2013-05-15

Tidningen Bohus-Posten har återuppstått som nättidning

Karl-Eric Magnusson startar upp Bohus-Posten på nätet, www.bohusposten.se .

Karl-Eric Magnusson köpte 1973 utgivningstillstånd och bolag för den gamla nedlagda högertidningen Bohus-Posten. Bohus-Posten kom ut första gången den 9 november 1910 och trycktes då på Uddevalla Tryckeri. 300 personer köpte aktier för sammanlagt 50 000 kr som borgade för tidningens kapital.

Tidningen var efterlängtad i konservativa kretsar och blev en seriös konkurrent till den frisinnade Bohusläningen. Den "ville verka för att hålla samman alla med tillgivenhet för sitt fädernebygd, kärlek för hem och fosterland, arbeta för reformer, kämpa emot av radikaler framförda lösa hugskott och ovederhäftiga förslag som inte lätt kunna anpassas i verklighetens ram".

Tidningens utveckling beskrivs bäst i den utmärkta boken "Uddevalla som bok- och tidningsstad - människorna bakom..." av Berit Ahlén.

Sista numret av tidningen kom ut på nyårsafton 1952.
1973 köpte alltså Karl-Eric Magnusson tidningen och gav i slutet av året ut tre nummer av den, nu utan sin tidigare högervinkel. Den trycktes på Trollhättans Tryckeri och skulle finansieras med annonser men också vara en seriös tidning med plattform för en bredare debatt. Ett politiskt alltorg där människor skulle få komma till tals i lokala frågor.
 
Måhända är det i den andan Karl-Eric nu startar upp Bohus-Posten som nättidning?
 
Adressen till Bohus-Posten är alltså www.bohusposten.se Och givetvis ligger det en länk till tidningen också här på Uddevallabloggen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar