2019-01-16

Hanssonska trappan - hans medborgarförslag blir verklighet

2013-09-22 lämnade Lars-Olof Hansson in ett medborgarförslag till kommunen om den förestående ombyggnaden av Kungstorget och Hasselbacken.
Så här skrev Lars-Olof och nu blir hans förslag verklighet. Vi har redan Hanssonska bron och nu får vi också Hanssonska trappan.
Och så här kommer det att bli. Lars-Olof Hansson är sedan många år sekreterare i styrelsen för Uddevalla Hembygdsförening.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar