2016-08-15

Peter Lohman död

Bild porträttgalleriet Officersmässen Bohusläns regemente.

Peter Lohman, Västra Frölunda, har avlidit den 25 juli. Han föddes 1942-01-09 i Malmö. Blev fänrik vid Marinintendenturkåren 1965. Löjtnant 1967. Kapten 1972, vid Försvarets intendentkår 1973. Major 1976. Överstelöjtnant 1982. Kommendörkapten 1985.

Peter Lohman var ställföreträdande chef för Materielenheten vid Bohusläns regemente 1971 - 1975.

Han sörjes närmast av hustrun Birgitta och döttrarna Camilla och Susanna med familjer. Begravningen äger rum den 26 augusti kl 11.00 i Älvsborgs kyrka.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar