2013-06-18

Buss i Väst vann upphandlingen av stadstrafiken i Uddevalla

PRESSMEDDELANDE

2013-06-18 14:25
Nu är Västtrafiks upphandling av trafik som startar 2014 och 2015 klar, där busstrafik, anropsstyrd trafik och sjukreselinjer i Borås, Uddevalla, Kungälv samt Skaraborg och Norra Bohuslän har upphandlats.
Upphandlingen har genomförts enligt den nya upphandlingsmodell som Västtrafik arbetar efter, som bygger på ett fördjupat samarbete med trafikföretagen. Upphandlingen är indelad i 12 olika trafikåtaganden och omfattar ungefär 400 fordon. De inkomna anbuden har värderats utifrån pris och kvalitet.
De företag som tilldelats trafikåtagandena är följande:
  • Nobina har tilldelats avtalen för Borås stadstrafik, Skövde stadstrafik, Skaraborg Express, Skaraborg Väst, Skaraborg Öst och Skaraborg Syd.
  • Buss i Väst har tilldelats avtalen för Uddevalla stadstrafik, Uddevalla linjetrafik, Kungälv linjetrafik och Kungälv anropstyrd trafik.
  • Nettbuss har tilldelats avtalen för Tanum och Strömstad.
I de nya avtalen är det möjligt för trafikföretagen att vara mer delaktiga och påverka utförandet av trafiken och fordonsvalen. Syftet är att ge företagen större ansvar och tillvarata deras kompetens, vilket ska leda till ett fördubblat resande med kollektivtrafiken till 2025.

– Vår ambition är att båda parter aktivt ska arbeta mot det gemensamma målet att erbjuda en riktigt attraktiv kollektivtrafik som ger oss fler och nöjdare kunder, säger Attila Ungvari, ansvarig för busstrafiken på Västtrafik.

Avtalen innehåller också incitament för ökat resande och trafikföretagen kan få kvalitetsbonus om hög kundnöjdhet uppnås. I områdena Skövde, Skaraborg Express, Uddevalla och Borås har man så kallade resandeincitamentsavtal, där resandeutvecklingen avgör hur stor ersättning företaget får. Incitamenten utgör 20-30 procent av företagets totala intäkter i dessa områden.

Avtalen har också en tydlig miljöprofil, vilket innebär att utsläpp av klimatpåverkande emissioner och energianvändning kommer att minska avsevärt. All trafik i avtalen kommer att utföras med drivmedel som är till minst 90 procent fossilfria. Borås och Skövde stadstrafik kommer att köras helt med biogasfordon och i Kungälv tätortstrafik kommer energieffektiva elhybridbussar att användas. I övrig tätortstrafik kommer andelen energieffektiva eller biogasdrivna fordon att utökas successivt under avtalstiden.

Trafikstart för de nya avtalen är sommaren 2014 respektive sommaren 2015.

För mer information:
Attila Ungvari, ansvarig busstrafik 0705-31 31 36
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar