraget. Politik.
1914-02-16 Lysekils bidrag till Karl X-statyn. Staty. Pengar.
1914-02-17 Byggmästaren Efraim Andersson död. 78 år.
1914-02-18 Den nya ministären. Bild.
1914-02-18 Myntfynd vid hamnen i Uddevalla. Mynt.
1914-02-18 Byggmästaren Efr. Andersson död, 78 år. Familjenytt.
1914-02-18 Vid anläggningen av barriären för bilstationen vid hamnen i Uddevalla.
1914-02-20 Jordskred vid Ström - två personer omkomna. Olycka.
1914-02-21 60 år fyller kopparslagaren Ferd. Frankenberg.
1914-02-21 75 år fyllde igår byggmästaren O.E. Norling, Ljungskile.
1914-02-23 F. musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente Anders Skarin död, 54 år.
1914-02-26 Under uttagning av snäckskal i skalsandbankarna öster om Uddevalla.
1914-03-02 Olycklig seglats vid Gåsö. Olycka. Båtar.
1914-03-04 Doktor Axel Zetterblad död.
1914-03-06 Hälsovården i Uddevalla. Årsberättelse för 1913.
1914-03-06 Sällsynt fisk fångad utanför Strömstad. Fisk.
1914-03-07 Bäveån skall regleras för torrläggning av vattenskadade marker.
1914-03-07 Statyn. Insamling till sockeln skall dras igång.
1914-03-09 Riksdagsmannaval i Bohuslän 5 april. Politik.
1914-03-09 Hur vintersillfisket i Bohuslän utfallit. Fisk.
1914-03-09 Stora försvarsmöten i Uddevalla och Ljungskile.
1914-03-11 98 år fyller den äldsta i Uddevalla fröken Anna Öhrling. Familjenytt.
1914-03-11 Skoleleven Gerhard Forsander död, gick i 5 klass.
1914-03-12 Karl X Gustafs monumentet, gjutningen hos Otto Meyers konstgjuteri. Staty.
1914-03-13 98 år fyller stadens äldsta, fröken Anna Ohrling.
1914-03-14 Upprop till Bohusläns befolkning om allmän insamling för bekostande av sockeln till Carl X Gustafstatyn. Bidrag.
1914-03-16 Försvarsfesten i Ridhuset. 1 200 personer närvarande.
1914-03-17 Försvaret främst. Ett storstilat tal af v. häradshöfding Karl Herlitz.
1914-03-18 50 år fyller kyrkoherde Fritz Lüsch, Lysekil.
1914-03-18 Fiskebäckskils kyrka. Invigd efter reparation. Invigning.
1914-03-18 Telefon till Lane Ryr. Telefon.
1914-03-27 Landstingsmannavalet i Uddevalla. En glänsande moderat seger. Politik.
1914-03-27 Nyvald landstingsman för Uddevalla, lasarettsläkaren d:r W:m Forsell. Politik. Bild.
1914-03-28 Scharlakansfeber vid regementet, 20 sjuka. Sjukdom.
1914-03-28 Karl X Gustafs monumentet, listor utlagda för tecknande av bidrag till sockeln. Staty.
1914-03-30 Sprängningsolycka å Stenbacken i Uddevalla. Olycka.
1914-04-06 52 år fyller konsul Alban Thorburn, Uddevalla. Familjenytt.
1914-04-07 I lördags avreste Västgöta regemente underbefälsskolor som varit här förlagda.
1914-04-09 Tjuguåtta sätt att marschera. Regemente.
1914-04-11 Uddevalla museum, påbyggnaden är fullbordad. Museum.
1914-04-11 Uddevalla tullkammare, packhusområdet.
1914-04-11 Uddevalla museum nu utvidgat med en våning, elektriskt ljus har installerats.
1914-04-16 Beväringen rycker in för första gången, 900 mannar. Regemente.
1914-04-16 Nybildad nykterhetsförening, en blåbandsförening.
1914-04-16 Byggmästaren O. Nordqvists borgenärer offentlig stämning.
1914-04-20 Vid söndagens friluftskonsert å Margretegärde. Musik o sång.
1914-04-20 Inplatering af torskyngel i våra fjordar. Fisk.
1914-04-21 "De värnpliktige vid Bohusläns regemente. Regementschefens ""erinran""."
1914-04-22 100 år fyller Kajsa Jonasdotter å försörjningshemmet i Forshälla.
1914-04-22 Läkarevården i Uddevalla. Sjukvård.
1914-04-22 Samneröds corp de logis byggnader rivna. Regemente.
1914-04-22 "Markenteri ""Gullbergsro"" inom kasernområdet, Regementsboden påbygge. Regemente."
1914-04-22 Regementsövningarna i terräng invid Uddevalla.
1914-04-23 En daler är = 50 öre.
1914-04-23 Bohuslänska kvinnors sjukvårdsförening för landsstormen. Konstituerad. Regemente.
1914-04-25 Soldathemmet Libanon i Uddevalla invid Bohusläns regementes kaserner inviges i morgon.
1914-04-25 Ny automobilstation i Uddevalla öppnas 1 maj vid Stora torget av bröderna Eklund.
1914-04-27 Torskinplantering i Gullmarsfjorden. Fisk.
1914-04-27 Försörjningshemmet i Uddevalla. Sinnessjukvården.
1914-04-27 Libanons soldathem i Uddevalla. Invigning.
1914-04-28 70 år fyller före detta polisöverkonstapeln S. Ph.  Wiberg,  Uddevalla.
1914-04-29 100-åringen Kajsa Jonasdotter, Forshälla. Bild.
1914-04-29 Bohusläns regementes sjukhus grundläggningsarbetet utföres nu.
1914-05-01 Västsvenska fotbollsserien. Idrott.
1914-05-01 Uddevalla i majblommans tecken. Majblommefestligheterna. Nöjen.
1914-05-04 Fotografera Eder alltid hos Atelier Magnison, Öster. Annons.
1914-05-04 Skogsbrand på Herrestadsfjället. Brand.
1914-05-04 Tegelbruken i västra Sverige.
1914-05-05 Vackra villatomter till salu å Marieberg, invid regementsområdet.
1914-05-05 Handlaren E. J. Svensson, tandläkaren Gustaf Helde och bokhållaren Hjalmar Svensson. Fastighetsaffär.
1914-05-05 Brand i skogsmarkerna vid Krokvattnet och Gumperöd å Herrestadsfjället.
1914-05-06 Strejk vid Munkedals fabriker. Strejk.
1914-05-07 Arbetsstugan för barn i Uddevalla öster. Undervisning 2 tim dagligen.
1914-05-08 Byggnadsverksamheten i Uddevalla.
1914-05-13 55 år fyller lasarettssysslomannen majoren F. A. Busck.
1914-05-13 Lönestriden i Munkedal fortfar. Strejk.
1914-05-13 Belöning för rådighet vid eldsvåda. Belöning.
1914-05-13 55 år fyller major F.A. Busck. Familjenytt.
1914-05-14 Karl X Gustafs monumentet, upprop till Bohusläns befolkning och namn på givare. Staty.
1914-05-15 En allé af hagtornsträd har anlagts vid Södra Drottninggatan.
1914-05-15 Munkedals pappersbruk blockeras! Strejk.
1914-05-16 Minnesstenarna, Gadebusch, Landskrona och Svensksund  flyttas från Backamo till I17. Regemente.
1914-05-16 Slaktaren Fritz Johansson i Uddevalla i kvarteret Hvitfeldt mm. Fastighetsaffär.
1914-05-16 Tjurholmens fyr som nyligen nedbrann, skall återuppföras.
1914-05-16 En för Bohuslän sällsynt fågel Kungsfiskaren sågs i Ljungskile. Fåglar.
1914-05-19 Lista över bidrag till sockeln av Carl X Gustafstatyn. Gåva.
1914-05-20 Utställningen i Uddevalla. Hufvudentrén från Villagatan. Bild.
1914-05-22 Eldsvåda i skjul på N. Långgatan. Brand.
1914-05-23 Hälsovårdsnämnden begär hos stadsfullmullmäktige anslag för gasbelysning inom epedemisjukhuset. Energi.
1914-05-23 Hushållningssällskapets jubileum-lantbruksutställning. Bild på huvudportalen.
1914-05-27 Gustafsbergs barnhusskola. Af redogörelsen för läsåret 113-14. Skola.
1914-05-27 Rån och mordförsök på sjön. Polis.
1914-06-03 "Den nya Titanic-olyckan. Atlantångaren ""Empress of Ireland"" sjunken med öfver 1000 människor. Båtar. Olycka."
1914-06-05 Den största segelkutter i Uddevalla har förvärvats af Axel Lange. Båtar.
1914-06-05 Skördeutsikterna goda för Bohuslän. Jordbruk.
1914-06-06 Skytteverksamheten i Uddevalla 1880-1914, Skyttarnas dag 7 juni 1914 i Uddevalla.
1914-06-07 Badtåg till Badö komma att för en billig avgift anordnas å Uddevalla Lelångenbanan.
1914-06-09 De sjukkassor i Uddevalla som vunnit inreg. enligt nya sjukkasselagen av 4 juli.
1914-06-09 Sällsynt zoologiskt fynd i Bohuslän. 5 meter under markytan.
1914-06-09 Vid Edvard Nonnens grav å Rackeby kyrkogård nära Degeberga, en minnesvård å grav.
1914-06-11 Pumpverket i teaterplantaget har på på grund av den långvariga torkan måst sättas igen.
1914-06-11 "Löjtnant Hugo Uddgrens tal på ""Skyttarnas dag"". Regemente."
1914-06-12 Den nya Uddevallaångaren Johan Sanne. Båtar. Bild.
1914-06-12 80 år fyller f. rådmannen, v. häradshöfding E.V. Nyberg.
1914-06-13 Brand i Håby i mangårdsbyggnaden å egendomen Gläborg, ägare byggmästaren Jöns Andersson.
1914-06-15 Drunkningsolycka i Bäfveån. Olycka.
1914-06-17 Backamos användning. Regemente.
1914-06-22 Det länge efterlängtade regnet började falla natten till söndag. Väder.
1914-06-26 Midsommarhelgen inleddes i år med ett åskväder. Väder.
1914-06-29 Mördadt furstepar. Österikes tronföljare och hans gemål skjutna i Bosniens hufvudstad.
1914-07-01 Furstemordet. Masshäktningar i Bosniens hufvudstad.
1914-07-03 Furstemordet i Bosnien. Hela Bosnien och Herzegovina i belägringstillstånd.
1914-07-04 Cirkusplats vid Södra Drottninggatan invid ridhuset.
1914-07-04 1 juli nya apoteksvarustadgans första dag. Vad man sedan måste köpa på apotek.
1914-07-07 Jubileumsutställningen i Uddevalla. Bohus-Postens porträttgalleri. Bild.
1914-07-07 Byggmästaren Richard Nordgren på del av tomt 204, hörnet Drottninggatan-Bartilsgatan. Fastighetsaffär.
1914-07-08 50 år fyller fiskhandlaren Karl Rasmusson.
1914-07-08 Jubileumsutställningen i Uddevalla. En rond å utställningsfältet.
1914-07-08 50 år fyller fiskhandlaren Karl Rasmusson.
1914-07-09 De så kallade badtågen har hittills ganska flitigt frekventerats.
1914-07-09 Elektrisk kvarn å Södra Inland vid Torsby mejeriförening.
1914-07-11 Thorburns Söner AB i Uddevalla visar, ett hus av kakor (oljekakor). Bild.
1914-07-11 Om jubileumslantbruksmötet i Uddevalla. Jordbruk.
1914-07-13 Nykterhetsdemonstration i Uddevalla. Alkohol.
1914-07-17 Det tyska örlogsbesöket i Uddevalla.
1914-07-17 Sorg å Bohusläns regemente. Löjtnant Herbert Malmberg död, 29 år.
1914-07-18 Löjtnanten vid Bohusläns regemente Herbert Malmberg död. 29 år.
1914-07-20 Hotande skogseld i Bokenäs, som begränsas. Brand.
1914-07-21 Öppen för automobiltrafik är nu utfartsvägen från Ljungskile godsmagasin.
1914-07-22 En flyguppvisning i Uddevalla med Bleriotmonoplan av flygaren Germundsson.
1914-07-23 Vid auktion å tomterna n:r 10:200  med åbyggnader vid Norrtullsgatan. Fastighetsaffär.
1914-07-23 Brand i Uddevalla mekaniska verkstad.
1914-07-23 Mötesplatsen Backamo med därvarande byggnader försäljes under den när. Regemente.
1914-07-24 Eldsvåda i Uddevalla Mekaniska verkstad. Brand.
1914-07-27 Krig mellan Österrike och Serbien. Hela Europas fred hotad. Krig.
1914-07-27 45 år fyller Kapten C.H.E. Åkerhjelm. Familjenytt.
1914-07-27 Söndagens flygning i Uddevalla. Oscar Germundson med sitt Blériotmonoplan. Bild.
1914-07-28 Karl X Gustafsstatyn, på Otto Meyers konstgjuteri i Stockholm har gjutningen påbörjats.
1914-07-29 Svensk krigsberedskap. Alla flottans fartyg göras klara.
1914-07-29 En framgångsrik industri. Vägg af cemnthålblock från cementgjuteriet i Munkedal. Bild.
1914-07-29 Österrike och Serbien. Österrikes officiella krigsförklaring. Bild.
1914-07-29 Spåranordningarna vid Uddevalla hamn.
1914-08-03 Ändring af fyrbelysningen vid Uddevalla. Farleder.
1914-08-03 Världskriget har börjat. Mobilisering af landstormen i Bohuslän, Halland och Norrland. Krig.
1914-08-04 Förre läroverksadjunkten Anders Vikgtor Uhrberg död, 86 år. Gravsatt på Uddevalla stads kyrkogård.
1914-08-05 Skärgårdstrafiken inskränkes.
1914-08-05 Västkustfyrarne släckas. Farleder.
1914-08-05 Regementets första mobiliseringsdag är onsdagen den 5 aug 1914.
1914-08-07 Lifsmedelsprisers stegring. Priser.
1914-08-10 Sverige och kriget. Svensk-norsk neutralitetsgemenskap. Krig.
1914-08-10 Aspångarne kvarhålles i Ryssland. Båtar.
1914-08-12 Med last af aspvirke från Ryssland till Uddevalla. Båtar.
1914-08-13 Uddevallaångaren Tryggves erfarenheter från en tysk hamn 1914.
1914-08-13 Ett stort antal av de inkallade landstormsmännen äro i saknad av de nödvändigaste.
1914-08-13 Till sjöss under krigstider: En färd med förhinder å traden Petersburg - Uddevalla.
1914-08-14 I mobiliseringstider. Landstormsmän i Munkedal. Bild.
1914-08-14 De industriella inskränkningarna. Krig. Industri.
1914-08-14 Bohus-Postens insamling till landstormsmännen. Krig. Pengar.
1914-08-15 Fabrikerna i Uddevalla har under senaste veckan bedrivit arbete fyra fulla dagar. Industri.
1914-08-17 Torgpriserna i Uddevalla. Priser.
1914-08-17 Landstormen. Något om dess uppgift och organisation.
1914-08-17 Ett 20 tal svenska ångare lämna ryska hamnar. Båtar.
1914-08-18 Omläggning av kajen på norra sidan mellan broarna hade utbjudits på entreprenad.
1914-08-19 Gullholmsfiskarne ge sig åter ut på makrillfiske. Fisk.
1914-08-24 Från Petersburg till Uddevalla kom  ångaren Stegeborg af Göteborg. Båtar.
1914-08-25 Brand å Karlsberg, tvåvånings träfastighet.
1914-08-28 Vägen förbi Svälte kile. Vägarbeten.
1914-09-04 Stenindustrin i Bohuslän. Industri.
1914-09-04 Epidemisjukvården i länet. Sjukvård.
1914-09-05 50 år fyller rådmannen Axel Zetherström.
1914-09-05 Arbetet återupptages på snickerifabriken efter krisen på måndag. Industri.
1914-09-05 Alkoholisthem till Backamo? Regemente.
1914-09-11 Inbrottsstöld hos handl. Yngve Fribergs manufakturaffär. Polis.
1914-09-15 50 år fyller förste stadsläkaren Sven Wolde.
1914-09-15 De nya enkronosedlarna. Pengar.
1914-09-15 50 år fyller förste stadsläkaren d:r S. Wolde, Uddevalla. Familjenytt.
1914-09-15 Gullholmen och Hermanö bli denna vecka förenade medels en ny bro, som är 37 m lång.
1914-09-16 """Johan Sanne"" Uddevalla lastångbåtsflotta har utökats. Båtar. Bild."
1914-09-16 En olyckshändelse å kasärnen. Olycka.
1914-09-16 Tornspetsen på Lysekils kyrka rasade på tisdagen ner. Kyrka.
1914-09-16 Lysekils kyrkas tornspets rasade under storm.
1914-09-16 Gatuarbete på Elsebergsgatans utläggning, gas-vatten - och avloppsledningar.
1914-09-23 Upptagningsslip för lustbåtar kommer att anordnas denna höst. Båtar.
1914-09-23 70 år fyller Frih. C.O.S. Posse. Familjenytt.
1914-09-28 Sällsynt fågel fångades i bergen utanför Strömstad. Fåglar.
1914-09-28 Harriet Bosse på Uddevalla teater. Teater. Nöjen.
1914-09-28 50 år fyller bankkamrer Ture Sundberg. Familjenytt.
1914-09-28 Förre rektorn och folkskoleinspektören, fil jubeldoktor Carl Christopher Leonard Leidesdorff död, 83 år.
1914-09-29 Förre folkskoleinspektören Carl Christopher Leonard Leidesdorff död. 83 år. Gravsatt på Nya kyrkogården Göteborg.
1914-09-30 Försäljningen af Backamo. Ett 20-tal anbud inkomna. Regemente. Fastighetsaffär.
1914-10-03 Cliff Pontus omkommen? Båtar. Olycka.
1914-10-03 Arbetskonflikten vid Munkedals fabrik. Arbetsmarknad.
1914-10-05 Tänsticksfabrikerna och kriget. Fabrik.
1914-10-06 Flaggmärkets första dag. Social.
1914-10-19 Bohusläns regemente. Regemente.
1914-10-19 Gåfva till Lyse kyrka. Gåva. Kyrka.
1914-10-21 Donation till Uddevalla stad. Gåva.
1914-10-23 Dirktör Carl Johan Almer död, 56 år. Familjenytt.
1914-10-23 Varietéartisten Cliff Pontus återfunnen död, 30 år.
1914-10-23 En 70-åring, Baron Conrad Posse. Bild.
1914-10-26 Vägomläggning Dragsmark - Bokenäs. Vägarbeten.
1914-10-26 Cirkus Ernesto börjar föreställningar i Uddevalla. Nöjen.
1914-10-27 Krigsrätt vid regementet, värnpliktig fick 3 mån 24 dagars fängelse för fylleri.
1914-11-03 Agaljus i fyrarna Stora Dyrö och Stora Varholmens fyr.
1914-11-04 Gustaf Adolfs-dagen i Uddevalla. Nöjen.
1914-11-04 Granitbolaget C.A. Kullgrens änka. 25 år har förflutit sedan dir. V. Kullgren inträdde i bolagets tjänst.
1914-11-06 Fotbollsmatch Göteborg - Uddevalla spelas på härvarande idrottsplats. Idrott.
1914-11-09 Gustaf-Adolfs-dagen 6 nov. firades i Uddevalla.
1914-11-11 Änkehertiginnan Terisia af Dalarna död, 77 år.
1914-11-11 Prostplantaget till allmän torgförsäljning för vissa varor till exempel vagnar.
1914-11-13 Frågan om införandet af köttbesiktningstvång i Uddevalla. Djur.
1914-11-13 Om ång. Avenas grundstötning i tisdags kväll. Båtar. Olycka.
1914-11-16 Uddevalla teater gästas om lördag af fröken Hilda Borgström. Teater.
1914-11-20 En flygare från Munkedal, Carl Sjölander. Flyg.
1914-11-25 Skolbarnsbespisningen har åter börjat. Skola. Mat.
1914-11-25 50 år fyller dirktören för Stigens A-B:s yllefabriker.
1914-11-25 Barnhemmet för flickor har beviljats kollekt första söndagen i Advent. Barnhem.
1914-11-25 Riskabla punkter på Bohusbanan. Järnväg.
1914-11-27 Stor eldsvåda i Lysekil. Telegraf-och postkontoren ramponerade. Brand.
1914-11-30 Lysekil. Om eldsvådan. Brand.
1914-12-04 Storm och öfversvämning. Högre vattenstånd än i mannaminne. Väder.
1914-12-04 Elektricitetsfrågan i Uddevalla. Energi.
1914-12-08 Frågan om kommunalt elektricitetsverk i Uddevalla.
1914-12-09 Förbättring af Uddevalla hamn. Norrländsk trävaruexport öfver Uddevalla. Hamn.
1914-12-14 Sigurd i Sunningen drunknad. Olycka.
1914-12-17 Apotekaren Hjalmar Heine död.
1914-12-18 Det kommunala elektricitetsverket i Uddevalla. Energi.
1914-12-22 Räntemedel ur A.W. Rydholms donation måtte anslås till sockeln till Karl X Gustaf-statyn.
1914-12-22 Allmänna försäljningsplatser på Gustaf Adolfs torg och Lilla torget.
1914-12-24 Idrottsbazaren på Frideborg välbesökt.
1914-12-29 Före detta karduansmakaren C. M.  Andersson förr i Uddevalla, har avlidit i Tumba. Död.
1914-12-30 Förre föreståndaren för lantbruksskola Stora Wrem J. W. Löfqvist död. 78 år.
1914-12-31 Uddevalla stad 1914, en återblick på märkligare händelser under året.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar