2014-01-09

Badö

Att Badö verkligen en gång har varit en ö kan man ana på den här bilden. På platsen för de vita magasinen ståtar i dag höga silobyggnaderna. Redan på den här bilden ser man sådana. Det var de första silotornen som Thorburn & Söner lät bygga.
Ön i bakgrunden är Skeppsholmen och till vänster utanför bild ligger Råskarven. Båda öarna är idag plansprängda och ingår i Skeppholmspiren.
Detta är ett utsnitt från den ekonomiska kartan från 1937. Förutom Badö, Råskarven och Skeppsholmen ser man Brattåsholmen. Alla öarna har idag landförbindelse.

Badö kallades tidigare för Sjukstuguholmen och fungerade på den tiden som en karantänstation där sjuka sjömän som kom till Uddevalla fick stanna i just karantän.

I det förnämliga Tidningsarkivet sökte jag på Badö och fick fram denna träfflista:

Datum Innehåll
1879-06-16 Lik funnet vid Badö. Gravsatt på Kapelle. Död.
1885-12-29 Ångaren Sitona slets från sina förtöjningar vid Badö. Båtar.
1886-03-04 Onsdag den 10 mars ordnar Uddevalla skridskoklubb en täfling i skridskoåkning på klubbens bana Wid Badön utanför Löfåsberget.
1886-07-06 Två storbränder i ismagasinet vid Badö- och en i Strömbergets Kvarn. Brand.
1888-06-23 Badbasängerna vid Badö har öppnat. Bad.
1892-07-28 Badbassängerna på Badö. Bad.
1893-01-14 Skridskobanan å Badö är nu klar för USK. Idrott.
1893-07-18 Nattligt sorgedrama utanför Badö. Olycka.
1898-01-20 Arbetare vid Badö tunnfabriken bröt benet. Olycka.
1898-07-21 Oljeslageri är påtänkt att anläggasss vid Badö. Petroleum.
1899-01-03 Eldsvåda i torkrian på Badö. Brand.
1899-06-17 Kallbadsbassinen för herrar vid Badö är öppet för allmänheten. Annons.
1899-07-29 Den nya oljefabriken på Badö. Petroleum.
1900-05-01 Oljeslageriet å Badö i Uddevalla, som sedan sin tillkomst tillverkat 2.000 fat.
1904-08-16 Belysning utmed Uddevalla hamn till Badö är nu färdig. Energi.
1905-07-15 Kallbadinrättningen på Badö.
1908-07-15 Idag tändas hamnfyrarne å Sunningen, Badö- och Fotogenbryggan utanför Uddevalla.
1910-05-19 Hamnfyrarne å Sunningen, Badö- och fotogenbryggan hållas släckta. Farleder.
1911-05-03 Oljeslageriet vid Badön som ägs av Thorburns söner AB.
1912-06-12 Kallbadinrättningarne å Badö och Skeppsholmen öppnas Torsdagen 13 Juni 1912. Annons.
1914-06-07 Badtåg till Badö komma att för en billig avgift anordnas å Uddevalla Lelångenbanan.
1916-12-04 Dödlig olycka å Badö. Olycka.
1917-02-27 Badöberget skall sprängas. Hamn.
1921-03-03 Kallbadhuset vid Badö måste flyttas p.g.a. sprängningsarbetena. Var vill de bada.
1921-03-16 Kallbadhuset får kvarstanna å Badö. Byggnad. Bad.
1921-03-17 Kallbadhuset på Badö har måst flyttas under sprängningsarbetena. Badhuset flyttas.
1921-06-03 Distanskappseglingen på söndag med start vid Badö. Tävling.
1922-06-02 Stadens Kallbadhus å Badö och Skeppsholmen öppnas på lördag. Bad.
1922-07-10 Göteborgs roddklubb tog hem söndagens roddtävling-mästerskaps-tecken. Målet vid Badö mötte en talrik publik. Idrott.
1922-08-14 DM-tävlingar i simning vid kallbadhuset å Badö i Uddevalla.
1922-08-26 Kallbadinrättningarna på Badö och Skeppsholmen i Uddevalla stängs för året. Bad.
1923-07-16 IF Kamraternas medlemmar som önska avlägga simkunnighetsprov för idrottsmärket göres vid Badö onsdag kl. 7 e.m.
1923-09-03 Kallbadhusen vid Badö och Skeppsviken stänges på måndag.
1924-01-03 Nödhjälpsarbete vid Badö, arbetslösa hade en veckolön 21:60 kr, mycket dålig lön.
1924-08-11 Idrottsför. Kamraternas simavdelning har lyckats få hit Arne Borg onsdag 20 aug. Badö eller Uddevalla hamn. Idrott.
1926-05-27 Stadsfullmäktige beslutade Badö-kaj. Hamn.
1926-05-28 En 8 meters kaj vid Badö bygges för 200.000 kr. Hamn.
1926-09-26 Badökajen. Byggnad.
1926-09-28 Badökajen: Hamnstyrelsen föreslår kaj väster om Badö för 207 000 kr.
1926-09-29 Badökajen beslutad av stadsfullmäktige, förvärvet av kyrkojorden, Ramneröd.
1926-09-29 Stadsfullmäktige ha nu fattat beslut om Badökajens läge m.m. Politik.
1927-03-09 Beslut om kajbygget vid Badö. Arbetet skall utföras av firman Christiani & Nielsen.
1927-03-10 Byggandet av Badökajen beräknas ta sin början 1 april. Hamn.
1927-03-18 Arbetskonflikten vid oljeslageriet å Badö har nu bilagts efter att ha pågått sedan 22 februari. Strejk.
1927-05-14 Byggandet av Badökajen i hamnen påbörjas.
1927-06-14 I.S.S. Ägirs distanskappsegling å banan Badö-Kollholmen-Gökholmen-Badö startade samtliga anmälda  båtar. Tävling.
1927-09-09 Svår olycka vid Badö kajbygge. Elektriker från Trollhättan illa skadad. Olycka.
1928-10-02 Ett olycksfall vid kajbygget å Badö. Olycka.
1928-10-04 Kajen vid Badö närmar sig sin fullbordan. Hamn. Bild.
1929-01-05 Det beslutade sprängarbetet i Badöberget ska snarast påbörjas.
1929-04-06 Beslutet om Badöarbetet får ej verkställas. Magistraten anser sig pliktig att vägra sanktion.
1929-04-24 Stadsfullmäktige i Uddevalla. Debatt om stadens tomtpolitik och besvägen ang. Badöarbetet. -Val av stadsläkare. Politik.
1930-03-15 Vid Badö pågår bergsprängningen och stenhuggningen.
1930-03-21 För iordningsställande av Badökajen begär DK till spår 40.000 kr.
1930-07-19 Hamnbygget vid Badö. Järnvägsspåren skall löpa runt Badöberget längs kajen.
1930-10-22 "Bild från lossningsarbetet av ångaren ""Kjell"" vid nya Badökajen."
1931-10-08 Svårt olycksfall å Badö. Maskinist A. Lindblad livsfarligt skadad. Olycka
1931-11-14 Ny ved- och kolaffär i Uddevalla i magasin å Badö. Affär.
1932-03-03 Thorburns Söners AB:s oljeslageri på Badö. Industri. Bild.
1932-07-18 "Glansfull simmarfäst vid Badö med c:a 1000 åskådare. Succé för ""Cirkus Arne Borg""."
1932-08-01 Uddevalla dominerade DM-simningen.Lyckad simmarfäst på lördag vid Badö.Tävling. Bild.
1932-08-26 Epilogen för simföreningen blev lyckad simmarfäst vid Badö. Idrott.
1933-03-15 Svår olycka vid Badö på onsdagen. Nödhjälpsarbetare skadad. Olycka.
1933-09-16 Ny kolgård vid Badö. Vid djuphamnskajen på Badö har den nystartade kolfirma.
1933-09-26 Bävebäcksgatan går mot sin fullbordan, sektionen närmast Badö redan klar.
1934-07-23 Uddevallabåt eldhärjad vid Badökajen. Brand. Bild.
1935-11-23 En ny brygga är nu färdig vid Badö, utanför linoljefabriken. Hamn.
1936-06-27 Bild på resterna av Badöberget som sprängs bort och forslas tvärs över fjorden.
1936-07-22 Småbåtshamnen växer fram. 1600 kbm sten från Badö i den nya vågbrytaren. Hamn. Bild.
1936-11-02 Badö utfylles för att vinna mark. Hamn.
1937-04-19 Thorburns gamla magasin på Badö rivs. Rivning. Bild.
1937-06-26 Imponerande silobyggnader uppföres på Badö. Thorburnska oljeslageriet utvidgar. Industri.
1937-07-10 """Teano"" lastar vid Badö-kajen före premiärresan Uddevalla - Hull. Båtar. Bild."
1937-09-16 Hamnstyrelsen vill bygga massa magasin på Badö. Fabrik.
1937-10-29 Oljeslageriets nya silo på Badö snart färdig. Byggnad.
1937-11-19 Förslag att utöka Badökajen 55 m österut. Hamn.
1938-01-26 Hela Badöberget blir bortsprängt? Drätselkammaren föreslår nytt hjälparbete. Politik.
1938-01-26 Badöberget spränges helt bort. Nytt varumagsin bygges. Byggnad.
1938-03-24 Badöberget spränges bort - blir delvis fyllnad omkring  Andelsslakteriet.
1938-04-01 Jätteskott i Uddevalla hamn idag. Storslaget skådespel från Skansberget, då Badöblocket försvinner i fjorden.
1938-06-22 Kajen som rasade i sjön. Järnvägsspår hängde fritt i luften på Badö. Olycka.
1938-11-17 Badökajen tillbygges för 160 000. Hamn.
1938-11-17 50 meter kaj vid Badö för 160,000 kronor. Bättre belysning i hamnen i Uddevalla. Hamn.
1938-11-17 Badökajen kommer att tillbyggas. Hamn.
1939-07-05 Inför islandsfisket.Tunnexporten från Uddevalla tunnfabrik är nu i full gång, 15 000 tunnor på Badö.
1939-07-13 Flygmissöde vid Uddevalla i går. Ett flygplan gick runt vid landningen utanför Badö. Olycka.
1939-09-19 Nya arbeten på Badö för 184.000 kronor. Förslag av hamnstyrelsen tillstyrkes av drätselkammaren. Politik.
1939-09-20 Badökajen utbygges- och förbättras. Beslut av stadsfullmäktige. Hamn.
1939-10-25 I anslutning till arbetena vid Badökajen föreslås uppmuddring av ränna.
1940-01-16 Badöspåret förstärkes för 10.000. Beslut av hamnstyrelsen och drätselkammaren i går. Politik.
1940-01-30 Reparation av kajkant vid Badö, godsfinka till botten vid Badö omkring 5 meters.
1942-10-16 En högmodern spannmålstork i Badömagasin hos Centralföreningen. Jordbruk.
1944-11-28 Gamla slakteriet på Badö under rivning.
1945-05-07 Badökajen först på hamnens önskelista. Hamn.
1945-10-23 Byggnad av magasin vid Badö, kajsträckor Badö-Kasenabben, hamnutbyggnad.
1946-07-27 Bild på Kristina Thordén lämnar Badökajen. Båtar.
1946-07-27 Första bidraget till fotoklubben inkommit, Kristina Thordén badökajen.
1946-08-13 Första 45 tonskranen uppmonterad på Badö. Hamn.
1946-10-25 Selma Thordén lade till vid Badökajen. Befälhavaren fick blommor av Gustav Thordén. Båtar.
1947-05-10 Cuttersugare-Lersprutan vid Badö, premiär för Sverige. Hamn.
1947-09-09 Tobaksmonopolet vill hyra stadens varmmagasin på Badö för uppläggning av tobak.
1947-10-28 Muddring i Uddevalla hamn, inseglingsrännan och vid Badökajen.
1949-03-30 Hamnen; Kolupplag på Badö.
1950-09-29 "Badökajen får julklapp ""Vipparmskran"". Hamn."
1953-05-19 Badökajen byggs ut.
1953-07-17 Det gamla stora havremagasinet på Badö rivs. Rivning.
1953-10-28 Uddevallas hamns historia. Från kikhostan till Thordén Lines. Bild över Badöområdet.
1954-11-29 Nya hamnen på Badö tar form. Byggnad.
1955-01-20 Bil i Badöhamnen. Stelfrusen förare räddad från isflak. Olycka. Bild.
1956-05-14 "Motorfartyget Hjördis Thordén ""flyttade"" kran. Rände på Badökajen i Uddevalla. Båtar. Uddevalla."
1956-05-31 Den av ms Hjördis Thordén ur sitt läge rubbade kranen på Badökajen är åter på på plats.
1956-10-18 Badöhamnen 3.1 miljoner dyrare än som beräknats. Hamn.
1957-06-01 125 sjökadetter i Uddevallatävlan vid invigningen av Uddevallas utbyggda hamn på Badö. Invigning. Hamn.
1957-06-27 Fest i dagarna fyra vid Badöinvigningen. Landshövding Per Nyström ersätter Prins Bertil. Hamn. Invigning. Bild.
1957-07-17 Älvsnabben vid Badökajen i Uddevalla. Båtar. Bild.
1957-07-19 Arbetet med Badökajens utbyggnad ett av Skandinaviens besvärligaste. Hamn. Bild.
1957-07-22 Badökajen. Invigning.
1957-08-22 Dansk båt sjönk vid Badökajen i hamnen, teckning Eric Wilhelm.
1957-08-24 3 miljoner för två kranar och tullhus till Badökajen i Uddevalla. Hamn.
1957-11-19 Badökajen byggs ut. Hamn.
1959-11-19 Havremagasinet på Badö försvinner. Rivning. Bild.
1960-10-01 Sannes bygger oljedepå i hamnen, mellan Badö och Varvet.
1961-02-02 Centralföreningens nya lageranläggning på Badö tages i bruk. Jordbruk.
1962-02-21 Nytt hamnmagasin på Badö föreslås för 1,4 miljoner. Byggnad.
1962-09-19 Oljesisternerna på Badö nu klara. Petroleum. Bild.
1962-11-05 37 000 Saabar lyftes ombord från Badökajen till en rad länder. Hamn.
1963-01-09 Billackering på Badö ödelades vid brand i Uddevalla. Bild.
1964-03-10 Hamnkontoret flyttar till Badö, Uddevallatullen får eget hus. Bild.
1969-01-24 Fusion inom jordbruket ger ökad trafik över Uddevalla. Ny Silo skall byggas på Badö.
1971-02-05 Lån tillstyrks för byggande av lastramp på Badökajen i Uddevalla hamn.
1974-12-28 Oljeutsläpp vid Badökajen. Saneringen tar flera dagar. Miljö. Bild.
1978-02-28 Oljeutsläpp vid Badökajen, det värsta som hänt Uddevalla sanering 100 000 kronor.
1980-07-21 En försvunnen idyll. En sekelskiftesbild med utsikt över Badö. Kultur.
1982-05-05 Risk Badökajen rasar. Hamnen vill ha 2,5 mkr för förstärkning. Hamn. Bild.
1985-03-25 Badö  på tidigt 1900-tal. Bild.
1985-08-10 Trubadören Fred Åkerström död. 48 år.
2001-07-23 Så skrev B-n 1951-07-23; Uddevalla hade besök av en rysk 10 000 tonnare längst ute på Badökajen. Hamn.
2001-10-31 "Släktträff i Bjursjöstugan. Elisabet och Adu Pors flydde med 7 barn från Estland 1944. Skutan vid Badö, ""livförsäkring"" mot ryssen. Bild."
2003-01-15 Hans Jonasson (kd) överklagar bidrag till badöbåtarna i Uddevalla, han vill lägga ut driften på entreprenad.  //

4 kommentarer:

 1. Trubaduren...fick fundera en stund innan jag hittade ordet badö.

  SvaraRadera
 2. Trubaduren - fick grunna en stund innan jag hittade badö...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trubadören ja... :-)

   Radera
 3. Uddevallare2014-01-22 18:17

  Heter ön "Råskarven" eller "Råskaven" som det står på kartan?

  SvaraRadera