2014-03-29

Apropå de 12 miljonerna till utsmyckning av Kungstorget

Insänt av Rey Eriksson:

 Flera har yttrat sig i diskussionerna kring en framtida utsmyckning av Kungstorget och området däromkring.  Några har då undrat varför den där ”plåtgubben” skall finnas där. Det gäller alltså dubbelstatyn. Den har stått där sedan 1915. Frågan, som dyker upp, är varför denna staty på Torget överhuvudtaget står där. Det finns flera infallsvinklar på ämnet. Här kommer några synpunkter:

 Statyn är en gåva från grosshandlaren A.F. Cavalli-Holmgren från Strömstad. Uddevalla stad fick stå för kostnaden för sockeln. Detta klarades av genom insamlingar och pengar från den Rydholmska fonden.

Statyn är en dubbelstaty och dessutom med centralfiguren Karl X Gustaf till häst. Den andre mannen föreställer Erik Dahlberg, organisatören av det djärva tåget över Stora bälts is vid belägringen av Köpenhamn, som ledde fram till freden i Roskilde 1658, då Bohuslän tillföll Sverige.

Karl X Gustaf är den förste svenske kungen, som regerat över Bohuslän frånsett Magnus Eriksson under första delen av 1300-talet.

Tänkbart är också, att tankar i tiden påverkat beslutet om statyn och offerviljan, så att projektet kunde genomföras. 1905 hade vi förlorat Norge. Första världskriget pågick. Detta var säkert ting som påverkade besluten.

Sedan kommer frågan varför just där på torget. Det är torgets högsta punkt och just där utropades Karl X Gustafs sondotter, Karl XII s syster, Ulrika Eleonora till svensk drottning av den så kallade fältriksdagen i december 1718 samtidigt som den stupade konungen balsamerades i ett hus på andra sidan torget, ungefär korsningen Kungs- och Trädgårdsgatorna.

Statyn står som symbol för den svenska stormaktstiden och en enväldig kungamakt. Detta bröts i och med att Ulrika Eleonora valdes till drottning. Denna, historiskt viktiga händelse i Sveriges historia, utnyttjas inte alls vid marknadsföringen av varken Kungstorget eller Uddevalla som stad eller centrum för regionen. Det var här som de första staplande stegen till ett demokratiskt Sverige togs.

Avskaffandet av enväldet skapade alltså förutsättningarna för ett demokratiskt styrelsesätt i Sverige. Det dröjde dock till 1921 innan lika och allmänna val kunde hållas och då män och kvinnor blev lika sett ur ett rösträttslikt perspektiv. Detta och innevarande tidsepok skulle kunna tolkas till exempel, med en staty av en kvinna och en man, där det på något sätt framgår könens lika värde och förmåga.

En sådan staty skulle kunna placeras vid nedgången till Hasselbacken. Medan nere i Hasselbacken och kring Bäveån kunde framtiden gestaltas. Vi står inför en stor utmaning. Hur skall miljö och energifrågorna lösas? Svaret är: Sol, Vind och Vatten. Detta borde vara det bästa sättet att beskriva framtiden på. Med dessa komponenter representerande dåtid-nutid-framtid, skulle utsmyckningen av torget och området däromkring bli enhetligt och värdigt. Men klart är, rör inte statyn!

Rey Eriksson
Infödd Uddevallabo
Ledamot av Uddevalla Hembygdsförenings styrelse.  //

10 kommentarer:

 1. Man måste alltid lära av historien innan man beslutar om framtiden.

  SvaraRadera
 2. Sätt ett tak över vår hjältekonung så han inte förorenas av fiskmåsarna!
  /Mandrake

  SvaraRadera
 3. Anledningen till att statyn inte står mitt på torget är att gudstjänstbesökarna när de kommer ut på kyrktrappan skall se statyn. Folket skall då känna kopplingen mellan värdslig och religiös makt.

  SvaraRadera
 4. Ryttarstatyn på Kungstorget är unik i sitt slag. Ryttarstatyer brukar dels normalt föreställa hästar med ryttare i rörelse för att beskriva kraft och engagemang, dels brukar det inte finnas en person stående på marken intill hästen.

  Man kan göra olika tolkningar av innebörden av statyn, men faktum kvarstår att statyn är unik och att vi därför kan vara stolta över att den står i Uddevalla.

  Fundersam

  SvaraRadera
 5. Varför flytta på en bit historia, det är absolut inget fel på den. Om man nu nödvändigtvis ska smycka torget mer, varför inte då satsa på att bygga runt om kring statyn med vatten och blommor och liknande. Sen att satsa 12 miljoner på en staty, när det går att göra för mindre pengar särskilt i dessa tider. Att satsa på ett stort åbäke som står där och glänser när verksamheter får läggas ner, företagare har inte råd att vara kvar eller flyr från innerstaden. Vården försämras rejält, skolan, för inte tala om hur skräpigt det är m.m. vad tänker dom på? Man kan inte dölja "oreda" med att lägga ett glans "filter" på en längre tid. För eller senare så lyser det igenom och då kan det vara försent. Låt statyn vara kvar den är en bit värdefull historia om Uddevalla, för mig är det trevligare än ett modernt pengar slukande åbäke vilket dom nya statyerna ofta blir tyvärr.

  SvaraRadera
 6. Statyn har ju sin historia men även torget med dess unika gatstensbeläggning har också en egen historia att berätta. Både torget och statyn bör byggnadsminnesförklaras.
  Claes

  SvaraRadera
 7. Ni socialliberaler förstör Sverige. Rör inte hjältekonungen!!

  SvaraRadera
 8. Om gammalt alltid är bättre och mer värdefullt än nytt så kanske man borde återställa torget så som det såg ut innan statyn restes och blev stenbelagt? Sen har jag ingen förståelse för alla män som ska hylla krig, som om det vore något ärofyllt att slå ihjäl andra människor?

  SvaraRadera
 9. Hjälte?? Starta krig och döda barn och kvinnor är det en hjälte?? Kungastatyn borde tas bort.

  SvaraRadera
 10. Vi måste komma ihåg att tack vare hjältekonungen blev vi svenskar!. Som det står på statysockeln.

  SvaraRadera