2013-06-12

Styrelsemöte i Herman Zetterbergs stiftelse

Foto Hasse Pettersson.

Idag var det styrelsemöte i Herman Zetterbergs stiftelse på Gustafsberg. Stiftelsen bär sitt namn efter Gustafsbergsfödde justitieministern (1945-1952) Herman Zetterberg. Styrelsen består enligt stadgarna av landshövdingen, landsantikvarien (chefen för Bohusläns museum) och den förvaltande direktören på Gustafsberg. Och på bilden står vi alla tre och jag tror att ni ser vem som är vem.

Styrelsen sammanträder två gånger om året och lämnar bidrag till främjandet av bohuslänsk kultur. Ansökan som gäller Gustafsberg "äger företräde om den i övrigt anses lämplig". I höstas beslutade styrelsen därför att ge bidrag till restaureringen av varmbadhuset på Gustafsberg. Det var därför på sin plats att vi idag passade på att titta på den pågående restaureringen som framskrider enligt plan.

En nyhet som presenterades idag är stiftelsens nya hemsida som informerar om stiftelsen och dess historia och inte minst hur man ansöker pengar. Adressen är www.hermanzetterbergstiftelsen.se //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar