2019-01-27

Förintelsens dag 27 januari

Idag är det förintelsens dag. För sex år sedan, 27 januari 2013, högtidlighölls dagen på Bohusläns museum där vi först tittade på filmen "Hoppets hamn", som handlade  om Sveriges mottagande av människor ifrån de tyska dödslägren.

Efter filmen intervjuade Jan Gustafsson Marianne Wilhelmsson, Rey Eriksson och Lizzie Eldefors. De hade starka minnen av den sommaren. Alla tre är tyvärr avlidna och det finns sannolikt inte många kvar som kan berätta.

Margretegärdeskolan byggdes om till beredskapssjukhus. Klassrummen byggdes om till sjuksalar genom att man satte upp väggar så man fick ett antal mindre sjuksalar i varje klassrum. 35 klasser blev husvilla och fick hysas in på annat håll.

Sjukvårdspersonalen på detta beredskapssjukhus bestod av en överläkare, en underläkare, åtta sjuksköterskor, 30 sjukvårdsbiträden, fyra köksbiträden och en vaktmästare.

Filmen är väl värd att visa igen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar