2013-06-24

Strandpromenaden avstängd

Idag stängdes Strandpromenaden av. Fast egentligen "bara" hängbron, men det betyder ju i praktiken att det inte går att komma fram mot Gustafsberg eller omvänt. Skälet är att man funnit sprickbildningar vid fästet till den norra pelaren som bär upp hängbron.

Enligt kommunens hemsida skall det komma upp informationsskyltar vid Bodele och vid Svenskholmen så att folk kan vända redan där om de inte känner till avstängningen. Några sådana skyltar hade ännu vid 18-tiden inte kommit upp varför flera personer fick vända och gå tillbaka samma väg.

Det märktes tydligt på Gustafsberg och Snäckan under eftermiddagen att promenerandet helt avtagit.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar