2014-08-21

David Naraine - Uddevalla nye centrumutvecklare

I dag hade jag ett trevligt samtal med Uddevallas nye centrumutvecklare David Naraine som tillträdde den 1 augusti. Han vill lära sig så mycket som möjligt om Uddevalla då han inte bor här för tillfället. Och då har han valt att träffa en del personer, bl a då mig, som möjligen kan ge honom en historisk bakgrund

David kommer från England men för över 30 år sedan förde kärleken honom till Uddevalla. Hit kom han en vinterdag i 26 minusgrader och det var förstås en chock, men med tiden har han lärt sig att älska Sverige. Det var bl a ute på Byfjorden han fick sin första torsk på spö.

I dag bor han i Köpmannebro i Dalsland. Han har en lång erfarenhet av detaljhandel och har tidigare arbetat med en liknande förening som Uddevalla Centrumutveckling men i Göteborg. Tjänsten som centrumutvecklare är på halvtid och därutöver driver han företaget VISION Communication där han hjälper företag med varumärkesbyggande och marknadsföring.

Hans förhoppning som ny centrumutvecklare är att tillsammans med Uddevallaborna stärka Uddevalla centrum både som varumärke och besöksmål.

- "Mycket händer just nu i Uddevalla och jag har förstått att fokus från kommunen är att satsa på centrum. Vår tid har kommit att lyfta allt det positiva Uddevalla har att erbjuda.

Förutsättningarna för att lyfta handel och besökare i stan är bra. Vi har en vacker stad med närhet till vattnet. Drivande affärsidkare som har valt att satsa. Fastighetsägare som vill förstärka sina bestånd och en kommun som vill utveckla centrum. Om vi lägger till minst 5,5 miljoner besökare om året som passerar utanför stan och den underbara kustremsan som lockar folk från alla håll samt en vacker innerstad har vi alla möjligheter att dra fler människor till centrum.

Åtgärdspaketet om en uppfräschning av centrum har presenterats och är ett viktigt led i den nya positiva bilden av centrum. Men vi kan göra mycket mer. Varje enskild verksamhet är en pusselbit och tillsammans kan vi visa upp den bredd och utbud staden erbjuder. Genom ökat samarbete kan vi med enkla medel locka fler till centrum. Hur jobbar ditt företag tillsammans med andra i dag? Mina erfarenheter från Göteborg visar att man kan uträtta ganska mycket med små medel".

David planerar att inom kort bjuda in till ett informationsmöte för att presentera sig och ta emot synpunkter om stadens utveckling.

Uddevallabloggen hälsar vår nye centrumutvecklare välkommen och lycka till i sitt viktiga jobb!  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar