2014-03-21

Bengt Rahm dödKapten Bengt Rahm har avlidit efter en tids sjukdom. Han var född i Uddevalla den 21 maj 1929 på Regementsvägen alldeles intill Kungl. Bohusläns regemente. Regementet blev också hans arbetsplats under hela hans yrkesverksamma liv.

Han började som volontär 1948, blev underofficer 1956, kompaniofficer med kaptens grad 1972, yrkesofficer 1983.

Efter intendenturutbildning blev han kapten vid Försvarets intendenturkår 1973, men fortsatt placerad vid sitt regemente. Avsked och inträde i intendenturkårens reserv 1989.

Han tjänstgjorde vid FN-bataljonen i Kongo november 1960 till juni 1961. Han var uttagen som ställföreträdande plutonchef med sergeants grad. Egentligen hade han sökt till FN-bataljonen i Gaza men så begärde FN att Sverige skulle delta med en bataljon i Kongo eftersom Kongokrisen hade seglat upp. Riksdagen beslöt att bistå FN och således dirigerades bataljonen om till Kongo istället.

Del av försvaret av Kasamabron nyårsafton 1960. Bakre raden från vänster: Lars-Olof "Plåtis" Johansson, Bengt Rahm, William Engelbrektsson.
Främre raden från vänster: Gösta Olsson, Mats Ekeroth och Uno Magnusson.

Om äventyret i den nog så farliga FN-tjänstgöringen där svensk trupp hamnade i strid flera gånger har han beskrivit i sin bok ”Under FN:s fana” som kom ut 2010. Omständigheterna gjorde att han fick delta i många uppdrag under FN-tjänstgöringen i det oroliga Kongo.

Vid sidan av sin ordinarie tjänst skötte han mer eller mindre ideellt Fritidsparken (numera Regementsparken) till fromma för alla värnpliktiga vid en tid då ständig nattpermission inte fanns.

1986 hotade Fortifikationsförvaltningen att riva parken och Bengt startade en räddningsaktion tillsammans med regementspastor Kurt Olsson och undertecknad. Det var just vid den tiden då Uddevallavarvet avvecklades och det rådde stor arbetslöshet. Detta blev parkens räddning då det gick att få fram arbetsmarknadsmedel till en större upprustning. Avgjort drivande i hela den processen var Bengt och utan honom hade vi inte haft Regementsparken idag.

Bengt var också som folkpartistisk landstingspolitiker mycket engagerad i sjukvårdsfrågor och under flera år var han en energisk kraft för de hörselskadade och många är de samlingslokaler idag som skaffat hörselslingor tack vare Bengt.


Han var också starkt engagerad för sin hembygd. Vid hembygdsföreningens berättaraftnar var han en mycket god berättare. I många år har han kämpat för att lyfta fram de världsunika snäckskalsbankarna vid Bräcke. Senast i höstas slog han ett slag tillsammans med konstnären Annie Lexberg om en utsmyckning på Kungstorget i form av en fontän med snäckskalstema.

Bengt Rahm sörjes närmas av hustrun Syster och döttrar med familj.  //

3 kommentarer:

 1. Det var en tråkig nyhet
  -namnen Bengt H (på Bengt-dagen)

  SvaraRadera
 2. Min chef, under några år. Sorgligt att Bengt gått bort!

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera