2019-01-29

Ahrenbergs och Flodéns atlantflygning

Från två håll, från Ingvar Rodén och Paul Epäilys, fick jag på samma dag i höstas en artikel ur Svensk Flyghistorisk tidskrift (nr 6 2018). Den är skriven av Ingvar Rodén i bearbetning av Lennart Berns.

Jag har vid några tidigare tillfällen skrivit om Axel Flodén som är mest känd för att ha skrivit texten till marschen "Bohus bataljon". Den här artikeln avhandlar Flodén som en av pionjärerna i svensk flyghistoria. Han försökte tillsammans med en annan flygpionjär, Albin Ahrenberg, flyga från Sverige till USA.

I en annan källa, Carl-Adam Nycops bok "75 år Sverige" utgiven av Bra Böckers Förlag 1976 läser jag om händelsen:

"Den 9 juni 1929 startade Albin Ahrenberg och hans medhjälpare Axel Flodén och Robert Ljunglund ett försök att flyga över Atlanten med en pontonförsedd Junkers (Charles Lindberghs atlantflygning 1927 var den första nonstopflygningen). Med på första etappen till Bergen var expeditionens mecenat, bankiren Tage Cervin. Man fortsatte sedan till Island där man emellertid måste nödlanda och vänta på en reservmotor från Sverige.

Även propellern krånglade och dessutom upptäckte man en allvarlig kylarläcka. Man fortsatte så småningom färden, men vädret hade då blivit sämre och längre än till Grönland kom man inte.

Vid avfärden från Stockholm (bilden ovan) hölls tal och spelades uppmuntrande musik, dr Carl Johan Östman läste upp den färskaste väderleksbulletinen medan radions Sven Jerring såg till att allt sändes till svenska folket.

Men allt detta hjälpte inte. Atlanten klarade man bara till tre fjärdedelar och man fick aldrig uppleva det hägrande flotta mottagandet i Amerika".
Axel Flodén.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar