2014-11-26

Ljussättning på Gustafsberg


Så här ser det ut i kväll på Gustafsberg. Det är resultatet av ett pågående projekt för att lysa upp området under vinterhalvåret. Det lyser nu i var och vartannat hus, både stiftelsens egna och de privata husen. Det är för övrigt en av de privata villaägarna, Bengt Fredin, som tagit initiativet.

Med den nya LED-tekniken öppnas det nya möjligheter inte minst när det gäller kostnaderna för elen. De har minskat rejält. Som till exempel de två strålkastarna som sitter riktade som fasadbelysning mot Societetshuset. Det har tidigare inte varit försvarbart att med den gamla tekniken lysa upp fasader. Ny är de bytta mot LED-strålkastare och kostar betydligt mindre att ha igång.

STOREL:s ljusmässa tidigare i höst sporrade oss att gå vidare med ljussättningen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar