2019-01-19

Första marketenteribyggnaden på Musikberget

Det rätta svaret på vilken byggnad som syns till vänster i bild är alltså den första marketenteribyggnaden som byggdes uppe på Musikberget i södra änden av kaserngården. Musikberget heter det därför att regementets musikkår hade sin musikpaviljong till höger utanför denna bilden. På andra sidan av kaserngården lång därborta ligger det en barackliknande byggnad. På den platsen byggdes 1918 den nya marketenteribyggnaden.
Här ser vi marketenteriet uppe på Musikberget. Bilden från Facebook där Frank Berghänel lagt upp den.
 Jan Aronson har lagt upp denna bilden på Facebook.
Och även den här dubbelbilden. Här ser vi musikpaviljongen närmast i bild. Den blev senare tillbyggd. I april 1993 då regementet hade omvandlats till flyktingförläggning under kriget på Balkan blev den nedbränd av en flykting.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar