2013-06-10

Försvarsmakten vill sälja Bulids skjutfält till Uddevalla kommun

På torsdagens möte i Tekniska nämnden kommer frågan om Försvarsmaktens (Fortifikationsverkets) erbjudande att låta Uddevalla kommun köpa Bulids skjutfält upp till beslut.

Försvaret frågar i en tjänsteskrivelse 2013-03-21 om Uddevalla kommun vill utnyttja sin förköpsrätt och köpa skjutfältet. Man vill ha svar senast 2013-07-01.

I Tekniska kontorets förslag till nämndbeslut skriver Stf Teknisk chef Seppo Räikkönen och Markstrateg Johnny Karlsson bl a följande:

"Försvarsmakten förvärvade området med början 1941. Emedan området använts både som övnings- och skjutområde innehåller stora delar målområden som med stor sannolikhetinnehåller oexploderad ammunition ("blindgångare"). En kartläggning har upprättats 2010-09-01. Denna redovisas som en s.k. OXA-rapport och utpekar delar av området som berört av bl.a. odetonerad granatkastar- och artilleriammunition. Inom området finns dock idag inget generellt tillträdesförbud för allmänheten varför riskerna väl får anses vara hanterbara."

Lägg märke till osäkerheten i formuleringen "riskerna väl får anses vara hanterbara".
Det är väl ändå att ta för lätt på riskerna! Fortfarande idag står det varningsskyltar vid infarten och praktiskt taget runt hela skjutfältsgränsen med texten "Livsfarligt att vidröra ammunition".

Det kan verka lockande att kanske billigt få köpa mark som ligger så nära kommunens egen, men om man tänker lite längre så måste man ha klart för sig att överallt i terrängen väster om gamla Dalslandsvägen har det i mer än 70 år skjutits med skarp ammunition, finkalibrig såväl som artilleri-, granatkastar- och pansarvärnsammunition. Det finns inga fredade områden.

Förutom den omedelbara risken för exploderande granater finns det en mer långsiktig faktor att ta hänsyn till. Marken behöver oavsett risken för blindgångare saneras från tusentals ton bly i form av kulor från finkalibrig ammunition.

Borde inte Försvarsmakten innan man säljer skjutfältet få i uppdrag att sanera markområdena från blindgångare och blyförgiftad mark? Det kan väl ändå inte vara Uddevalla skattebetalares uppgift?

Det självklara beslutet i Tekniska nämnden är därför att tacka nej till erbjudandet att få köpa marken väster om gamla Dalslandsvägen.  //

6 kommentarer:

 1. Helt rätt. Tacka nej!

  SvaraRadera
 2. Hörde en siffra efter markundersökningen 2010 att en sanering av hela Bulid skulle kosta ca. 50 miljoner kr. Och att marken då skulle vara ett värde av 5 miljoner. Detta rimmar inte med kommunens ekonomi!!!!

  SvaraRadera
 3. Självklart skall försvaret rensa bort ammunition etc - det får alla andra säljare göra om det är klart att man bedrivit rörelsen. Men annars bör de köpa marken (billigt) och så bygger man en ny flygplats med stöd från regionen eftersom Malöga snart måste stängas. Viktigt göra detta för industri och turism och innan EU lirkar med bidrag. Det är dock ett problem att flygplatsen kommer ligga i Bohuslän ty det innebär att VG- region inte kommer satsa en krona. Nu när man byggt mycket dyra vägar / tåg till Trollhättan och infört vägtullar i Göteborg för deras trafik (notera - ej på vägen till Trollhättan) ... Då måste VGR satsa på nya projekt i Trollhättan och det kan bli en ny kanal med flera slussar, raketuppskjutningsramp till Volvo Aero eller varför inte flygplats med pendelflyg till central Göteborg (helikopter ingår).

  SvaraRadera
 4. bra skrivet Anonym 2013-06-13 05:10! Det är så snedvridet när det kommer till regionsattsningar, säkert för att dom flesta politikerna kommer ifrån vbg/thn området. Det märktes ju inte minst när sjukhuset "flyttade".
  Vi får väl ta saken i egna händer och bryta oss ur för att bli Bohuslän igen!

  SvaraRadera
 5. Frågar man förvaltningen över området dvs fortverket om man får gå , cykla eller köra mc i området så blir svaret nej.
  Vad gör vi idag, vi gör allt detta tills ?

  SvaraRadera
 6. Nu är ju skjutfältet i användning igen så det blev det absolut bästa resultatet man kunde tänka sig. Ljudet av frihet kan man aldrig bli mätt på.

  SvaraRadera