2014-08-07

Folke Hasslebäck död

Överstelöjtnant Folke Hasslebäck har avlidit i en ålder av 85 år.

Han föddes i Naverstads församling den 14 juli 1929.  Han blev volontär vid Bohusläns regemente 1948. Officersaspirant 1952. Studentexamen vid Försvarets läroverk 1954 och officersexamen 1955.

Fänrik vid Bohusläns regemente 1955. Löjtnant 1957, kapten 1965, major 1972, överstelöjtnant 1975.

Avsked och inträde i Bohusläns regementes reserv 1989.

Tillhörig Bohusläns regemente 1948-1989.

Han sörjes närmast av sönerna Christer och Göran med familjer.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar