2014-11-08

Fem nya Gustafsbergsstipendiater utsedda

Ella Ortman, Sofia Nordgren och Gunnar Sahlin

I dag hade Gustafsbergsstiftelsen nöjet att utse fem nya stipendiater och tre av dem deltog vid den högtidliga stipendieutdelningen på Gustafsberg.

De nya stipendiaterna är:

Alexander Hammarström, London College of Fashion, Mode design
Elin Lyrfors, Lunds universitet, Civilekonomprogrammet med studier I Singapore
Gunnar Sahlin, Chalmers, Masterprogrammet automotive engineering
Sofia Nordgren, Göteborgs universitet, juristprogrammet
Ella Ortman, Umeå universitet, psykologprogrammet

Alexander studerar i London och Elin i Singapore så de hade inte möjlighet att närvara vid dagens högtidlighet. De representerades därför av anhöriga.

Gustafsbergsstiftelsens ordförande Zeidi Ström hälsade välkommen och sedan berättade undertecknad historiken bakom dagens stipendier. Det går som många vet tillbaka till det testamente som Anders Knape och hans hustru Catharina Hegardt skrev på Catharinas dödsbädd 1772. I testamentet beslutar de att deras ansenliga förmögenhet skall användas till en barnhusinrättning för "barn till fattige magistratpersoner, handlande och hantverkare från Bohuslän".

1774 godkände Gustaf III Knapes planer att starta det som skulle komma att bli Sveriges första internatskola. 1776 togs de första eleverna in till skolan. Skolan kom att verka på samma sätt under 148 år fram till 1924 då skolverksamheten upphörde.

1949 startades i stället skolhemmet på Gustafsberg. Skillnaden mot barnhuset var att på skolhemmet bedrevs ingen undervisning utan eleverna gick i stadens skolor men bodde på Gustafsberg. Skolhemmet avvecklades 1976.

Från det året delar Gustafsbergsstiftelsen i stället ut stipendier och det är fortfarande stiftelsens viktigaste uppgift.

Efter inledningen i skolhuset vid dagens ceremoni besöktes det fina Gustafsbergsarkivet där stipendiaterna och deras anhöriga fick ta fördjupad del av Gustafsbergs historia.

Avslutningsvis intogs en gemensam måltid i form av Snäckans goda räkmacka med tillbehör.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar