2014-11-20

Få ett SMS då det är risk för översvämning

Från Uddevalla kommun.

För att uppmärksamma medborgarna om när vattennivån är hög i Bäveån erbjuder Kundtjänst nu en kostnadsfri informationstjänst via sms.

I Bäveån sitter en mätstation som kontinuerligt skickar information om hur hög vattennivån är. Genom att registrera ditt mobilnummer till en prenumeration får du ett meddelande från mätstationen när vattnet når en hög nivå.

- Att vattennivån är låg är inte en garanti för att det inte blir översvämning eftersom det är flera faktorer som till exempel stark vind som påverkar detta, säger Susanne Snare som är Kundtjänstchef.
- Men vi tycker att det är en bra service att tidigt kunna informera om att det råder omständigheter som innebär en risk för översvämning.


Nivåbevakningen är endast en upplysning inte en varning!

För mer information kontakta gärna: 
Kundtjänst
Tekniska kontoret
Telefon 0522-69 64 00  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar