2017-08-17

Anders Danielsson ny landshövding i Västra Götalands län

Pressmeddelande Regeringen:

Regeringen har idag utsett Anders Danielsson till ny landshövding i Västra Götalands län. Hans förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västra Götalands län gäller från och med den 18 september 2017 till och med den 30 november 2020.

- Jag är glad över att Anders Danielsson tackat ja till uppdraget. Anders är en engagerad och respekterad person som under sina 36 år som statlig tjänsteman visat god ledarskapsförmåga och stor kunnighet inom de frågor han arbetat med. Det är egenskaper som kommer att bli till nytta för Västra Götalands län, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Anders Danielsson är född 1953. Anders Danielsson är jurist och var under åren 2012 till 2016 generaldirektör för Migrationsverket. Mellan 2007 och 2012 var han generaldirektör för Säkerhetspolisen och han har dessförinnan haft flera chefsbefattningar inom polisen. Anders Danielsson kommer närmast från tjänsten som generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

- Jag är förstås smickrad av att blivit tillfrågad och det är en stor ära att bli utnämnd av regeringen till landshövding i Västra Götaland län.

Jag ser som landshövding i Västra Götalands län fram emot att samverka med många viktiga aktörer från kommuner och myndigheter till näringsliv och andra organisationer. Länsstyrelsen har en viktig roll i arbetet med att utveckla ett hållbart samhälle och i det arbetet vill jag bidra med min erfarenhet från olika samhällssektorer och statliga uppdrag, säger Anders Danielsson. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar