2014-10-06

Kvarteret Sjöbommen innan det revs

Minns ni kvarteret Sjöbommen? Utanför höger bildkant ligger Västerbron och gatan som går över järnvägsspåret till vänster är Södergatan. Den gick ner förbi teatern och strök förbi strax bakom badhuset. Den delen av Södergatan finns inte längre.

Järnvägsspåret var ett industrispår som gick mellan UVHJ-stationen (där ligger nu Museiparken) och Junohus i södra hamnen. Spåret invigdes tillsammans med Västerbron den 31 augusti 1939. Innan bron och järnvägsspåret kunde byggas revs ett stort hus för att järnvägen skulle kunna dras fram. Det var huset Sjöbommen nr 1.

Sjöbommen 1 revs i början av 1939 och vid rivningen inträffade det en dödsolycka då arbetaren Johan Jansson förolyckades.

På baksidan av kvarteret Sjöbommen gick Bomgatan mellan Södergatan och Södra hamngatan, dvs parallellt med Göteborgsvägen.

Resten av kvarteret, dvs husen vi ser på bilden, revs 1957. Där var sedan en stor parkeringsplats i många år efter rivningen. I dag ligger ju Teaterplantaget där. Så heter det men vi får ofta läsa i tidningen att man kallar platsen för Badhusparken.

I Tidningsarkivet hittar jag följande uppgifter om Sjöbommen:

1833-10-25 Packhustomten nr 36, Sjöbommen.
1913-10-28 En ansökan om vatten till sex vattenklosetter i fastigheten nummer 36 Sjöbommen beviljas. Ledningar.
1938-12-10 Fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan skall rivas. Svårt att få någon att åtaga sig arbetet. Rivning.
1939-01-04 Arbetet med rivningen av fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan har nu påbörjats. Byggnad.
1939-01-28 Svår olycka vid rivningen av fastigheten Sjöbommen 1 på Södra Hamngatan. Två arbetare skadade.
1939-01-30 Olyckan vid rivningen av Sjöbommen 1 krävde dödsoffer, arbetaren Johan Jansson död. Byggnad.
1951-09-20 Bild på fastigheten Sjöbommen nr 1. Revs när Västerbron skulle byggas år 1939.
1957-05-08 Rivning av kvarteret Sjöbommen påbörjas. Byggnad. Bild.
1957-07-20 Sjöbommen. Kvarteret rivs. Även 8 maj 1957. Rivning.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar