2019-01-11

Nathalie Kereki Bohlin - Projektledare "Gustafsberg - Platsens berättelser"

Foto Destination Uddevalla

Från Destination Uddevallas Facebooksida:

Vi välkomnar Nathalie Kereki Bohlin som projektledare för projektet "Gustafsberg – platsens berättelser". Hon tillträder tjänsten den 1 februari. Nedan berättar hon kort om sig själv.

”Nathalie Kereki Bohlin, född och uppvuxen i Uddevalla, staden i mitt hjärta. Att arbeta inom besöksnäringen har alltid varit självklart för mig. Min mamma började i hotellbranschen redan när jag var bebis och under mina tonår köpte hon hotellet och drev det i egen regi, där jag senare började arbeta. Att jobba i besöksnäringen gav mig mersmak, så jag utbildade mig till reseledare – bra att ha i bagaget tänkte jag. Efter många år i branschen tog jag mig en välförtjänt paus.

Ett antal år senare blev dragningskraften för stor och jag ville tillbaka för att arbeta inom besöksnäringen, men på ett annat sätt än tidigare, på ett mer utvecklande plan varför jag valde att utbilda mig till Affärsutvecklare inom besöksnäring på Högskolecentrum Bohuslän. Jag går nu min sista termin på utbildningen och ser fram emot vad som komma skall i projektet Gustafsberg – Platsens berättelser.”

För projektet kommer också Dennis Fredriksson och Roger Salomonsson att engagera sig, samt den styrgrupp som kommer finnas bestående av Gustafsbergsstiftelsens Gunnar Klasson och Jan-Gunnar Lindgren, Tillväxtavdelningen Uddevalla kommun och Destination Uddevalla.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar