2019-01-01

Det skrev tidningarna om för 100 år sedan - 1919Så här i inledningen av 2019 kan det vara av intresse att titta tillbaka hundra år. Närmare bestämt vad skrev tidningarna om 1919? Jag har gjort en sökning på det året i det förträffliga Tidningsarkivet och fått nedanstående träfflista.

Det du ser är en innehållsförteckning eller tidningsrubrikerna om man så vill. Men av en sådan lista får man ändå ett hum om året 1919.

Vill man läsa hela artiklarna får man ta kontakt med Bohusläns Föreningsarkiv i Uddevalla eller något annat ställe där tidningarna finns mikrofilmade.

1919 hade första världskriget precis tagit slut. Sverige hade lyckats hålla sig utanför kriget men ändå drabbats av svårigheter, inte minst ekonomiska. Spanska sjukan hade tagit slut på hösten 1918 men det skulle visa sig att det kom flera efterslängar de följande åren. Flera strejker ägde rum under året.

En hemsk minkatastof ägde rum på Lilla Kornö. Åtta unga män dödades vid försök att desarmera en mina. Den olyckan har jag faktiskt inte hört talas om tidigare.

Och så läser jag om F.K.P.R. - Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Minns att riksdagen två år senare tog beslutet att även kvinnor skall ha rösträtt så kampen lönade sig.

Detta och mycket annat kan man läsa om i våra lokala tidningar. Uddevalla hade nu två lokala tidningar, Bohusläningen och Bohus-Posten. Kuriren gavs fortfarande ut i Lysekil men flyttade till Uddevalla 1921.

1919-01-03 Uddevalla stads folkmängd vid årsskiftet. Befolkningsstatestik.
1919-01-03 Stadens sanitära statistik. Sjukdom.
1919-01-04 Gåvor till Uddevalla museum, en naturvuxen och skulpterad käpp.
1919-01-08 Elektricitetsverkets behof af reservkraft. Energi.
1919-01-08 Telefonarbetarstrejk. Strejk.
1919-01-08 In emot 50 västkustfiskare omkomna under 1918. Olyckor.
1919-01-09 "Från gamla Bohuslän. ""Stucki"" en man från egendomen Norrmanneröd i Lane-Ryr."
1919-01-13 Gåfvor till Uddevalla museum. Under tiden 1/7 - 31/12 1918. Museum.
1919-01-13 Slip för fiskebåtar i Grundsund. Båtar.
1919-01-15 Bohusläns regemente. Nya underofficersmässen invigd. Invigning.
1919-01-15 80 år fyller förre lantbrukaren M. Fahl, tidigare ägare av egendomen Gräskärr.
1919-01-16 Arbetet med utvidgningen av Ramneröd kyrkogård har i dagarna tagit slut.
1919-01-17 Spanska sjukan åter i tilltagande i Uddevalla. Sjukdom.
1919-01-24 Elektiskt ljus till Hessleröd m.fl. Energi.
1919-01-24 Konstnären Carl Larsson död, 66 år. Sundborn Dalarna. Bild.
1919-01-27 Uddevalla Djurskyddsförening anordnar föredrag med talrika ljusbilder. Annons.
1919-01-27 "Gullholmen-kuttern ""Mary"" bärgad. Intet spår af den omkomna besättningen.
1919-01-27 Konstnären Carl Larsson in memoriam. Bild. Sundborn Dalarna.
1919-01-30 80 år fyller före detta baderskan vid Gustafsberg badhus Anna Svensson, Smörbräckan.
1919-02-03 Grosshandlaren och skeppsredaren J.N. Sanne död, 83 år.
1919-02-04 Grosshandlaren Johan Newton Sanne död, nyss fyllda 83 år.
1919-02-05 Uddevalla handtverksförening. En historik för åren 1899 - 1919. Föreningar.
1919-02-06 Fabriksmässig tillverkning av skruv har påbörjats vid Fossumsberg. Industri.
1919-02-07 Järnvägsstrejken utvidgas. Nu äfven till Uddevalla - Herrljunga. Strejk.
1919-02-07 Grosshandl. J.N. Sannes jordfästning. Död.
1919-02-08 Johan Newtons Sannes begravning på Norra kyrkogården. Död.
1919-02-10 Ny industri i Uddevalla. Industri.
1919-02-12 Eldsvåda invid Ljungskile. Brand.
1919-02-15 50 år fyller initiativtagaren till första majblomman fru Beda Hallberg, Göteborg.
1919-02-17 Eldsvåda å Ramneröd. Brand.
1919-02-17 50 år fyller direktören för Lysekils mekaniska verkstad Lars Laurin, Lysekil.
1919-02-22 65 år fyller kopparslagaremästaren Fred. Frankenberg.
1919-02-24 F. riksdagsmannen Gustaf Mellin i Hälle Högås död, 78 år.
1919-02-27 Gustafsbergs elektrifiering är nu fullbordad. Energi.
1919-03-05 70 år fyller intendenten vid Uddevalla museum f. läroverksadjunkt Knut Adrian Andersson.
1919-03-05 Häradsskrivaren och vice häradshövdingen Johan Wikström död. Gravsatt i Göteborg.
1919-03-05 Tågsammanstötning å Munkedals järnväg. Eldaren avliden af de svåra skadorna.
1919-03-12 Skyddshemmet Gräskärr tillträdes från och med 13 mars av landstinget. Skola.
1919-03-12 Kraftledningen öfver Gullmarn-fjorden. Ledningar.
1919-03-14 Fru Hedvig Lange maka till dir. E.G. Lange död. Familjenytt.
1919-03-17 Kaptenen i Bohusläns regementes reserv Sten Hemming Natt och Dag död, 58 år.
1919-03-26 Esperöds koloniträdgårdsfråga. Trädgård.
1919-03-31 75 år fyller fröken Augusta Luther i Uddevalla. Familjenytt.
1919-03-31 Bohusläns första elektriska kvarn. Ett besök i Ulseröds valskvarn.
1919-04-02 Sotarkonflikt i Uddevalla. Strejk.
1919-04-02 Krigsbarn till Bohuslän - en behjärtansvärd uppmaning. Krig.
1919-04-04 Spanska sjukan i Uddevalla. Sjukdom.
1919-04-04 Difteriepidemi i Bengtsfors. Sjukdom.
1919-04-07 Lyckornas kemiska fabrik nedbrann till grunden. Brand.
1919-04-09 Friherrinnan Elsa Åkerhielm maka till majoren vid Bohusläns regemente frih. Carl Åkerhielm död, 30 år.
1919-04-16 Odd Fellow - ordens 100-årsdag högtidlighålles af O.F. - logen Pontus Vikner i Uddevalla. Föreningar.
1919-04-16 Fru Maria Thérése Lundbäck född Uddgren död, 85 år.
1919-04-16 Hemsk minkatastof på Lilla Kornö. Åtta unga män dödade vid försök att desarmera en mina. Olycka.
1919-04-19 50 år fyller innehavaren av Uddevalla tryckeri, boktryckaren G.A. Käll.
1919-04-19 Minkatastofen utanför Lysekil. Landshöfdingen besöker olycksplatsen. Olycka.
1919-04-25 De bohuslänska epidemisjukhusen. Ritningarna gjorda - Byggnadsarbetena börjar i sommar. Byggnad. Sjukvård.
1919-04-26 75 år fyller förre överkonstapel Bror Philip Wiberg.
1919-04-28 Länsjägmästaren Oscar Adolf Beer död, 38 år. Uddevalla. Familjenytt.
1919-04-28 75 år fyller f.d. öfverkonstapel B.P. Wiberg i Uddevalla. Familjenytt.
1919-04-28 Odd Fellows 100-årsjubileum. Stora festligheter i de svenska logerna. Föreningar.
1919-05-02 Spanska sjukan i Uddevalla på retur. Sjukdom.
1919-05-07 Eldsvådetillbud i Uddevalla. Brand.
1919-05-09 Cirkus Adolfi. Nöjen.
1919-05-12 Konditor Karl Nyholm död, 58 år. Familjenytt.
1919-05-12 60 år fyller major F.A. Busck, Uddevalla. Familjenytt.
1919-05-12 55 år fyller banmästaren Axel Johansson i Uddevalla. Familjenytt.
1919-05-12 Konditor Karl Nyholm död. 58 år.
1919-05-17 Realskolan i Uddevalla. Ny rektor utnämnd. Rektor W.T. Fischer. Skola.
1919-05-17 50 år fyller handl. Axel Jacobson i Uddevalla. Familjenytt.
1919-05-23 """Mors dag"" firas om söndag. Stort intresse för saken inom alla klasser."
1919-05-30 Eldsvåda utbröt å Hallbergsg. å Elseberg. Brand.
1919-06-06 S.S. Vikens utlottningsbåt 1919. Tävling.
1919-06-06 Kommunalarbetarstrejk i Uddevalla. Strejk.
1919-06-11 S.S. Vikens eskadersegling rundt Orust. Tävling.
1919-06-11 Sommarfesten i Skansberget anordnad af Uddevalla arbetarkommun. Nöjen.
1919-06-11 Arbetsnedläggelse vid torffabriken å Ängebacken, på grund af lönetvist. Strejk.
1919-06-11 85 år fyller f. rådmannen v. häradshöfdingen Ernst Nyberg. Familjenytt.
1919-06-13 Stadens slöjdinspektör Jonas Wallander död, 69 år. Bild. Familjenytt.
1919-06-16 Carl Wilhelmssons nya konst. Utställning.
1919-06-16 Skrädderistrejken slut. Strejk.
1919-06-16 I kommunalarbetarekonflikten träffades i fredags uppgörelse. Strejk.
1919-06-20 Spanska sjukan vid regementet har helt upphört. Sjukdom.
1919-06-25 55 år fyller bankdir. Ragnar Berger i Lysekil. Bild. Familjenytt.
1919-06-27 Olyckshändelse vid Uddevalla tändsticksfabrik. Olycka.
1919-06-30 Bohusbanken öppnar kontor i Uddevalla. Bank.
1919-07-02 När freden undertecknades. Krig.
1919-07-10 Typografstrejken har nu pågått sen i fredags. Strejk.
1919-07-19 Den nya telefonstationen. Telefon.
1919-07-24 Sjöombudsmannen A.L. Tegnér död i Göteborg. 66 år.
1919-07-25 Regementets soldathem. Regemente. Bild.
1919-08-01 S.S. Vikens kappsegling vid Gustafsberg. Tävling.
1919-08-16 Uddevalla Folkets Hus byggs om för filmvisning. Bio.
1919-08-25 60 år fyller klädeshandlare Fredr. Friberg i Uddevalla. Bild. Familjenytt.
1919-08-28 Typografstrejken slut. Strejk.
1919-08-28 Tre kyrkogårdsinvigningar komma att äga rum i höst, nämligen i Lyse, Brastad och Bokenäs. Kyrka. Invigning.
1919-09-01 Ljungskile nya teaterbyggnad. Teater.
1919-09-05 50 år fyller förmannen vid Uddevalla tändsticksfabriks mek. verkstad A. Boman.
1919-09-08 Det nya soldathemmet vid Bohusläns regemente. Bild.
1919-09-10 Ett kulturminne som bevaras. Ljungs gamla kyrkoruin konserveras. Kyrka. Kultur.
1919-09-12 Epidemierna taga åter fart. Sjukdom.
1919-09-12 Beklaglig olyckshändelse vid Kampenhof. Olycka.
1919-09-15 50 år fyller handlaren Axel Brattberg.
1919-09-22 "Hem från Ryssland. Lyskilsskonaren ""Idun"" som kvarhållits i Riga före kriget. Båtar.
1919-09-22 Ljungskiles teater inviges. Invigning. Teater.
1919-09-26 Ännu en kullkörning å motorcykel, denna gång i staden. Olycka.
1919-09-29 Åttatimmarsdagen inför riksdagen. Utskottsförslaget antaget af andra kammaren.
1919-10-03 Ny manufakturaffär öppnas å södra Hamng. (f.d. Barngarderoben) Affär.
1919-10-15 Robert Johansson på Byfjorden död, 60 år. Familjenytt.
1919-10-17 Trollhättekraften i Bohuslän firar 10-årsjubileum. Energi. Jubileum.
1919-10-20 Templet Knape af T.R. höll 15-års fest. Föreningar.
1919-10-24 75 år fyller f. kaptenen, friherre C.O.S. Posse. Familjenytt.
1919-10-24 Anders de Wahl till Uddevalla. Ett sällsynt tillfälle för alla konstvänner. Teater.
1919-10-25 Förslag till utvidgning av hamnen.
1919-10-27 Folkets hus biograf har i dagarna invigts. Bio. Invigning.
1919-10-27 Plan över hamnen fullt utbyggd. Skiss.
1919-10-27 "Ångaren ""Peking"" försvunnen. Besättningen bestod af 37 personer bl.a. från Lysekil.
1919-10-29 Förmansförening bildad i Uddevalla. Föreningar.
1919-10-29 Ett eldsvådetillbud å en i hamnen liggande båt. Brand.
1919-10-31 I.O.G.T:s 40-årsjubileum . Jubileum.
1919-10-31 Förste hofintendenten Knut Radhe död, 66 år. Familjenytt.
1919-11-03 Godtemplarordens 40-årsjubileum. Jubileumshögtidligheten i Uddevalla i afton.
1919-11-05 Skredsviks fattigförsörjningshem invigt. Sjukvård. Invigning.
1919-11-07 45 år fyller bokhandl. Hj. Gustafsson, Uddevalla. Familjenytt.
1919-11-07 60 år fyller en af länets främsta märkesmän bland våra jordbrukare, lantbrukaren Joh:s Marcuson Berg Skredsvik. Familjenytt.
1919-11-10 50 år fyller revisionssekr. Ivar Koch, Uddevalla. Familjenytt.
1919-11-10 Nickelmynten komma. Pengar.
1919-11-10 50 år fyller borgmästaren Axel Sundberg i Lysekil. Familjenytt.
1919-11-10 Ljungkiles teater inviges. Teater. Invigning.
1919-11-11 Konservator Skoog har anlänt till Uddevalla Museum med en krokodil.
1919-11-15 50 år fyller folkskolläraren Herman Carling.
1919-11-17 Eldsvåda i Kampenhofs fastighet, hörnet af Kungs- och Västerlånggatan. Brand.
1919-11-17 Handtverksföreningen. Intressanta öfverläggningsfrågor. Föreningar.
1919-11-19 Kapten Hjalmar Lindh vid Bohusläns regemente död, 41 år.
1919-11-19 Odd-Fellowlogen Pontus Vikner firade sitt 14-årsjubileum. Föreningar. Jubileum.
1919-11-19 Järnvägsmännen debattera frågan om 8-timmarsdagen. Arbetsmarknad.
1919-11-19 En afslutningsfest med F.K.P.R. - Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Föreningar.
1919-11-19 Sjökaptenen Gustaf Ridderstad död, 42 år. Familjenytt.
1919-11-22 Kaptenen vid regementet Hjalmar Lindh död.
1919-11-25 Kullgrens maskinstenhuggeri blir efter pågående nyanläggning modernast i Sverige.
1919-11-26 Uddevalla tjänstemannaförening, sammanträde. Föreningar.
1919-11-26 101 år fyller stadens äldsta invånare Aurore Westberg. Familjenytt. Bild.
1919-11-27 101 år fyller fröken Aurore Westberg.
1919-12-01 Ladugårdsbrand i Herrestad. Brand.
1919-12-01 Kyrkklockan sprack i Lyse. Kyrka.
1919-12-02 Barnhemmet i Uddevalla firar 35-årsjubileum.
1919-12-03 Barnhemmet i Uddevalla 35 år. En liten minneshögtidlighet. Barnhem. Jubileum.
1919-12-05 80 år fyller f. hamnkapten Karl Åhman, Uddevalla. Familjenytt.
1919-12-06 En historik över Uddevalla museum, berättelse av F.E.K.
1919-12-06 80 år fyller förre hamnkaptenen Carl Åhman.
1919-12-06 Bohusläns städer, Uddevalla stad.
1919-12-08 Uddevalla museums boksamling, berättelse av F.E.K.
1919-12-08 35 år fyller innehavaren av E. Köllerströms manufaktur, M. Köllerström.
1919-12-12 Epidemisjukhusfrågan i Uddevalla, Lysekil, Kungälf m. fl. platser. Sjukvård.
1919-12-12 Lyse nya kyrkogård blef högtidligen invigd. Kyrka.
1919-12-13 Uddevalla museum, tavelsamlingen.
1919-12-13 Sveriges äldsta badort, vem har den äran Gustafsberg eller Strömstad.
1919-12-19 Slakteriarbetarstrejk. Strejk.
1919-12-19 Länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård.
1919-12-19 Statens öfvertagande af Uddevalla kommunala gymnasium. Skola.
1919-12-19 Den nya kraftstationen vid Näsböle i Färgelanda. Energi.
1919-12-20 Fornsaker och historiska minnen av Gustaf E Karlsson.
1919-12-22 Grosshandl. Abraham Jacobowsky död, 69 år. Familjenytt.
1919-12-22 Grosshandlaren Abraham Jacobowsky död. 69 år. Gravsatt på Mosaiska kyrkogården, Göteborg.
1919-12-24 Stadsfullmäktiges arbete 1919. En resumé af ordf. Politik.
1919-12-26 Fornsaker och historiska minnen. Museum.  //

1 kommentar:

  1. Jag är släkt med polischefen Bror Philip Wiberg. Har ett porträtt på honom på väggen.

    SvaraRadera