2014-03-15

Några pågående byggen


I parkeringhuset Herrnhut har det en längre tid pågått förstärkningarbeten. I bottenvåningen har man pålat ner till fast grund och sedan ställt upp stålstöttor upp igenom parkeringshuset. Förstärkningsarbetena beror på att Uddevalla Tingsrätt skall göra en större tillbyggnad högst upp i huset.
Bottenvåningen i Herrnhut
På Lagerbergsgatan skall det byggas nytt på den sedan länge obebyggda tomten "bakom" Swedbank. Det är Complett Byggen AB från Lerum som bygger. Lagerbergsgatan kommer att vara svårframkomlig en längre tid.
I ett annat parkeringshus pågår bygget av superbion Biostaden.
Och Folkets Park går snart inte att känna igen. Fast en sak finns kvar och det är lilla scenen.
Ett bygge som har pågått länge men nu ser klart ut är f.d. Bohus Motor, sedermera Blennermarks och numera Toveks bil på Göteborgsvägen. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar