2011-10-04

Nore Berglund död

Löjtnant Nore Berglund är död. Han föddes i Vänersborg den 30 januari 1944. Efter värnplikten och instruktörskolan blev han furir vid Bohusläns regemente 1963. Överfurir 1965. Fanjunkare 1972. Löjtnant 1983, Flygvapnets halmstadskolor 1990. Avsked 1997.

Under sin tid vid I 17 tjänstgjorde han vid trupp och sedan var han under många år chef för regementets bokförråd.

Under senare tid bodde han i Helsingborg, där han avled den 19 september.  //

2 kommentarer: