2011-10-27

Lars Kalin avtackades

Kön med dem som ville avtacka Folkets husföreståndaren Lars Kalin blev under dagen allt längre. Här är från vänster Lars Kalin, Jan Gunnarsson och Linnea Ellström.

Lars Kalin gjorde i dag sin sista arbetsdag och går nu ut i en pensionärstillvaro. Om jag känner honom rätt kommer det inte innebära att han ligger på sofflocket. Han har kvar flera engagemang bl a i Gustafsbergsstiftelsens direktion där jag lärt känna honom.
Gustafsbergsstiftelsens ordförande Zeidi Ström och Uddevalla Energis VD Roger Johansson flankerar den blivande pensionären. När avtackningen kunde summeras hade 70 personer uppvaktat Lars, som hade ett digert presentbord när Uddevallabloggen var på plats vid 16.30-tiden.  //

1 kommentar: