2014-11-19

Ulf G Eriksson får årets kulturpris

Bild från Facebook.

Kultur och fritidsnämnden beslutade idag att tilldela Ulf G Eriksson Uddevalla kommuns kulturpris med motiveringen "Med stor inlevelse skildrar Ulf G Eriksson människan och hennes plats i historien. Med ett intresseväckande språk i både manus och böcker berikar han läsarens kunskaper och förståelse."
Det är en synnerligen välmeriterad kulturarbetare som äntligen får årets kulturpris. Ulf har varit inblandad i det mesta som hänt på den lokalhistoriska teaterscenen på senare år. Brandguldet, Bredfjällsspelen och nu senast Gustafsbergsspelet 1814 har han skrivit manus till.

Och tillsammans med Lennart Karlsson och undertecknad skrev han boken Historien om Uddevalla 1995.

Uddevallabloggen ber att få gratulera en välförtjänt pristagare!

Till Uddevalla kommuns kulturstipendiat utsågs koreografen och dansaren Carmen Olsson med motiveringen ”för fortsatta studier och utveckling".

Stipendiet till Emil Sahlgrens minne 2014 tilldelas Stellan Ström, Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund.

Stellan Ström får stipendiet på 10.000 kronor med motiveringen "För många års hängivet arbete och för hans stora engagemang vilket bidragit till att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ges tillträde till en meningsfull fritid. Stellan har genom att se individers olika förutsättningar skapat en verksamhet där de medverkande får en ökad självkänsla och tro på sin egen förmåga – detta leder till utveckling på individnivå och deltagande på lika villkor."

Kulturpriset på 10.000 kronor, kulturstipendiet på 25.000 kronor och stipendiet till Emil Sahlgrens minne kommer att delas ut vid julkonserten i Uddevalla 16 december.  //

2 kommentarer: