2014-09-16

Göte Klingwall vet varifrån Stora Hellevigsgatan fått sitt namn

Många gånger har jag fått frågan om varifrån Stora Hellevigsgatan har fått sitt namn. Jag har aldrig haft något bra svar. Till min hjälp har jag då haft Sten Kristianssons "Uddevalla stads historia" och "Ortnamnen i Lane härad" av Carl Sigfrid Lindstam och som är utgiven av Institutet för ortnamns- och dialektforskning (DAG) i Göteborg. Där kan man läsa om Helvigsgatan och olika förvanskningar av namnet. Exempelvis anses Håljuteberget (som ibland kallas Helvetesberget)  höra ihop med Hellevigsgatan.

Men nu tycks Göte Klingwall ha hittat en mycket trovärdig förklaring. Den är så intressant att det inte gärna kan vara en slump att Helvigs källa ligger så nära Hellevigsgatorna.
Göte har från Lantmäteriet köpt 1750 års karta som är ritad av Samuel Anthelius. Mellan tomterna med nummer 299 och 300 har han genom noggranna studier hittat "Helvigs källa". Källan ligger alldeles i närheten av nuvarande Stora Hellevigsgatan och Sankt Mikaelsgatan, som tidigare hette Lilla Hellevigsgatan.

Vi träffades på platsen där Helvigs källa skall ha legat enligt kartan. Det är vid nuvarande Asplundsgatan och alldeles intill trappan upp emot Trappgatan på Frankensberg.
Än i dag kan man se att här har det runnit vatten från berget och man har gjort en slags kulvertering ner emot Asplundsgatan.
Namnet Helvig skrivs ibland även Hedvig. Båda namnen är lätta hitta om man Googlar. Den mest kända var Helvig av Holstein som blev svensk drottning då hon 1276 gifte sig med Magnus Ladulås. Bilden här ovan är en stiliserad bild av hennes sigill.  //

1 kommentar: