2014-11-09

MÄNNISKOR, MILJÖER OCH REGEMENTE - Ny bok av Kaj Sandberg

Bohusläns regemente flyttade 1913 från Backamo till Uddevalla. Fram till regementets nedläggning 1992 skedde stora förändringar inom såväl samhället som inom regementsområdet. Här dokumenteras den lokala utvecklingen.

Boken ger upplysningar om mellankrigstidens sparlåga och beredskapstidens hot och utveckling. Människorna som arbetade inom kasernområdet uppmärksammas. Personliga minnen blandas med uppgifter om hyresgäster och dåtida bekvämligheter. Arbetsmiljö, behovet av lektionssalar och befälsrum visar dåtida problem.

Utbyggnaden av försvarslinjen Uddevalla - Vänersborg under tidigt 1940-tal beskrivs och kan studeras än i dag.

Befälens bakgrund och familjelivet innanför grindarna färgade efterkrigstidens vardag. Tillkomsten av filmen Bohus Bataljon och regementsdagarnas samlingar knöt samman militärt och civilt.

Vapenutveckling och samhällets behov av byggbar mark konkurrerade om lämpliga övningsområden och skjutfält. Förhandlingar och kompromisser kan här följas i detalj liksom utbyggnad och modernisering av utbildningsanordningar och kaserner.

Nedläggningstidens bekymmer har ersatts med nutida ansvar för betydande kulturhistoriska värden som ska bevaras för framtiden bl a i denna det militära Uddevallas historia.

Boken, som nu har lämnat tryckpressarna, kan redan idag beställas genom e-post; bohuslans.forsvarsmuseum@telia.com  eller tfn 0522-380 10. Vid förskottsbetalning av kr 295:- till bankgiro BG 5867-7022 levereras boken portofritt.

1 kommentar:

  1. Grattis till min gamla kompis Kaj för boken om I17. Tyvärr kunde jag inte bidra med några bilder från kasernområdet och vår uppväxt som han önskade. Bra julklapp som ska beställas på stört.
    -anonyme Bengt

    SvaraRadera