2014-11-06

Thordénstiftelsen delar ut 7,2 miljoner kr

PRESSMEDDELANDE

Vid sammanträdet den 3 november delade Thordénstiftelsen ut bidrag med 7,2 miljoner kr till idrott, kultur och föreningsliv i Bohuslän. Totalt fanns ansökningar på över 25 miljoner kr.

Ett 40-tal idrottsföreningar får dela på 3,6 miljoner kr. Kultur och kulturhistoriska insatser får nästan 2,8 miljoner kr.

Det största bidraget går till Gustafsbergsstiftelsen, som får 1 miljon kr för att rusta upp Societetshuset och Grevegården på Gustafsberg. Båda husen är byggnadsminnen.

Föreningen Stallebrottet på Bohus-Malmön får 500 0000 kr för sitt teaterprojekt. Stallebrottet var ett av de stora granitbrotten på Malmön. Det gamla stenbrottet ska nu väckas till liv igen, om än i annan skepnad. Bidraget ska gå till scen och läktarbygge för teaterprojektet.

BMK Uddevalla får 500 000 kr för fortsatt utveckling av sin motocrossanläggning på Glimmingen. IK Oddevold får också 500 000 kr, för satsningar inom ungdomsfotbollen. Stiftelsen ska ha ett möte med Oddevold om hur den satsningen kan utformas. Munkedals SOK fick 350 000 kr för konstsnöanläggning på Stales elljusspår.

Kvillebyns SK får 200 000 kr för att ta fram kartor för orienterings-VM 2016. Kvillebyn är en av arrangörsföreningarna. Stångenäs AIS får 100 000 kr för kartor för World Cup 2015, som föregår VM-tävlingarna. Tidigare har Idefjordens SK och OK Skogsmunken fått bidrag till kartor och WOC 2016 Bohuslän-Dal, den förening som samordnar VM-arrangemanget, har fått bidrag till genomförandet av själva VM-tävlingarna. Totalt bidrar Thordénstiftelsen med 800 000 kr till VM-arrangemanget och förberedelserna för detta.

Uddevalla Skolfartygsstiftelse får 300 000 kr för renovering av akterskeppet på T/S Brita. Samma belopp, 300 000 kr, går till Bohusläns museum för att bevara LL 158 Sandö, som är en av de sista vita träfiskebåtarna på Bohuskusten. Stiftelsen Skaftökuttern får 100 000 kr för renovering av däck och byssa på skolfartyget Kvartsita.

Bland övriga bidrag kan nämnas 250 000 kr till IFK Uddevalla för utveckling av ungdomsfotbollen och för integration och 235 000 till GF Kroppskultur för ett fortsatt målvaktsprojekt. Den tränare som knyts till föreningen ska också arbeta vid Elitidrottsgymnasiet i Uddevalla, och ska också kunna utnyttjas av andra föreningar i Bohuslän.

Thordénstiftelsen har efter ett möte med Sjöräddningssällskapet förklarat sig beredd att medverka till en sjöräddningsbåt i Uddevalla. Sjöräddningssällskapet avser att undersöka förutsättningarna för en sjöräddningsstation i Uddevalla och möjligheter till finansiering från olika parter.

En lista med samtliga bidrag finns på vår hemsida www.thordenstiftelsen.se

Thordénstiftelsen delar ut bidrag till ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Stiftelsen fick grundplåten för sina fondmedel 1963 då staten köpte Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet. Staten betalade aktierna till deras nominella värde 8 miljoner kronor, som blev stiftelsens grundkapital. Regeringen utser ordförande i styrelsen och ersättare för denne. Länsstyrelsen utser övriga ledamöter och ersättare.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar