2014-08-25

Laetiporus sulphureus - svavelticka

Sedan den varma och torra sommaren övergick i ostadigt väder och regn har svampsäsongen alldeles exploderat. På Gustafsbergs gräsmattor har jag sett folk plocka mycket svamp, framförallt Karljohan.

Men på den här gamla eken växer traditionsenligt svaveltickan. Visst är den vacker!

Wikipedia berättar om svaveltickan så här:

"Svavelticka (Laetiporus sulphureus) är en svampart av typen tickor. Den växer på trädstammar, särskilt ekar, där den mångflikiga fruktkroppen kan nå en vikt av upp till 10 kg. Den är en av få trädsvampar som är användbar som matsvamp, och den engelska sidobenämningen chicken-of-the-woods ("skogskyckling") syftar på svampköttets likhet med kycklingkött. Svampens matvärde är dock omdiskuterat, på grund av vissas överkänslighet för svampen. Enstaka förgiftningsfall har också förekommit. Svaveltickan är som ung klart svavelgul- till orangefärgad, något som givit den dess namn". //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar