2014-08-17

MARIE-LOUISE EKMAN OCH GRAFIKEN PÅ FOLKETS HUS

Insänt av Folkets Hus.

Uddevalla Folkets Hus erbjuder en unik möjlighet att uppleva

MARIE-LOUISE EKMAN OCH GRAFIKEN

VERNISSAGE måndag 18 augusti klockan 18.00-20.00

DÄREFTER ÖPPET DAGLIGEN 11.00-15.00
ONSDAGAR 11.00-18.00
Utställningen pågår till fredag 29 augusti

Få konstnärer i Sverige är så betydande som Marie-Louise Ekman (född i Stockholm 1944). Hon var tongivande i gruppen kring undergroundtidskriften Puss på 1960-talet, blev filmskapare, senare inflytelserik professor och rektor på Kungliga Konsthögskolan, teaterregissör och idag chef för Dramaten. Under hela den tiden har hon parallellt arbetat med grafik i olika former.

Relationer och möten mellan människor spelar en central roll i Ekmans konstnärskap. I vardagligt banala scener, ofta i hemmiljö, överskrids politiska, erotiska och konstnärliga tabun med hjälp av en lekfull ”popnaivism” som lätt slår över i absurdism. Hon var en av de första konstnärerna i Sverige som bejakade den populärkultur som folkhemmet erbjöd, och hon gjorde det från en ung kvinnas perspektiv men även från barnets utgångspunkt. Hon upphöjer flickrummets färg- och formvärld till estetik, med rosa som ledfärg, och pysslandet blir en metod.

Ett uttryck för att hon alltid gått sin egen väg är att hon under sina första tjugo år som konstnär varken accepterades av det modernistiska etablissemanget, kvinnorörelsen eller den politiska konstscenen. Själv hävdar Ekman att ”konstnär” är den enda kategori hon kan placera sig själv i.

Utställningen ”Marie-Louise Ekman och grafiken” är sammanställd av Tensta konsthall och producerad i samarbete med Folkets Hus och Parker.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar