2019-01-21

Troligen ingen medveten skadegörelse på Gustafsberg

Idag har vi undersökt skadan på informationstavlan närmare och även lagat den så gott det går.

Nej vi tror inte längre att någon medvetet har åstadkommit skadorna. Allt tyder på att det är en lastbil som varit nere och vänt och då backat in i tavlan. Kanske har föraren inte ens märkt skadan förrän hen har kommit tillbaka till garaget. Kvar på platsen låg blinkersglas eller motsvarande och några plastdetaljer.

Gustafsbergsstiftelsens personal har lagat själva ramverket och satt fast det samt skruvat dit en större bit av det som var bortslitet. Men den övre högra delen måste nybeställas om den skall helt kunna återställas.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar