2008-06-09

Engångrillar förbjudna


Det råder eldningsförbud i Uddevalla. Men vad betyder det? Så här står det på kommunens hemsida:
"Räddningstjänsten varnar för den extrema brandrisken! I Uddevalla kommun råder eldningsförbud!
Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även vid iordninggjorda eldplatser och engångsgrillar i skog och mark.

Engångsgrillar blir mycket varma på undersidan och kan orsaka bränder i bänkar och bord av trä eller markvegetationen."
På min cykeltur i går såg jag tre engångsgrillar som användes plus att man eldade i en iordningsställd grillplats vid Bodele. Jag tror inte folk förstår eldningsförbudets egentliga innebörd.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar