2011-10-01

Fröland


(Foto Lennart Karlsson, Bromma. Bilden får laddas ned på den egna datorn och kan/får användas för privat bruk. Dock får bilderna inte användas för att göra papperskopior i mängd och /eller för kommersiellt syfte.)

Långt innan Frölandsbergen började sprängas sönder fanns det storvulna planer för platsen. Under andra världskriget spekulerades det i om en storindustri skulle etableras på Fröland. Av planerna på ett oljeraffinaderi blev det heller inget.

1966 beslutade stadfullmäktige att för 5,5 milj kr kontant köpa Frölandsgårdarna. Syftet var att locka till sig Uddcomb Sweden AB som skulle bildas med svenska staten, Uddeholms AB och Combustion Engineering i USA som ägare. Företagets verksamhet skulle vara att tillverka tunga tryckkärl, främst reaktortryckkärl till kärnkraftsindustrin i Sverige och utomlands. Uddcomb etablerades i stället i Karlskrona 1970.

För att någon gång i framtiden kunna använda Fröland för industriändamål beslutades att spränga bort Frölandsbergen. Man beräknade mängden till 15 miljoner ton berg.

De första sprängsalvorna sköts i januari 1971 och i september samma år anlöpte det första fartyget för att hämta en last sten till Danmark.

Därefter har Fröland många gånger varit föremål för politiska trätor och idéerna har varit många om hur den inköpta kommunala industrimarken skall användas. På bilden ovan ser vi att det mesta av bergen nu är bortsprängda men det återstår dock en försvarlig del.

I träfflistan från Tidningsarkivet nedan finns exempel på de planer som passerat revy genom åren. Sökordet är Fröland:

1864-11-01 Ostronhandlanden Christer Andersson, Fröland, död.
1889-02-19 Mjältbrand har påträffats på ko vid Fröland. Djur. Sjukdom.
1897-09-02 Skogsodlingens vänners utfärd till Fröland eger rum i morgon. Föreningar.
1897-09-04 "Skogsodlingssällskapets utflykt med ""Tyr"" till Fröland blev inställd. Båtar."
1925-11-23 Brand på Fröland, tvåvåningshus nedbrunnet, tre personer skadades.
1935-08-15 Å Fröland dans lördag 17augusti. Musik av Henrys trio. Annons. Nöjen.
1936-09-09 Misshandel vid Frölands dansbana på midsommarafton. Polis.
1938-02-15 Strandväg även utmed norra Byfjordsstranden? Förbi Fröland och Kjelldalen till Herrestad.
1939-11-02 Torparen Johan Martinsson, Fröland, förärades patriotiska sällskapets silvermedalj. Utnämning.
1942-05-13 Fårfarmen på Fröland.Kvinlig fåraherde har uppsikt över bortåt 200 tackor och lamm. Djur. Bild
1943-01-15 Storindustri efter kriget på Fröland.
1946-02-14 Industriplaner på Frölands gård. Men oljeraffinaderiet gick Uddevalla förbi.
1946-11-06 Frölands gård de felslagna uddevallaförhoppningarnas plats. Hamn.
1948-10-21 Herr Karl Johansson Fröland, fiskade i Byfjorden och fick en gädda som vägde 1.5 kg. Fisk.
1952-11-04 Hubertusjakt på Fröland. Djur.
1953-07-24 C. J. Olsson Fröland, Herrestad, har tilldelats medalj i guld av femte storleken. Utnämning.
1955-07-22 Förhärjad brand på Fröland. Kilometerbred eldfront slukade värdefull skog. Brand. Bild.
1956-09-24 Hemvärnsövning vid Fröland. Regemente. Bild.
1966-01-19 Uddevalla köpte Frölandsgårdarna. Betalar 5,5 miljoner kontant den 1 mars. Fastighetsaffär.
1969-10-03 Jakten på Uddcomb fortsätter. Nu har Uddevalla lagt alla sina kort på bordet-som garanterar Frölands bergfasthet.
1969-10-18 Fru Anna Lindgren 58 år, brännskadades då en fotogenkamin exploderade vid Frölands brygga. Olycka.
1971-01-27 Det vackra strandlandskapet vid Fröland sprängs nu sönder. 15 miljoner ton berg skall sprängas bort. Miljö. Natur.
1971-09-22 Frölands törnrosasömn slut första stenlasten till Danmark. Hamn. Bild.
1972-03-08 Stenkrossarna mal ner Fröland. Miljö.
1973-06-06 Ett jättelikt ras vid Fröland, som varade 5 min, drog med sig skog, jord, maskiner.
1974-07-23 Vräkning av Bohuscross AB från Fröland upphävd av Hovrätten. Juridik.
1974-10-30 "Hård strid om Fröland. Bohuskross: ""Vi skall spränga""! Uddevalla Kommun: ""Tillträde förbjudet""! Juridik."
1974-11-01 "Striden om Frölands berg fortsätter: ""Uddevalla köper stenprodukter från företaget man vill vräka"". Juridik."
1974-11-18 Saga & sägner; Fiskarpojkar i Uddevalla slog drake vid Ormeskäret, som i dag ligger mellan Fröland och Rörvik i Byfjorden. Berättelse. Bild.
1974-11-19 Stadsplaneförslagen för Uddevallavarvet och Fröland behandlas idag av fullmäktige.
1977-03-17 På Frölands industrimark har öppnat en betongfabrik. Miljö.
1977-05-06 Moderaterna får svar: en terminal på Fröland mycket dyrare än Sund. Politik.
1977-07-13 Geologer vill bevara Sund men offrar gärna Fröland. Näringsliv.
1977-10-21 Efter Sunds fall snabba på Fröland i enighet.
1978-02-02 Första steget mot hamn på Fröland. Näringsliv.
1978-02-09 Inget extra stöd till Frölandshamnens utbyggnad överetablering på västkusten? Näringsliv.
1978-09-14 Notan blir lägre för hamn på Fröland hamnchefen tror inte längre på Sund. Näringsliv.
1978-09-15 Majoriteten bland politikerna i Uddevalla kommun för Frölandshamnen. Politik.
1978-10-04 Fröland väger tyngst vid etablering av ny hamn i Uddevalla. Näringsliv.
1978-10-26 Länstyrelsen ser fördelar med hamn vid fröland skrotsten förbättrar vattnet. Hamn.
1979-03-08 Politisk enighet om Frölandshamnen. Hamn.
1979-03-09 O-styrelsen ämnar inte stoppa Fröland-hamnen. Hamn.
1979-03-16 Stenexporten bäddar för hamn på Fröland.
1979-04-04 Rörande enighet om hamn på Fröland.
1979-08-09 Dåligt berg kan stoppa stenexport från fröland. Hamn.
1979-09-05 Malmhamn på fröland väntas kosta 49 miljoner kronor. Hamn.
1979-09-27 Den nya hamnen på Fröland oroar husägare. Miljö.
1979-10-04 Nya kajen på Fröland räcker inte. Politiska strider i farvattnen. Hamn.
1979-10-24 Frölandkonturer klarnar. Hamn.
1980-06-19 "VPK-krav: ""Järnvägsfrågan för Fröland bör aktualiseras nu"". Hamn."
1981-01-220 Snö och kyla försenar ej nya malmhamnen på Fröland. Hamn.
1981-04-18 Frölandshamnen gör Uddevalla intressant. Hamn.
1981-05-07 Hamnen på Fröland blir en dyr affär. Hamn. Bild.
1981-05-25 Nya hamnen på Fröland fortsätter att förnyas. Hamn.
1981-09-19 Höga halter av radon har mätts upp på Fröland. Miljö. Bild.
1981-11-03 Frölandshamnen invigs idag. Hamn. Invigning. Bild.
1981-11-05 Första delen av frölandshamnen klar. Hamn.
1983-03-10 Göteborg vill ta ifrån Frölandshamnen malmen. Hamn.
1983-12-19 Nya ritningar krävs på Motell ute vid Fröland. Hotell.
1984-03-02 Uddevalla får ett fängelse på Hovhult eller Fröland. Byggnad.
1984-06-06 Lastbilscentralen tar över Fröland-efter Leif Pernborns konkurs. Transport.
1984-06-06 Latsbilscentralen tar över Fröland.
1985-01-28 Frölandsområdet: Omkring 10 ha norr om Frölandshamnen skall plansprängas.
1985-10-04 Försäljning av varvsutrustning på Frölandsområdet blir försenat. Nedläggning.
1986-01-29 Uddevalla bör inte göra sig beroende av spillvärmeproduktionen från det planerade kiselmetallverket på Fröland. Industri. Energi.
1986-10-24 Industrispår dras till Frölandshamnen. Järnväg.
1990-11-30 Nuvarande Frölandshamnen kan bli platsen för kustnära bostäder. Planer finns att lägga ned Frölandshamnen. Bostad.
1992-08-04 Lägenheter med havsutsikt, byggplaner för Frölandsområdet. Bostad. Bild.
1992-08-20 Fröland framtidens bostadseldorado? 700 lägenheter- och småbåtshamn bland ideérna.
1997-01-15 Hermansbukten mellan Fröland och Sunningen får bebyggas. Bostad.
1997-03-04 Uddevalla Energi sparar vinsten.11 miljoner läggs undan till värmeverk på Fröland. Pengar.
1999-04-17 Det stora raset vid Fröland 5 juni 1973. Artikel av Sune Sundberg. Hembygd. Bild.
1999-10-29 Materialcenter på Fröland bygger nytt och nyanställer. Arbetsmarknad.
2000-01-07 """Fråga Bengt"": Om pelarna som står i Uddevallas sjukhuspark och plåtfiguren Oden på Fröland. Hembygd."
2000-01-14 Allt regn de senaste dagarna gjorde att en vägbana fick stängas av på E6:an vid Fröland. Väder.
2001-02-26 Ny fabrik på Fröland. Ett norsk företag vill återvinna bildäck, företaget har skrivit arrendeavtal.
2001-09-01 Spillvärme kan göra planerat värmeverk på Fröland överflödigt. Energi.
2001-09-14 Kött- och benmjöl i Lantabs djurfoder på Fröland är fortfarande en gåta. Miljö.
2001-09-25 Miljöfarligt avfall återvinns på Fröland ? Miljöprövning har inletts på en återvinningsanläggning. Miljö.
2002-02-20 M ifrågasätter planer för Fröland. Politk.
2002-03-19 Stort intresse för Fröland-planer, gällande anläggning av kraftvärmeverk och pyroarc. Miljö. Bild.
2002-06-08 Både M och V, vill stoppa anläggningen för Pyroarc på Fröland, bygg bostäder istället. Industri. Byggnad.
2002-06-13 Giftig sand renas på Fröland. Miljö. Bild.
2002-06-14 Bakslag för Pyoarcen. Inget parti står nu bakom förbränningsanläggningen på Fröland. Miljö. Bild.
2002-08-15 Polis hittade stöldgods (tavlor, bestick m.m.) i ett förråd på Frölands industriområde. En fyrtioårig man sitter anhållen. Polis.
2002-08-27 Socialdemokraterna bjuder in andra partier på halvdagsmöte, det gäller sopförbränningen på Fröland. Politik.
2003-02-18 Naturskyddsföreningen motverkar ett kraftvärmeverk på Fröland, vi kommer att överklaga. Miljö.
2003-02-18 Klartecken för Frölandsverk, länstyrelsen godkänner ett kraftvärmeverk på Fröland. Miljö. Bild.
2003-04-30 Mobilt asfaltverk invigdes på Fröland. Behövs för motorvägens utbyggnad i norra Bohuslän. Industri. Bild.
2003-12-19 Nytt försök att få bygga kraftvärmeverk på Fröland. Efter juluppehållet måste fullmäktige bestämma sig. Byggnad. Bild.
2004-01-23 Hård strid om Fröland. (S) kan få som de vill om de förenar sig med moderaterna. Politik. Bild.
2004-01-24 """Inga alternativ till Fröland"". Lennart Björk (s) avfärdar bostadsbyggandet. Bostad. Bild."
2004-01-29 Ja till värmeverk. Oenig kommunstyrelse vill ha etablering på Fröland. Energi. Bild.
2004-01-31 Sopstad eller fjordstad? Kraftvärmeverk på Fröland oroar fastighetsägarna. Miljö. Bild.
2004-02-04 """Stoppa kraftvärmeverket"" Näringslivet vill ha bostäder på Fröland. Politik."
2004-02-05 Proteststormen växer. Ett par tusen uddevallabor säger nej till värmeverk på Fröland. Miljö. Bild.
2004-02-07 Fröland förenar (m) och (v). Ohelig allians för att få bostäder i stället för industri. Politik. Bild.
2004-02-11 Avgörande för Fröland. I dag röstar kommunfullmäktige, ja, nej eller återremiss. Politik. Bild.
2004-02-12 Maratondebatt om Fröland. Flera opinionsyttringar innan kommunfullmäktigemöte. Politik. Bild.
2004-02-13 Go´natt för Fröland. Kraftvärmeprojektet på Fröland dött och begravet. Politik. Bild.
2004-03-31 Ingen Pyroarc på Fröland. Industri.
2004-08-30 Eldorado för entusiasterna. Veteranbilsmarknad på Fröland. Fordon. Nöjen.
2004-11-09 Krävs på 60 miljoner. Nu får Uddevalla kommun notan för stoppade Pyroarc-anläggningen på Fröland. Pengar.

4 kommentarer:

 1. Inte så konstigt att vi skulle tillverka reaktor delar i Uddevalla. Enl kärnvapen planerna skulle det byggas ett kärnkraftverk i Brastad samt en upparbetnings anläggning i Sannäs. Men USA stoppade Sveriges planer på egna kärnvapen. Kolla gärna även på världens ända oljeeldade kärnkraftverk i Marviken. vilka miljarder det var i rullning i detta projekt. Intressant historia detta. Samt Viggen byggdes egentligen för att kunna bära kärnvapen.

  SvaraRadera
 2. Saken har en mycket enkel förklaring som skulle vara en katastrof att förklara i detta årtionde.Klara dateringar finnes men vem skulle vilja klä skott i enskild ställning, lika troligt som under knästående husar Hennig , vi har inte kommit så mycket längre som vi borde. Lazaruz

  SvaraRadera
 3. Saken har en mycket enkel förklaring som skulle vara en katastrof att förklara i detta årtionde.Klara dateringar finnes men vem skulle vilja klä skott i enskild ställning, lika troligt som under knästående husar Hennig , vi har inte kommit så mycket längre som vi borde. Lazaruz

  SvaraRadera
 4. Hur går det med dessa utbyggnadsplaner, har dom gått i stå?

  http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.408429-uddevalla-hamn-vill-ha-jarnvag-till-froland

  SvaraRadera