2014-09-11

Östberget fanns innan Veidekke kom in i bilden

Insänt av Ole Borch:

"Niklas Kristiansson undrar hur Östberget fått sitt namn och misstänker att Veidekke ligger bakom namnet. Det stämmer inte. När detaljplanen skulle tas 1991? hette berget Östberget. Det framgår av medsända referat från fullmäktige. Beslutet överklagades till länsstyrelsen utan resultat. Inte heller regeringen hade invändningar mot detaljplanen. Dock tänkte regeringen så länge att luften hann gå ur byggmarknaden och det dröjde mer än 10 år  innan man började bygga. -  I övrigt står det Östberget på Uddevallakartan från 1979.
Hälsningar

Ole Borch"  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar