2017-08-08

Dags att söka Gustafsbergsstipendiet

Arkivbild. 2015 års stipendiater.

Nu är det dags att söka Gustafsbergsstipendiet. Senast den 1 september vill vi ha ansökningarna.
Gustafsbergsstiftelsen delar ut 225 000 kr/år till 15 stipendiater.

För att komma ifråga för stipendiet skall du uppfylla nedanstående kriterier.

  • Ungdom under 25 år.
  • Född och uppväxt i landskapet Bohuslän.
  • Utbildning inom teoretiskt eller praktiskt område.
  • Visa stor begåvning och fallenhet för kommande yrke.
  • Av olika skäl - främst ekonomiska - har svårt att genomföra utbildningen.
  • Utbildningen ska företrädesvis vara eftergymnasial.
Läs mer på Gustafsbergsstiftelsens hemsida www.gustafsberg.se  Där kan du också ladda ner och skriva ut ansökningsblanketten.

Och kom ihåg! Ansökan skall vara Gustafsbergsstiftelsen tillhanda senast 2017-09-01.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar