2016-08-03

Idrottshallen invigdes den 22 juni 1940

Här är förmodligen byggnadsarbetena på den nya idrottshallen klara och slutbesiktning gjord. Men som synes är omgivningarna inte färdiga.
Här har man kommit lite längre då Göteborgsvägens stensättning har påbörjats. Men resan mot en ny idrottshall var lång och krokig. Regementets gymnastiksal fanns tack och lov och där höll Kroppskultur och Uddevalla Handbolls klubb hus för att inte tala om regementets eget handbollslag. Och där spelades även tennis, brottades med mera.

I det utmärkta Tidningsarkivet har jag sökt på idrottshallen och fått nedanstående träfflista: B-P betyder Bohus-Posten, B-n = Bohusläningen och Kur = Kuriren.

B-P 1938-01-27 Idrottshallen blir färdig redan i höst? Allmänheten uppmanas teckna bidrag.
Kur 1938-01-27 Idrottshallen bör byggas på annat ställe. Idrott.
B-n 1938-01-27 Idrottshallen får sin tomt vid teatern? Byggnad.
Kur 1938-04-09 Idrottshallen får byggas omedelbart. Idrott.
B-n 1938-04-09 Klart för Idrottshallens byggande. Byggnad.
B-n 1938-04-13 Idrottshallen uppföres på Skansvallen? Byggnad.
Kur 1938-04-13 Idrottshallen förlägges till Skansvallen? Idrott.
B-n 1938-04-22 Tomt för Idrottshallen vid nya utfartsvägen söderut.
B-n 1938-05-25 Kungsgatan skall stensättas. Idrottshallen fick tomt på söder.Vägarbete. Byggnad.
B-P 1938-09-20 Idrottshallen påbörjas snart. Byggnad.
B-n 1938-10-19 Idrottshallen i Uddevalla skall påbörjas redan i år. Ger också lokaler för kongresser och utställningar. Byggnad.
Kur 1938-12-10 Idrottshallen utbjudes på entreprenad. Byggnad.
B-n 1938-12-10 Ritningarna till idrottshall i Uddevalla föreligga nu klara. Exteriörritning.
B-P 1938-12-10 Uddevalla idrottshall blir ultramodern. Ritningarna nu definitivt utformade.
B-n 1939-01-13 Bohus-Dal får 250 000 kr av tipsmedel. Uddevalla får 67 000 till idrottshall och friluftsbad. Idrott. Gåva.
B-n 1939-03-29 Fullmäktige beslutade att stadens erbjudande om fri tomt till uppförande av idrottshall.
B-P 1939-04-29 Nya storbyggen i Uddevalla. Byggnadstillstånd för två 4-våningshus och idrottshallen. Byggnad.
B-n 1939-07-15 Drätselkammaren beslöt att överlämna tomten där idrottshallen uppföres mot andel.
B-n 1939-10-10 Många stora nybyggen i Uddevalla. Bild på Sagahuset nu under tak, Idrottshallen är under byggnad.
B-n 1939-10-17 Bågarna till idrottshallen har börjat resas. Byggnad. Bild.
B-n 1939-10-20 Titt på byggfronten, de fem stora bågarna till idrottshallen är resta. Byggnad.
B-n 1939-10-25 De fem bågarna är resta på Idrottshallen, I Gunnar Perssons hus, affärslägenhet.
B-n 1939-11-20 Taket läggs på Idrottshallen. Bild.
B-P 1939-11-22 Idrottshallen i tillblivelse. Beräknas färdig att tas i bruk i februari nästa år..
B-P 1940-02-12 Idrottshallen fullt färdig i mars månad. Byggnad.
B-n 1940-02-15 Idrottshallen, staden har skänkt tomten mot andelar och lämnat ett lån på 25 000.
B-n 1940-06-04 Bild på den nya idrottshallen Göteborgsvägen. Byggnad.
B-P 1940-06-17 Flott idrottshall i Uddevalla klar. Byggnad. Bild.
B-P 1940-08-16 Idrottshallen i Uddevalla blir invigd den 22 sept. Invigning.
B-P 1940-08-30 Idrottshallen i Uddevalla är nu färdig för invigning. Byggnad.
B-n 1940-08-30 Idrottshallen nu färdig att tas i bruk. Plats för 700 personer.
B-P 1940-09-23 Pampig invigning av Idrottshallen med landshövdingetal. Invigning. Bild.
B-n 1940-09-23 Idrottshallen i Uddevalla invigdes igår med  gymnastik och Brottning.
B-P 1940-09-28 Stadens luftskydd är nu effektivt. Luftskyddschefen berömmer  sina mannar vid luftskyddsafton i Idrottshallen. Regemente.
B-P 1940-10-23 Ny stadsbild på söder i Uddevalla. Rosor och skiffergård framför idrottshallen, trädrad i mitten av nya Göteborgsvägen.
B-n 1942-02-18 Inskrivningsförrättningarna pågår nu. Uddevallapojkarna granskade- och prövade igår i Idrottshallen. Regemente.
B-n 1944-03-16 Rekord för studentskrivning i Uddevalla, 62 deltagare, 18 latinare övriga realister  samlade i Idrottshallen. Skola.
B-n 1944-03-24 Idrottshallen i Uddevalla hade 1943 sitt bästa år hittills.
B-n 1944-08-02 Pojkbilsförening bildas på lördag i Idrottshallen till förmån för Barnens Dag.
B-n 1944-11-06 DM i fribrottning ägde rum för första gången i Idrottshallen, Uddevalla. Idrott.
B-n 1945-01-11 Skärmbilds-Fotobussen kom igår till Uddevalla stod utanför Idrottshallen. Personalen först hos Schwartzmans. Bild.
B-n 1946-10-30 Lindansare- och handboll i idrottshallen en av Reinos prestationer. Idrott.
B-n 1947-10-01 Storfrämmande i idrottshallen, Borås handbollsgäng möter Kroppskultur.
B-n 1948-01-23 Hamnkapten Tor Carlsson blir ny speaker vid boxningarna i Idrottshallen. Idrott.
B-n 1948-02-03 Uddevalla boxaren Hugo Adamsson vid boxningstävling i Idrottshallen. Satsar på Västsvenska mästerskapen.
B-n 1948-12-23 Magasinsbyggnad mellan Idrottshallen- och Göteborgsvägen 8. Rivning eller avvakta.
B-n 1949-10-22 Konsertevenemang i idrottshallen med operasångerskan Dora Lindgren. Sång o musik.
B-n 1950-08-19 På grund av regn flyttades uppvisningen med tennisspelaren Calle Schröder till idrottshallen. Idrott.
B-n 1950-10-18 Kön är lång vid idrottshallen, det var rusning till kaffe-korten. Ransonering.
B-n 1950-11-24 "Häromdagen kom en av ""korpgubbarna"" upp och beklagade sig över att Idrottshallen ""skinnar"" korpen. Idrott."
B-n 1952-05-21 Bohusläns regementes musikkår höll examensuppvisning i idrottshallen. Musik o sång.
B-n 1954-10-30 Uddevalla Boxningsklubb hade i Idrottshallen ett proffs- och amatörprogram med Ingemar Johansson- och Elis Ask. Idrott.
B-n 1956-10-12 OS-guldmedaljören Knut Fridell (Uddevalla Idrottssällskap) och OS-eken vid Idrottshallen i Uddevalla 20-årsjubilerar. Jubileum. Bild.
B-n 1956-10-27 Massor med poäng i ULI-BIK-fotbollen, Idrottshallen i Uddevalla. Idrott. Bild.
B-n 1956-11-19 Rolf Jönsson (UBTK) vår bäste bordtennislirare. Seger i seniorklassen vid helgens DM-tävlingar i Idrottshallen. Idrott. Bild.
B-n 1958-08-06 Idrottshallen i Uddevalla renoveras för 80 000 kronor. Byggnad.
B-n 1960-04-08 Fullsatt idrottshall beskådade Uddevalla gymnastikförenings generalmönstring.
B-n 1961-03-08 Intendenten vid idrottshallen och förre brottaren Sven Fridell död. 49 år.
B-n 1968-04-06 Uddevalla Tennisklubbs första serieseger 1944 bl.a tack vare nya idrottshallen.
B-n 1969-12-30 BTK Silvas nationella bordtennistävling i Uddevalla idrottshall. Idrott.
B-n 1980-03-22 Byggnadsingenjören Leif Johansson yttrar sig, bygg om idrottshallen så den passar för handboll. Idrott.
B-n 1980-10-30 Kroppskultur ger ut lokalmynt för att sponsra idrottshall. Pengar. Byggnad.
B-n 1980-12-06 GF Kroppskultur siktar på en egen idrottshall till 1982. Bild. Byggnad.
B-n 1980-12-12 Placering problem för ny idrottshall. Byggnad.
B-n 1981-03-09 """Torgmöte"", idrottshall eller länsmuseum ställdes mot varann. Politik. Bild."
B-n 1981-03-12 Sambygge med Agneberg kan snabbt ge idrottshall. Byggnad.
B-n 1981-03-31 Byggarbetslöshet kan ge idrottshall redan nästa vår. Arbetsmarknad. Byggnad.
B-n 1981-04-10 Byggplanerna tar form, men idrottshallen dröjer.
B-n 1981-04-11 Det behövs en idrottshall- och en ishall. Byggnad.
B-n 1981-04-14 Bygg ihop museum med idrottshall. Byggnad. Bild.
Arb 1981-04-15 "Sambygg idrottshall- och länsmuseum till ett ""Idrottsmuseum"". Byggnad."
B-n 1981-04-16 En idrottshall för GF Kroppskultur. Byggnad. Bild.
G-P 1981-04-18 Uddevalla kanske får ny idrottshall. Byggnad.
B-n 1981-04-30 Näringslivets Intresseförening vill ha idrottshall under 80-talet. Byggnad. Bild.
B-n 1981-05-15 Nytt intresse för ny idrottshall. Byggnad.
U-P 1981-05-21 Gamla idrottshallen upprustad för 200 000 kr. Byggnad. Bild.
B-n 1981-06-11 Idrottshall snabbutreds. Byggnad.
B-n 1981-08-08 Ingen ny idrottshall. Byggnad.
B-n 1981-09-03 Ny idrottshall kan stå klar redan 1982. Bild.
B-n 1981-10-06 Omöjligt få idrottshall klar till 1982. Byggnad.
B-n 1981-10-20 Ny idrottshall behöver 2 000 åskådarplatser. Byggnad. Idrott.
Arb 1981-11-30 Vad är viktigast, ishall eller idrottshall? Byggnad. Idrott.
B-n 1981-12-09 Det blir ingen idrottshall 1982. Byggnad. Idrott.
B-n 1982-03-22 Idrottshall bör byggas 1984-1985 tycker Socialdemokraterna. Byggnad. Idrott.
B-n 1982-06-18 Ishall byggs nästa år, förslag om sambygge av idrottshall- och ishall. Byggnad.
B-n 1982-09-07 Sambygge av idrottshall- och ishall på Fridhem ska utredas. Byggnad.
B-n 1982-10-02 Färdiga att starta byggandet av nya idrottshallen. Byggnad.
B-n 1982-11-13 Fria idrottsord. Tänk först innan ni bygger idrottshall och ishall. Byggnad.
B-n 1983-10-04 Idrottshallen vid Agneberg byggs. Byggnad.
B-n 1983-12-07 Förslag till ny idrottshall är klart, ska kallas Agnebergshallen. Byggnad.
B-n 1984-01-12 Regeringen avgör byggandet av idrottshall vid Agnebergsskolan.
B-n 1984-01-25 Idrottshallen vid Agnebergsskolan blir 5 miljoner dyrare. Byggnad. Pengar.
B-n 1984-05-08 Idrottshallsförslaget vid Agnebergsskolan har godkänts. Byggnad.
B-n 1984-12-07 Fel plats för idrottshallen vid Agnebergsskolan. Byggnad.
B-n 1985-01-12 Protester mot idrottshallen som orsakar sprickor i husen. Byggnad.
B-n 1985-03-06 Trafikproblem vid Kungsgatan-Agnebergsskolan på grund av  idrottshall.
B-n 1985-03-21 Många hinder för nya idrottshallen. Byggnad.
B-n 1985-03-22 En rockad föreslås, vill flytta idrottshallen. Byggnad.
B-n 1985-04-03 Idrottshallsbygget kan skapa markproblem. Byggnad.
B-n 1985-04-23 Frälsningsarmén gjordes hemlös av nya idrottshallen. Kyrka. Byggnad.
B-n 1985-05-30 Tummen ned för idrottshallen på grund av markförhållandena. Byggnad.
G-T 1985-07-20 Knut Fridells olympiaek vid gamla idrottshallen. Idrott. Kultur.
B-n 1985-08-22 Bygg idrottshallen nu. Byggnad.
B-n 1985-09-11 BPA bygger idrottshallen vid Agnebergsskolan. Byggnad.
B-n 1986-07-05 Agnebergshallen, den nya idrottshallen tar form. Byggnad. Bild.
U-P 1990-10-11 Olympiska eken utanför idrottshallen har fått skylt. Bild.
B-n 1996-08-31 Hantverksmässa i idrottshallen i Uddevalla.
B-n 1999-09-27 BN-brottning i Uddevalla Idrottshall. Kämpande Robertsson vägde för lätt. Idrott.
B-n 2001-04-19 Idrottshall på Prostängen? Kropps vill bygga annex till Agnebergshallen. Kommunen kallsinnig. Byggnad. Bild.
B-n 2001-11-06 Uddevallakannan inomhusfotboll med 142 lag- och 1000 spelare drog igång i Idrottshallen under helgen. Idrott.
B-n 2002-11-01 "150 lag i ""Uddevallakannan"". Turneringen drar igång i gamla idrottshallen. Bild."
B-n 2002-11-04 Nu är Uddevalla-kannan igång i gamla Idrottshallen igen. Idrott.
B-n 2002-11-06 "En grupp ungdomar mellan 11-14 år bråkade på läktarna och kastade saker på plan under matcherna i gamla Idrottshallen. ""Uddevalla-Kannan""."
B-n 2003-11-20 Ny idrottshall vid Östraboskolan? Kroppskultur och Uddevalla HK vill bygga ut för tio miljoner. Byggnad. Bild.
B-n 2004-12-22 Industrilokal blir idrottshall i Uddevalla. Byggnad. Idrott.  //

6 kommentarer:

 1. 29 november 1963: Gerry & the Pacemakers !!!
  Bertil Andreasson i Göteborg

  SvaraRadera
 2. En utmärkt dokumentation över Uddevalla idrostshall skriven av Fredrik Olsson
  http://media1.vgregion.se/vastarvet/BM/MVG/PDFbibliotek/Uddevalla%20Idrottshall%20-%20Fredrik%20Olsson.pdf

  SvaraRadera
 3. Borde rivas. Mycket ful.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Idrottshallen rivs när Nya Walkesborgsbadet börjar byggas. Inom två år kanske? Erik Olsson, Ua.

   Radera
 4. Hej! Gör gärna ett reportage om International street market på Kungstorget. Tack på förhand.

  SvaraRadera
 5. kommer att tänka på vaktis, han som kallades "Texas".... skön kille, vissla, drog och sköt från höften, som Lucky Luke..... var väl på 60talet.

  SvaraRadera