2014-08-19

Den gamla kullerstensgatan Stora Nygatan

Insänt av Ole Borch:

"Hej!
På Stora Nygatan upp mot Östergatan  har man grävt för att lägga rör. Min undran är, har det tidigare varit en kullerstensgata här?
Hälsningar
Ole Borch"

Ja, det är helt riktigt och en ganska vanlig syn när det grävs i våra gator. Det är alldeles säkert den gamla kullerstensgatan som skymtar någon halvmeter under asfalten i bildens mitt.
Det här är ett utsnitt av 1807 års stadsplan, d.v.s. den som fastställdes efter den stora branden 1806. Här ser man Stora Nygatan på den sträckning som Ole Borch beskriver. Säkert har åtskilliga lager av vägmassor lagts på gatan under åren som gått sedan 1807. Där man tidigare inte har grävt ner ledningar eller liknande brukar man finna delar av de gamla kullerstensgatorna. Men säkerligen var Stora Nygatan länge en grusväg. Exakt när den stensattes med kullersten har jag inte lyckats hitta, men troligen någon gång under andra halvan av 1800-talet.

Jag bor nu så att jag inte promenerar i centrum så mycket men jag brukar, när jag kommer åt, titta ner i dylika grävschakt för att se efter kullerstenslager eller brandlager efter 1806 års brand.  // 

1 kommentar:

  1. Bodde på St Nygatan 1 på 30- och 40-talet och har en minnesbild av hur man någon gång under denna tiden bytte kullerstenen utanför huset mot huggen gatsten. Som jag minns det dock bara fram till Östergatan, sedan vidtog grusbeläggning.
    Gösta Cerenius

    SvaraRadera